Monday, December 29, 2014

نگاهي به سوابق دو مأمور«شيطان بنده»...

نگاهي به سوابق مزدوري جاسوس انگليسي وزارت اطلاعات و دو مأمور «شيطان بنده» ديگر كه در پژوهش پنتاگون افشا شده اند

جاسوس انگليسي اطلاعات آخوندي اَن سينگلتون و دو مأمور ديگر وزارت اطلاعات، مسعود خدابنده وابراهيم خدابنده،كه در پژوهش پنتاگون جزئيات عضوگيري آنها توسط دستگاه اطلاعاتي و امنيتي حكومت آخوندي عليه مجاهدين خلق ايران برملاشده است، به طورخاص عليه پايداري اشرف توسط ديكتاتوري آخوندي مصرف شده اند.
رهنمود استراتژيكي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران، منتشرشده درخبرگزاري رسمي حكومت آخوندي به تاريخ 25آذر 1382 ، از روز اول چنين بود:  نشريه639- 23دي 82صفحه10
«بايد در اين مسير ابزار ديپلوماسي رسمي ‌يعني وزارت امور خارجه با ابزار ديپلوماسي امنيتي يعني وزارت اطلاعات هماهنگ با يكديگر عمل كنند.
هدف محوري جمهوري اسلامي‌ايران مي‌بايست پاك كردن و حذف صورت مسأله اين تشكيلات تروريستي باشد.
اثرات نا امني و منفي اين گروهك نه تنها امنيت داخلي ايران بلكه امنيت منطقه را خطر مي‌‏اندازد »
ازهمان سال 82 تا امروز به قول استراتژيستهاي رژيم، « ابزار ديپلوماسي رسمي ‌يعني وزارت امور خارجه با ابزار ديپلوماسي امنيتي يعني وزارت اطلاعات» درتلاش بوده و هستند و تقريبا همين ماه پيش بود كه خبرگزاري حكومتي ايسنا 29آبان91 نوشت:
«  به گزارش خبرنگار (ايسنا) منطقه لرستان، ابراهيم خدابنده در نشست پرسش و پاسخ «دگرديسي در فرقه تروريستي منافقين» با دانشجويان در دانشگاه لرستان ...خاطرنشان کرد: ملاقاتي با کوپلر نماينده سازمان ملل در عراق داشتم که ايشان گفتند در قرارگاه ليبرتي با حدود 100نفر از اعضاي سازمان صحبت کرديم و از آنها پرسيديم که مي‎خواهيد از سازمان خارج شويد؟ آنها گفتند نمي‎خواهيم خارج شويم و مي‎خواهيم در سازمان بمانيم. من به ايشان گفتم مطمئنيد آن افرادي که با آنها صحبت کرده‎ايد اصلاً مي‎دانند خارج از سازمان يعني چه؟ کسي که 20سال در اشرف بوده است، چه ايده‎اي خارج از سازمان مي‎تواند داشته باشد و کسي که 20سال يک فضاي جهنمي نسبت به خارج از سازمان در ذهنش ايجاد شده مشخص است که با 10دقيقه حرف زدن نمي‎تواند از سازمان خارج شود».
در اين فاصله ده ساله، حكومت آخوندي مأموران لاحق خود را تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين تا توانسته عليه پايداري اشرفيان قهرمان، مصرف كرده است :
از اعماق شكنجه گاههاي  اوين تا زمينه سازيهاي تروريستي براي منفجركردن شبكه هاي آبرساني اشرف و شركت محاصره و بلندگوهاي شكنجه رواني، تا جاسوسخانه هاي ام آي سيكس لندن و شاهد تراشي عليه مجاهدين دركارزار درهم شكستن برچسب آخوند ساخته درانگليس،
و از كودتاي 17ژوئن و رقعه پركردن در د اس ت فرانسه عليه رئيس جمهور برگزيده مقاومت تا برنامه چاقوكشي عليه پناهندگان درسالن فياپ پاريس و انواع مصارف تبليغاتي در بوق بسي سي فارسي يا كتاب نويسي درباره فرقه بودن و صدامي بودن ارتش مجاهدين.
صحنه هاي گشت و گذار اَن سينگلتون در جمع بسجيان و مأموران وزارت ونيروي تروريستي قدس و گزمه هاي تحت امر عراقي درجريان محاصره اشرف و شكنجه رواني مجاهدين باصدها بلندگو را لابد هموطنانمان به ياد دارند.
مسعود خدابنده هم از مأموران مستقر درهتل منصور بغداد بود كه درجريان  انفجار لوله هاي آبرساني اشرف و برملاشدن زمينه سازيهاي تروريستي مربوطه در روشنگريهاي مقاومت ايران و نشريه مجاهد به اين شرح افشاشده بود:
نشريه892تاريخ 20بهمن86
«تروريستهاي نيروي قدس روز 8فوريه ايستگاه آبرساني شهر اشرف و 20هزار تن از اهالي منطقه را منفجر كردند و دو روز قبل از آن در 6فوريه شيخ حميد ذياب از اعضاي شوراي عشايري كه مسئوليت حفاظت منطقه و هم‌چنين حفاظت از ايستگاه آب شهر اشرف را برعهده داشت در يك سوء قصد تروريستي به شهادت رساندند.
شماري از اين عوامل وزارت اطلاعات و نيروي قدس كه هم اكنون در هتل منصور بغداد مستقرند عبارتند از مزدور خدابنده، مصطفي محمدي، رضا اكبري نسب و عليرضا بشيري. فردي به‌نام طباطبايي از نيروي تروريستي قدس رابط آنهاست.
بنا‌به گزارش مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، اطلاعات آخوندي قبل از اعزام اين مزدوران به عراق، شماري از آنها از جمله خدابنده و زنش كه چند ماه پيش به جرم چاقوكشي عليه پناهندگان در پاريس بازداشت شده بود را به نزد مقامات قضايي و امنيتي فرانسه فرستاد تا براي چندمين بار به ارائه شهادت دروغ عليه شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران و عليه مجاهدان شهر اشرف مبادرت كنند».
بايد اضافه كنيم كه براي سرپا نگداشتن پرونده  17 ژوئن كه سرانجام قضات فرانسوي مهر باطل شد بر اتهمات تروريستي آن زدند و وحقانيت مقاومت مردم ايران دربرابر استبداد تروريستي را طبق اسناد تاريخي حقق بشري تأييد كردند، ديكتاتوري آخوندي و همدستان مماشاتگرش دست كم 16بار مزدور خدابنده واَن سينگلتون را براي رقعه نويسيهاي مطلوب خودشان موردمصرف قراردادند.
اما درمورد مصرف نامبرده در جاسوسخانه هاي  لندن براي شاهد تراشي عليه مجاهدين و 35عضو برجسته مجلسين انگلستان كه جك استرا و حكومت انگليس را در دادگاه  پوئك به چالش كشيدند و نهايتا مفتضحانه شكست دادند.
خانم دولت نوروزي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران درانگلستان در توضيحات خود درآذرماه سال 82در باره اين كارزار حقوقي وسياسي، درقسمتي تحت عنوان « مدارك شاكيان و وزير كشور»مي گويد:
نشريه882تاريخ 16آذر86 )
«اسناد دولت مجموعاً يك زونكن 500‌صفحه‌يي بود، كه حدود 200‌صفحه صرفاً كپي بخشهايي از چند كتاب بود....
بسياري از آنها عملاً دعاوي وزير كشور را در قبال درگير‌بودن سازمان مجاهدين در تروريسم نفي مي‌كرد. وكلاي ويژه هم طي همين مدت، برخي مدارك را كه دولت محرمانه كرده بود، با مراجعه به پوئك، علني كردند و در اختيار وكلاي شاكيان گذاشتند، از‌جمله اسنادي كه بيانگر همكاري وزارت خارجه انگليس با بريده‌مزدوراني از قبيل مسعود خدابنده و ان سينگلتون بود».
البته كه دادگاههاي انگلستان برچسب زدن به مجاهدين را نابخردانه و باطل اعلام كردند و دولت فخيمه مجبورشد برچسب را رسما باطل كند.
در پي برملاشدن فضيحت مصرف جاسوسان وزارت اطلاعات در انگلستان، کميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران، كه از حمايت 200عضو مجلس اعيان و اكثريت مجلس عوام برخوردار است، با انتشار سندي تحت عنوان «جاسوسي براي ملايان: عوامل ايران در انگلستان»، نسبت به تهديدات وزارت اطلاعات رژيم ايران و مامورانش در بريتانيا هشدارداد و از دولت انگلستان خواست مصوبات اتحاديه اروپا براي اخراج يا ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتي و امنيتي رژيم ايران به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به موقع اجرا بگذارد.
در همين سند درمورد مزدورخدابنده آمده است:
مسعود و آن خدابنده (سينگلتون)
بنابر يک استشهاد که در يک دادگاه بريتانيا در سال 2003 مسعود خدابنده يك  مامور وزارت اطلاعات است که در بريتانيا فعاليت مي کند.......
وي  در 1998، با استفاده از پوش شرکت در کنفدراسيون جهاني کارگر، به سنگاپور رفت که در آنجا، بنابر استشهاد برادرش، مخفيانه با نمايندگان وزارت اطلاعات ملاقات کرد. آن زمان بود که مسعود خدابنده استخدام شد و شروع به کار بعنوان يک مامور وزرت اطلاعات نمود. دستورات به او, عمل کردن عليه اپوزيسيون ايران و پناهندگان ايراني ساکن بريتانيا و ساير قسمتهاي اروپا بود.
مسعود خدابنده با آن خدابنده (سينگلتون) ازدواج کرده است.....
در ژوئن 2004، وين گريفيث از اين كه آن سينگلتون را در زندان بدنام اوين ديد، شگفت زده شد. در استشهادش براي دادگاه، وين گريفيث درباره زندان اوين گفت: "زندان اوين بعنوان يکي از مخفي ترين و وحشيانه ترين زندانها در جهان شناخته ميشود. دهها هزار زنداني سياسي در اين زندان شکنجه و اعدام شده اند. زندان اوين جايي است که خبرنگار عکاس کانادايي زهرا کاظمي در ژوئيه 2003 با مرگ وحشيانه اش روبرو شد.
شركت در چاقوكشي عليه ايرانيان مخالف در پاريس
روز 27خرداد86دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، طي اطلاعيه چاقوكشي شماري از مأموران وزارت اطلاعات را كه ازكشورهاي مختلف اروپايي جمع‌آوري شده بودند و در سالن فياپ پاريس به ايرانيان مخالف رژيم حمله كردند، افشا و اعلام كرد: پليس پس از اطلاع از اين وحشيگري مأموران اطلاعات از برگزاري جلسه جلوگيري كرد و شماري از مهاجمان را دستگير نمود....
شماري از مأموران اعزامي كه در اين جنايت و تبهكاري شركت داشتند عبارتند از جهانگير شادانلو، مسعود خدابنده و زنش ان سينگلتون، جواد فيروزمند، مهدي خوشحال، علي قشقاوي، حسين سبحاني و هادي شمس حائري. مزدوران مجهز به چاقو، پنجه بكس، گاز اشك‌آور و ... بودند و براي ضرب و جرح مخالفان رژيم آماده بودند.
مقاومت ايران، دولت فرانسه را فرامي‌خواند كه بر اساس مصوبه شوراي وزيران اتحاديه اروپا در آوريل 1997 از ورود وحضور  مأموران اطلاعاتي ملايان در خاك فرانسه ممانعت كند و از هرگونه همكاري و ايجاد تسهيلات توسط سرويسهاي فرانسوي براي  اين مأموران جلوگيري نمايند.و اجازه ندهد فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران، ديكتاتوري و سركوب خود عليه مخالفان را به خيابانهاي پاريس نيز گسترش دهد.
مقاومت ايران هم‌چنين از دستگاه قضايي فرانسه مي‌خواهد كه مأموران اعزامي ملايان كه ايرانيان مخالف را وحشيانه مجروح كردند، مورد پيگرد ومجازات قانوني قرار دهد.

No comments:

Post a Comment