Sunday, January 19, 2020

به مناسبت 30 دی سالروز آزادی برادر مسعود رجوی رهبر کبیر انقلاب « امید دلها »


به مناسبت 30 دی سالروز آزادی برادر مسعود رجوی رهبر کبیر انقلاب « امید دلها »

برای مسعود امید دلها

عشق تو دردل ما
عشق تو دردل ما، وین هفتخوان هجران
در نامه‌یی نگنجد، ای جان جان جانان!
«صبری جمیل» باید، آری ولی نه بی‌تو،
این واژه را نداند قاموس عشق سوزان
بی تو قلم، سرانگشت، خون جگر، مرکب
دفتر، بیاض سینه، هرخط، سرشک غلتان
در آرزوی وصل روی پرآرزویت
هر گوشه، شهری از دل، هر جا سپاهی از جان
مشتاق یک پیامیم؛ و آن خط دلربایت
عکسی و جمله‌یی چند، با آیه‌های قرآن
آن «بچه‌ها سلام» و «قربانتان» نبشتن
در صدر و ذیل نامه، با نکته فراوان
آن خنده‌های دلچسب، در هر نشست و دیدار
آن ابرو مصمم، گاه خروش و توفان
آن دیدگان هشیار، تقسیم لحظه‌هایت
با هر کسی به طرزی، در جمع گرم یاران
بر ما ببخش جاناا! گر نامه پر «طلب» بود
ما را تو می‌شناسی، چیزی نبوده پنهان
ما جمع جمع جمعیم، جای تو خالی ‌ای یار!
این‌جا سلام دارند، دلدادگان، هزاران
می‌بینمت عزیزا، در هر دلی نمایان
هر جا که قطره خونی، بر تپهٴ اوین ریخت
یا تازیانه زد خنج، بر گردهٴ اسیران
هر جا که دست مادر، تا درگه خدا رفت
از داغ خون فرزند، با اشکهای لرزان
باز امجدیه دارد در کوبش نفس‌ها،
آن نطق آتشین و خشم تو را به دامان
در نامه‌های «اشرف»، عشق تو می‌زند موج
بادا خدا نگهدار، ای افتخار ایران!
می‌بینمت که «موسی»، بر اسب سرخ «ستار»
می‌گوید از امیر خیز: «آهای آنام قربان»
شرح سخن ندانم، با واژگانِ الکن
خود تو بگو چه گویم، الهام  شب شکاران
مائیم و تو، دل و عشق، تو و نجات یک خلق

باشد خدا نگهدار، هر جا که هستی‌ای جان!

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

برای مسعود رجوی شیر همیشه بیدار

                                 برای مسعود رجوی  شیر همیشه بیدار
به مناسبت30 دي آزادي خورشيد ايران مسعود رجوی 
زمين قاصد صبح اميد      
چه ديد پيك حقيقت زفصل دي چه گذشت
كه در ميانه دشت و شميم هستي تو
هزار رود خروشان نشان نام تو بود
چه گفت قاصد صبح اميد انساني
كه باغ آئينه گويي نگا ه تو بنمود
تويي تو كه خاموش ولي همش فرياد
چو شير خفته اما تمامت اش بيدار
بيا كه نام تو در حصار فاصله ها
اميد و جلوه بستان باغ خاطره هاست
بيا كه نام تو چون شعله هاي زنبق سرخ
ترانه هاي اميد و نغمه هاي شادي هاست

 رزمنده  ارتش آزادیبخش ملی ایران : ع .ز «قباد »

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


قیام ایران - از نگاه مسعود رجوی - پیروزی محتوم


قیام ایران  - از نگاه مسعود رجوی - پیروزی محتوم
پیروزی محتوم
فرازی از آخرین پیام صوتی مسعود رجوی بتاریخ ۱۳دی ۹۸
به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان شاه

قیام ایران  - از نگاه مسعود رجوی - پیروزی محتوم


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


۳۰دی ۵۷ روز آزادی زندانیان سیاسی- روز آزادی رهبر کبیر انقلاب مسعود رجوی یک رویداد تاریخی در حیات یک ملت
۳۰دی ۵۷ روز آزادی زندانیان سیاسی- روز آزادی رهبر کبیر انقلاب مسعود رجوی  یک  رویداد تاریخی در حیات یک ملت

در تاریخ هر ملتی، روزهایی هست که دوران سازند. بدین معنی که؛ نسلهایی که پس از آن تاریخ، پا به عرصه حیات اجتماعی می‌گذارند، نقشه مسیرشان در آن روز مهم، تعیین تکلیف و شاخص گذاری شده است. روز ۳۰‌دی نیز در تاریخ ایران زمین، از چنین روزهایی است که با خلق آن، مسیر ملت ایران و کلیه حوادث پس از آ‌ن، از همان روز شاخص گذاری شده است و همچنان در این نقشه مسیر به پیش می‌رانیم.

۳۰دی سال۵۷ ، سرفصلی است که روزهای قبل و بعد آن هیچ مشابهتی با هم نداشتند. تا روز ۲۹دی، آینده آخرین دسته زندانیان سیاسی زمان شاه، یک رؤیا بود و ۳۰دی یک واقعیت و سکویی رو به آینده. در این روز مهم، خط فاصل دو کیفیت بین گذشته و آینده تاریخ ایران رسم گردید و لاجرم با سرنوشت آینده‌ ایران پیوند خورد.
وقتی زندگی و سرنوشت ملتها را ورق می‌زنیم، می‌بینیم این نقاط یا سرفصل‌ها، بین جوامع بشری مشترک‌اند. وجه بارز این اشتراک را باید در همان رؤیاها و آرزوهایی جست که از پس آن روز، یا روزهای سرنوست‌ساز رقم می‌خورند. چگونگی و کیفیت رقم زدن آینده‌، پس از روزهای سرفصلی و سرنوشت‌ساز را، خود ملتها و پیشتازان آرمانهایشان محقق می‌کنند.
روز ۳۰‌دی از این رو برای ملت ایران مهم و یک سرفصل تاریخی است که این روز، محصول تاریخی مبارزات ملتی است که اراده کرده بود تا با نثار همه چیز خود، فرشته آزادی و رهایی را پس از قرنها در آغوش کشد. سفرنامه‌ای که در روزهای تلخ و جانکاه ۲۸مرداد ۳۲ هجوم تاریکیها غلبه کرده و آرزوهای ملتی محروم را، با اسارت پیشوای آزادی ایران دکتر محمد مصدق، به مسلخ بردند. ارتجاع و استعمار، با اتحادی نامیمون و دیرینه، بنای آن داشتند تا نگذارند خورشید آزادی و آزادی خواهی این ملت بدمد و پیشگامان رهایی مام میهن را همیشه و همیشه در بند و زنجیر خود داشته باشند.
روز ۳۰دی، بار دیگر با خودش صورت مسأله اصلی ایران را بروی میز آورد؛ «ضرورت آزادی». موضوعی که ایران معاصر همواره پیرامون آن اوج و فرود داشته، اما در ۳۰دی ۵۷ بود که این ضرورت گل داد و مژده داد و با آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه، طلسم شکست و دوران نوین مبارزات میهنمان در فرازی نوین آغاز گشت. زندانیانی که آزادی‌شان هیبت ستم‌شاهی و دیوارهای قلعه‌ها و زندانهایش را فرو ریخت و بذر امیدی بزرگ را در دلها کاشت و سنگ‌بنای آرمان دمکراسی و آزادی را برجای نهاد وبا جاری کردن ارزشهای نوین مبارزاتی و ملی خود، چنین ارزشهایی را در جامعه جاری و سرایت عمومی داد.
شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» از مهمترین شعارهای انقلاب ضدسلطنتی در سال۵۷ بود. در روز۳۰دی، آخرین دستهٌ زندانیان سیاسی و در رأس آنها رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی، به‌همراه سردارکبیر خلق موسی خیابانی، پس از هفت سال زندان و شکنجه، و ازسرگذراندن فراز و نشیب‌های بسیار، به‌آغوش خلق محبوبشان بازگشتند. به ‌این ترتیب، مردم و مقاومت سرفراز و راهگشای مسلحانه و به‌طور خاص مجاهدین خلق، به‌یک پیروزی استراتژیک دست یافتند. سمبل زن انقلابی مجاهد، شهید اشرف رجوی نیز در این روز، پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های شاه، به میان مردم بازگشت. اینچنین بود که مجاهدین، با آزادی مسعود رجوی، در صحنه زندان نیز، برنظام دیکتاتوری و وابسته شاه، پیروز شدند و آغازگر راهی صعب و دشوارتر گردیدند تا بتوانند به همان خواسته ملی و تاریخی ملت ایران که برقراری دمکراسی و آزادی بود، جامعه عمل بپوشانند.
مسعود رجوی ۴روز بعد از آزادی‌اش از زندان، در روز ۴بهمن۵۷، طی یک سخنرانی در مسجد دانشگاه تهران، ضمن ارائه گزارش کوتاهی از ۱۴سال مبارزه و جان‌فشانی مجاهدین در راه انقلاب و مردم، ازجمله دربارهٌ تهدیدها و نگرانی‌های مجاهدین، پیرامون توطئه‌های ارتجاع و ضدانقلاب گفت: «به آنهایی که در زیر شکنجه‌ها خلق را به‌یاری می‌طلبیدند، می‌گفتند، کدام خلق؟ بمانید تا بپوسید! ایران جزیرهٌ ثبات است! این‌جا بهشت سرمایه‌داران خارجی شده است. دیگر خبری نیست!» ولی ما می‌گفتیم «الیس الصبح بقریب؟» آیا صبح نزدیک نیست؟ مگر می‌شود خورشید را کشت؟ مگر می‌شود باد را از وزیدن بازداشت و باران را از باریدن. مگر می‌شود اقیانوس را خشک کرد؟ مگر می‌شود بهار را از آمدن بازداشت، مانع روییدن لاله‌ها شد، مگر می‌شود ملتی را تا به ابد اسیر نگهداشت؟
نه! این خواست خداست و اراده خلق است! سنت تاریخ است! قانون اجتماع است… بشارت همه انبیا، پیام‌آوران، مصلحین و انقلابیون بزرگ جهان است که خلق پیروز می‌شود، آینده تابناک است. همهٌ قوا و استعدادات فرزند انسان از «شامگاه امکان»، قطعاً به «بامداد تحقق» خواهد پیوست.
امروز ۴۱سال پس از ۳۰دی‌۵۷ ، و پس از دهها و صدها رویداد تعیین‌کننده در ایران و در این منطقه از جهان، کاملا مشخص است ‌که رویداد ۳۰دی برای ایران و ایرانی، تا کجا تعیین‌کننده و تا کجا تاریخساز بوده است زیرا پاسخی محتوم به یک ضرورت تاریخی بزرگ بوده؛ ضرورت آزادی. زیرا کاملا پیداست که نه تنها از نگاه ما، و حتی نه از منظر ایران، بلکه از نگاه منطقه‌یی و فرا منطقه‌یی نیز، همه کسانی که نمی‌خواهند بر واقعیات عریان دنیای امروز و عواقب هولناک ”وصلت“ نامشروع و فاجعه بار مماشاتگران با قلب بنیادگرایی اسلامی، چشم و گوش خود را ببندند، لاجرم تمرکز بر صورت مسأله ایران آخوندی به مثابه ‌ام القرای بنیادگرایی و آنتی‌تز و هماورد واقعی آن، یعنی اسلام دموکراتیک و معرف آن مسعود رجوی، جای هیچ‌گونه تأمل و تردیدی باقی نمی‌گذارد.
کافی است فقط لحظاتی کوتاه به ایران بدون سرفصل ۳۰دی بیندیشیم؛ به سونامی ویرانگر خمینی با خوابهای شوم اتمی‌اش، با تروریزم افسار گسیخته و فراگیرش، با ایلغار سیری‌ناپذیر و دخالتهای تجاوزگرانه‌اش در سرزمینهای اسلامی، عربی و اقصی نقاط جهان… نظری بیفکنیم و نیم نگاهی هم به صفحات تاریخ ۴۰ساله؛ راستی اگر ۳۰خرداد نبود، اگر پاسخ آتشین سازمان به نشئه بدمستی خمینی هنگام یک پایه کردن سیستمش نبود، اگر پرواز بزرگ نبود، اگر بنیانگذاری شورا و آلترناتیو نبود، اگر انقلاب درونی مجاهدین نبود، اگر عزیمت و گل گرفتن تنور جنگ ضدمیهنی خمینی نبود، اگر ارتش آزادیبخش و صد رشته عملیات درخشان آن نبود، اگر فروغ جاویدان نبود و اگر اگر… و اگر برفراز همهٴ اینها، پایداری قهرمانانه ۱۴ساله در اشرف و لیبرتی نبود راستی الآن ما کجا بودیم؟! رژیم کجا بود؟ ایران کجا بود؟ مردم ما کجا بودند و کشورهای منطقه در کدام دوران باستان شناسی درجا می‌زدند؟!

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


قیام دیماه و مرحله پایانی حکومت خامنه‌ای!گفتگو با علی صفوی+ کلیپ
قیام دیماه و مرحله پایانی حکومت خامنه‌ای!گفتگو با علی صفویقیام دیماه و مرحله پایانی حکومت خامنه‌ای، را با شعارهایی که این روز ها توسط دانشجویان و مردم میتوان دید .سئوال این است که اهمیت این شعار ها چیست ؟ آیا رژیم با دانشجویان بسیجی و اعزام نیروهای امنیتی توانست تظاهرات دانشجویان را سرکوب کند؟.سئوال دیگری که این روزها مطرح است اینکه با روشن شدن نیات واهداف شوم وضد بشری این حکومت چرا هنوز برخی از کشورها درمماشات تنظیم میکنند و…. ؟ درهمین رابطه آقای علی صفوی در گفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به موضوعات فوق پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.
علی صفوی: امروز دانشگاه پلی تکنیک و دانشگاه تهران، دانشگاه هنر پردیس، دانشگاه ملی صحنه تظاهرات دانشجویان قهرمان ما بود. امروز شعارهای جالبی را میدادند که شما هم به یکی از آنان اشاره کردید، نه رفراندوم و نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب، چند شعار جالب دیگری را هم دادند که اجازه بدهید بخوانم، چه دی باشه، چه آبان پیام یکی‌ست انقلاب، که این ربط میدهد قیام آبان ماه که در ۱۹۱ شهر میهن‌مان با آنچه را.که امروز ما شاهدش هستیم. در واقع امروز برغم سرکوب خونینی که رژيم به آن مبادرت کرد و ۱۵۰۰ تن از هموطنان ما را به شهادت رساند و ۴ هزار نفر را مجروح کرد، اما چه این اشاره به قیام آبان و چه آن شعاری که در فیلم دیدیم میگفتند ۱۵۰۰ کشته آبان ماه نشان میدهد در واقع مردم ایران بسیار آگاه هستند و فراموش نکردند و آنچه که امروز اتفاق افتاد ادامه همان قیام است البته باید گفت شعارهای که امروز میدادند، تاکید بر انقلاب شعار جدیدی بود و فکر میکنم باید بر روی ۴ نکته انگشت گذاشت، اول، این تظاهرات قبل از همه ولی فقیه ارتجاع را هدف قرار داده بود، با شعارهای فرمانده کل قوا استعفا، استعفا، یا مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور، کاملا نشان داد مردم ایران در واقع به هیچ وجه این رژيم را نمیخوانند و بدنبال سرنگونی تام و تمامش هستند. نکته دوم، این تظاهرات سپاه پاسداران و مزدور قاسم سلیمانی را هدف قرار داده بود، کما اینکه یکی از شعارها این بود سلیمانی قاتله، رهبرش هم باطله، که این نشان داد برغم همه آن داد و دود و دمی که راه انداخته بودند و نمایش نعش‌کشی که چند روز در تهران شاهدش بودیم که البته به آن فاجعه کرمان منجر شد، که ده ها تن از هموطنان ما جانشان را از دست دادند، بخاطر تلاش رژيم برای نشان دادن جمعیت انبوه و محدود کردن جمعیت در یک خیابان باریک، فکر کنم نشان داد که در ذهن مردم ایران این هیاهو و جار و جنجال تاثیری نداشته و سلیمانی مثل بقیه سردمداران رژيم در اذهان مردم منفور هستند. نکته سوم، ما شاهد آن در ۴ روز گذشته بودیم، شعار دانشجویان اینکه، نه شاه میخوایم نه رهبر، نه بد میخوایم، نه بدتر، مرگ بر ستمگر، یا اینکه نه تاج و نه عمامه  آخوند کارت تمامه، که این کاملا نشان میدهد مردم ایران نه آن گذشته تاریک و تلخ دوران پهلوی را میخواهند و نه وضعیت فاجعه بار فعلی را، رو به آینده دارند و همانطور که خانم رجوی امروز در پیامشان به دانشجویان گفتند بدنبال ایرانی دمکراتیک و پلورالیست و کثرت‌گراء و آزاد برای همه آحاد ملت ایران هستند. نکته چهارم، حضور بسیار برجسته و در واقع به نظر میرسید رهبری کننده، زنان قهرمان میهن ما بود، که در همه صحنه ها میشود این را دید و حتی من طی این چهار روز با تعدادی از خبرنگاران و یکی دو تا از این تحلیلگران روی موضوع قیام صحبت میکردم چیزی که خیلی چشم‌شان را گرفته بود حضور زنان قهرمان و خواهران ما در تمامی صحنه‌ها بود، کما اینکه در شعارها هم صدای آنان است که شعارها را مطرح میکنند و بعد جمعیت تکرار میکنند. بنابراین این چهار ویژگی، ویژگیهای منحصر به فردی هستند که امروز ما شاهدش هستیم. فکر میکنم در فردای به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی خیلی از کسانی که از اصلاحات‌چی‌ها و مماشاتگران، بلندگوهای رژیم در خارج کشور تلاش کردند از او قهرمان بسازند که آره ملت ایران پشت ولی فقیه ارتجاع و جنایتکار جمع میشوند و وحدت میکنند، کاملا عکس آن ثابت شد. اگر مردم ایران در یک چیز وحدت دارند در سرنگونی تام وتمام رژيم با تمام دسته بندیها و جناح‌هایش هست.

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


نتایج حضور خامنه‌ای در نمایش جمعه و راهپیمایی، گفتگو با پرویزخزایی+کلیپنتایج حضور خامنه‌ای در نمایش جمعه و راهپیمایی، گفتگو با پرویزخزایینتایج حضور خامنه‌ای در نمایش جمعه ، که  پس از مدتها سکوت ، و بعد از فریادهای مرگ بر خامنه ای ، که در قیام دی‌ماه، ایران را لرزاند، به صحنه آمد و در نمایش جمعه امروز(۲۷دی) تهران، تلاش کرد تا به نیروهای وارفته اش روحیه بدهد.
درهمین رابطه آقای پرویز خزایی درگفتگویی با تلویزیون ایران آزاد به شرایطی که خامنه‌ای به نماز جمعه آمد پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.
پرویز خزایی: من همیشه مقایسه تاریخی میکنم، اگر میدانستم کلیپ هیتلر که با دست لرزان که بقایای سربازانش را جمع کرده و به آنان روحیه میدهد و شانه آنان را میگیرد، از پشت دستش به شدت میلرزد، من یاد این تشابه تاریخی می‌افتم و نکته دوم اصلا در قاموس دیکتاتوریها مشروعیت در جمع کردن نیرو نیست، اگر راست میگویند همانطور که خانم مریم رجوی گفتند اجازه بدهند که مردم به خیابان بیایند و نکشند. وقتی قتل عام میکنند و مردم را میکشند مردم چگونه بیرون بیایند؟ در قاموس دیکتاتورها مشروعیت ندارد وقتی که مزدوران و آدمهای خودشان را با اتوبوس از شهرستانهای دور دست جمع کنند، اینها پشیزی در تاریخ بشریت ارزشی ندارد. از همین الان خط بطلانی باید روی آن کشید تا وارد بحث‌های دیگر آن بشویم.

پرسش: امروز برایان هوک یک فرمانده سپاه را مورد تحریم قرار داد. نظرتان در این رابطه چیست؟

کلیپ کنفرانس


نتایج حضور خامنه‌ای در نمایش جمعه و راهپیمایی، گفتگو با پرویزخزایی

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  

مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha