Thursday, March 5, 2015

اطلاعيه - مريم رجوي: فراخوان به همبستگي عموم مردم از هر دين وآيين با خانواده شهيدان و احاله پرونده جنايتهاي رژيم به دادگاه بين المللي جنايي

اعدام شش زنداني سياسي اهل سنت جنايت ضد بشري است و سكوت به بهانه مذاكرات اتمي همدستي است

مريم رجوي: فراخوان به همبستگي عموم مردم از هر دين وآيين با خانواده شهيدان و احاله پرونده جنايتهاي  رژيم به دادگاه بين المللي جنايي

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران شهادت قهرمانانه شش زنداني سياسي اهل سنت، فرزندان دلير مردم كردستان را كه سحرگاه چهارشنبه 13اسفند توسط دژخيمان رژيم آخوندي در زندان گوهردشت به دار آويخته شدند، به مردم كردستان و اهل سنت و بويژه خانواده اين شهيدان تسليت گفت و از عموم مردم ايران از هر دين و مذهب و مرامي خواست به همبستگي با خانواده شهيدان و اهل سنت در سراسر كشور برخيزند.

خانم رجوي خواستار محكوميت قاطع اين اعدامهاي خودسرانه و جمعي از سوي جامعه بين المللي بويژه دبيركل و شوراي امنيت ملل متحد و اتحاديه اروپا و آمريكا و اقدام فوري براي توقف اين روند جنايتكارانه و ارجاع پرونده جنايتهاي رژيم آخوندي به ويژه اعدام زندانيان سياسي به دادگاه بين المللي جنايي شد. وي افزود اعدام جنايتكارانه جوانان برومند اهل سنت در حالي است كه نيروي تروريستي قدس و شبه نظاميان مزدورش بي وقفه به كشتار بيرحمانه اهل سنت در عراق مشغولند.

اعدام اين 6زنداني سياسي و دهها اعدام ديگر كه همزمان با دور جديد مذاكرات رژيم ايران و دولت آمريكا بر سر پروژه اتمي در مونتروي سوييس صورت ميگيرد. سكوت و بي عملي در برابر اين جنايات ضد بشري تشويق اين رژيم به ادامه اين جنايات و عملا به معني همدستي با اين رژيم در تشديد سركوب و كشتار است كه رژيم ايران براي جلوگيري از خيزشهاي مردمي همزمان با مذاكرات اتمي به آن بشدت نيازمند است.

دژخيمان فاشيسم ديني حاكم بر ايران شش زنداني سياسي اهل سنت كرد، آقايان حامد احمدي33ساله، جهانگير و جمشيد دهقاني (دو برادر28 و 29ساله)، كمال مولايي30ساله، صديق محمدي28ساله و هادي حسيني 31ساله در حال اعتصاب غذا و در شرايطي كه در اثر ضرب و شتم گاردهاي جنايتكار مجروح بودند، به دار آويختند. آنها  صبح  سه شنبه از بند 10زندان گوهردشت براي اجراي حكم اعدام به سلولهاي انفرادي بند قرنطينه زندان منتقل شده بودند.

اين زندانيان از جمله ۳۳زنداني سني مذهب بودند كه در بيدادگاههاي رژيم آخوندي به اتهام آخوند ساخته «تبلیغ علیه نظام، مفسد فی الارض و محاربه» متهم و به اعدام محكوم شده اند.

رژيم آخوندي از تحويل اجساد شهيدان به اعضاي خانواده آنها از جمله پدران و مادران سالخورده و كودكان خردسال كه در تمامي طول شب در پشت در زندان در سوز سرما در انتظار به سر بردند، خودداري كرده و اجازه انتقال به زادگاهشان در كردستان را نميدهد. ظاهرا دژخيمان در وحشت از اعتراضات مردمي در كردستان مي خواهند پيكرها را در گورستاني در كرج صدها كيلومتر دورتر از خانه و خانواده شان دفن كنند.

                                                                                                         دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران               


13 اسفند 1393 (4مارس 2015)

No comments:

Post a Comment