Saturday, March 7, 2015

توافق هسته اي زمینه تغییر رژیم را در ایران فراهم می کند

توماس فریدمن نویسنده معروف روزنامه نیویورک تایمز
روز 14 اسفند به بهانه تحلیل سخنرانی اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائيل با چارلی روز از شبکه تلویزیونی بلومبرگ گفت وگو کرد. فريدمن با اشاره به اینکه به نظر وی «تنها روشن تامین امنیت درازمدت برای اسرائیل و همسایگانش و حتی برای بسیاری از مردم ایران تغییر رژیم ایران است که باید از داخل اتفاق بیفتد» گفت: «به نظر من با توافقی که اوباما با ایران بر سر مسئله هسته ای انجام می دهد امکان این تغییر در داخل ایران فراهم می شود. البته من نمی خواهم در این خصوص پیشگویی انجام دهم اما دست کم این امکان وجود دارد که با این توافق مشارکت ایران در مسائل جهانی بیشتر شود و در نتیجه آن تغییراتی در داخل ایران رخ دهد».

No comments:

Post a Comment