Saturday, May 30, 2015

نيويورک تايمز -28 مه 2015: يك گزارش نگران‌کننده دربارة (رژيم) ايران و کرة شمال

در حالي که ساعت به ضرب‌الاجل 30 ژوئن براي يک توافق هسته‌يي با (رژيم) ايران نزديک مي‌شود، اخباري ظاهر شده که کارشناسان هسته‌يي و موشکي کرة شمالي ممکن است از يک سايت نظامي در ماه گذشته در نزديکي تهران ديدار کرده‌اند.
اگر گزارش گروه مقاومت ايران كه رويتر آن را نقل كرده درست باشد، زمان به‌سختي مي‌تواند بدتر از اين باشد، زيرا حالا زماني است که (رژيم) ايران بايد بيشترين تلاش خود را براي اثبات حسن‌نيتش به جامعة بين‌المللي بکند، نه اينكه روابطش با کشوري داراي برنامة فعال سلاح‌هاي اتمي و داراي سابقه‌يي از رفتار تهديدآميز، نمايان شود.
اينگونه همکاري نادرستي اصرار حكومت تهران را مي گويد به‌دنبال سلاح هسته‌يي نيست، نشان خواهد داد و لزوماً هرگونه توافق هسته‌يي را منفجر خواهد كرد. اما حتي اگر يک توافق هسته‌يي به‌دست آيد، قدرت‌هاي بزرگ هم‌چنان بايد با هوشياري مراقبت کنند تا مطمئن شوند، (رژيم) ايران از توسعة فن‌آوري که مي‌تواند آن‌را قادر به توليد يک بمب بکند به خريد بمب از کرة شمالي تغيير جهت ندهد.


No comments:

Post a Comment