Sunday, May 31, 2015

اداره امنیت ملی افغانستان از کشف محموله ۱۶ تنی مواد منفجره خبر داد4:32:33 PM 1394/3/10افغانستان - کشف محموله ۱۶ تنی مواد منفجره

اداره امنیت ملی افغانستان روز 9خرداد 94 گزارش داد ۱۶ تن مواد منفجره را ضبط کرده است که قرار بود برای انجام ’حملات تروریستی در کابل’ بهکار گرفته شود. 
در خبرنامه این اداره گفته شده که افراد وابسته به شبکه حقانی، این مواد را در یک کامیون حمل چوب جاسازی کرده بودند. این محموله مواد منفجره در ولایت پکتیکا در جنوبشرق افغانستان ضبط شدهاست.

No comments:

Post a Comment