۱۳۹۴ خرداد ۹, شنبه

داوود باقروند؛ گماشته صادراتي وزارت اطلاعات به اروپا (انجمن نجات ايران)

داوود باقروند مزدور وزارت اطلاعات 
داوود باقروند يكي از آلت فعل‌هاي گشتاپوي آخوندي است كه پس از يک دهه مزدوري در داخل كشور، اخيراً توسط وزارت اطلاعات در مأموريت‌هاي خارج كشوري به همراه دو مزدور ديگر به نامهاي عيسي آزاده و قربانعلي حسين نژاد بكار گرفته‌شده است.
داوود باقروند پس از خزيدن زير عباي آخوندها، توسط وزارت اطلاعات در داخل كشور رونمايي شد تا دروغ‌پردازي‌هاي ساخته و پرداختة آخوندها عليه مجاهدين و مقاومت ايران را نشخوار كند.
وي در لابه‌لاي داستان‌سرايي‌هاي شناخته‌شده عليه سازمان، به سوزوگداز از ناكام ماندن ولي‌فقيه ارتجاع در نابودي مجاهدين پرداخته و با نقل قول از مطالب طرح شده در يك نشست داخلي سازمان پيش از حملة آمريكا به عراق نوشت: به ما ميگفتند «اين جنگ، جنگ ما نيست و ما با يک‌طرف جنگ داريم آن‌هم رژيم آخوندي است پس بي‌طرف باقي مي‌مانيم و دنبال کار اصلي خودمان هستيم يعني جنگ با رژيم آخوندي. به همين مناسبت، مرحلة اول که اختفا نام‌گذاري شده بود براي زمان بمباران‌ها بود. مرحلة دوم مرحله تدافع بود... اين‌يک سنت بوده در سازمان که براي شرايط مختلف آماده بايد شد تا در صورت پيش آمدن غافلگير نشويد و از پيش فکر چاره و راه‌حل‌هاي مناسب و بهترين راه‌حل را کرده باشيد». (مـزدور داوود باقروند، پخش‌شده در برنامه پرونده 22 مرداد 1386)
اعزام اين قبيل مزدوران به فرانسه و اروپا از جانب اطلاعات آخوندها و نيروي قدس سپاه پاسداران هدفي جز جاسوسي، زمينه‌سازي و تدارك تروريسم عليه پناهندگان ايراني ندارد. در همين رابطه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1393 اعزام يك مزدور به اسم عيسي آزاده به فرانسه را افشا نموده بود. ضمن اينكه مقاومت ايران در اطلاعيه 26 دي 1391 اعزام يك مزدور ديگر هم به نام قربانعلي حسيننژاد به فرانسه را به اطلاع عموم رساند. او در فروردين 1391 خود را به كميتة سركوب و قاتلان مجاهدان آزاديخواه ليبرتي تسليم كرده و پس از مدتي ‌به استخدام نيروي تروريستي قدس و وزارت اطلاعات رژيم درآمد كه عکس‌ها و فيلم‌هاي آن در همان زمان افشا شده است.
داوود باقروند كيست؟
داوود باقروند در خردادماه سال 1383در هنگامة پايداري و ايستادگي مجاهدين سرفراز اشرفي، در مقابل جنايتكاران حاكم بر ميهن تسليم و به تيف (خروجي تحت‌كنترل نيروهاي آمريكايي در شمال اشرف) رفت و به‌سرعت به خدمت اطلاعات حكومت آخوندها درآمد. وي در اسفندماه سال 1383 به نزد آخوندها شتافت.
نامبرده طي ساليان بارها از سازمان اخراج شد ولي هر بار با اصرار، خواهان فرصتي مجدد براي ماندن نزد مجاهدين گرديد.
اسناد زير بيانگر همين پروسه اخراج‌ها توسط سازمان و متقابلاً خواهش و التماس‌ها از جانب وي مي‌باشد:

 

1111.JPG


0444.jpg
6666.JPG

رژيم آخوندي در سراشيب سرنگوني و در انزواي بين‌المللي و داخلي و تلة مرگبار اتمي بزرگ‌ترين تهديد خود را مقاومت و مجاهدين با چشم‌انداز ارتش آزادي‌بخش مي‌داند. چراکه آخوندها بيش از هركس ديگري مي‌دانند كه اين مقاومت سازمان‌يافته تبلور نيروي انساني و تجارب مبارزاتي سه دهه مبارزه عليه آخوندها است. مجاهدين، آنتي‌تز فاشيسم مذهبي و الهام‌بخش مداوم مردم به اعتراض و خيزش و قيام براي نيل به آزادي هستند.
بايد به آخوندها و همه شاگرد جلادان و بچه جلادان و گماشتگان وزارت اطلاعات گفت كه خلافت آخوندها در ايران، كه پدرخوانده داعش و تروريسم تحت نام اسلام است، هيچ گريزي از سرنگوني ندارد.
مقاومت ايران با يادآوري ترور دكتر كاظم رجوي، محمدحسين نقدي و بسياري ديگر از پناهندگان ايراني ضمن هشدار نسبت به توطئه‌هاي رژيم آخوندي عليه مخالفان و طرح‌هاي جاسوسي و تروريستي اين رژيم، قوياً از دولت‌هاي فرانسه، آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي مي‌خواهد تا مصوبه شوراي اتحاديه اروپا در آوريل 1997 درباره مأموران اطلاعاتي رژيم ايران را به اجرا گذاشته و مزدوران اعزامي نيروي قدس و گشتاپوي منفور ديني را از خاك خود اخراج كنند.


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر