Sunday, May 31, 2015

علي اكبر راستگو ازماوران وزارت اطلاعات رژيم ايران را بشناسيد،انجمن نحات ايران


علي اكبر راستگو مزدور وزارت اطلاعات 
علي اكبر راستگو از مأموران وزارت اطلاعات رژيم ايران است كه باماسك «عضو سابق مجاهدين» وتحت پوشش انجمنهاي پوششي ملايان در آلمان در خدمت كارزار اهريمن‌سازي ملايان عليه مخالفان رژيم و به‌ويژه مجاهدين و مقاومت ايران مي‌باشد. وي كه ازسال 1976 پناهنده آلمان مي‌باشد، در سال 1988 با سفارت رژيم آخوندي در آلمان ارتباط برقرار كرد و به‌استخدام اطلاعات آخوندها در آمد.  راستگو كمي بعد از اين تاريخ به‌طور مخفيانه به ايران تحت حاكميت ملاها رفت. عباسي، مامور سفارت رژيم ايران در آلمان، شخصا تمامي مسائل ورود و خروج و رفت وآمد  راستگو را، در فرودگاه فرانكفورت و در فرودگاه تهران حل و فصل كرد. وزارت اطلاعات در فرودگاه تهران  وي را از در ويژه، بدون بازرسي چمدان و وسايل خارج نمود و با يك وسيله نقليه متعلق به آن وزارتخانه، مستقيما به يكي از خانه‌هاي امن در تهران منتقل كرد. راستگو دو هفته در ايران به‌سر برد، ولي براي اين‌كه همكاريش با وزارت اطلاعات لو نرود و فاش نگردد كه به‌ايران تردد كرده است، حضورش در ايران را مخفي نگهداشت و حتي به شهر خودش يعني بابل نرفت. وي طي دو هفته‌يي كه درايران بود. يك هفته را براي آموزشهاي اطلاعاتي در تهران گذراند و يك هفته نيز به نوشهر رفت.
بعداز بازگشت ازايران، راستگو تلاش كرد كه رفتن خود به‌ايران را براي ايرانياني كه اورا مي‌شناختند كتمان كند و به آنها مي‌گفت به ايتاليا رفته است. ولي افرادي كه در ايران او را ديده بودند به‌پناهندگان ايراني اطلاع دادند كه راستگو را درتهران ديده اند كه با عوامل وزارت اطلاعات تردد داشته است .
علي‌اكبر (بهمن) راستگو علاوه بر ارتباطات تنگاتنگ با سفارت رژيم در بن، مستقيماً با بخش برون‌مرزي وزارت اطلاعات درتهران نيز ارتباط دارد. رابط او فردي به‌نام «تقوايي» است كه راستگو از طريق تلفن‌دستي با وي ارتباط دارد و در مسافرتهاي نوبه‌يي به تهران توسط وي توجيه مي‌شود. علي‌اكبر راستگو كه مأموريتهاي اطلاعاتي و جاسوسي عليه پناهندگان ايراني را در آلمان، زير پوشش رانندگي تاكسي يا كار دريك شركت ساختماني، انجام مي‌دهد، براي جلوگيري از لو رفتن ارتباطاتش با مأموران اطلاعاتي رژيم، قرارهايش را با آنان در يك هتل در شهر گيسن (60كيلومتري فرانكفورت)، اجرا مي‌كند. وي هم‌چنين براي انجام يك سري تبادلات اطلاعاتي وجاسوسي با مأموران رژيم، سفرهاي متعددي به هامبورگ، كرفلد و هلند دارد.
علت اين كه وزارت اطلاعات آخوندها تلاش مي‌كند تا علي‌اكبر راستگو و ساير مأموران و همكاران خود در اروپا و آمريكا را با عنوان «جداشده از مجاهدين» و نه مزدور خودش به‌صحنه بفرستد، رسوايي و بي‌اعتباري و تنفري است كه مردم ايران و جامعه بين‌المللي از اين رژيم دارند.  از آن‌جا كه اين رژيم به‌علت اعدام 120000تن از مردم ايران، دهها بار توسط سازمان ملل متحد به‌خاطر نقض شديد و مستمر حقوق بشر محكوم گرديده  و افكار عمومي دركشورهاي غربي، اعتباري براي تبليغات و دجالگريهاي آن قائل نيست، بنابراين آخوندها براي پيشبرد جنگ سياسي و تبليغاتيشان عليه مجاهدين و مقاومت ايران به عنوان آلترناتيو دموكراتيك و تهديد اصلي موجوديت ديكتاتوري مذهبي، نيازمند پوششي هستند تا خود و اثر انگشت خود را تحت پوش اسامي و عناوين ديگر پنهان سازد. از جمله ابزارهايي كه ملاها تلاش كرده‌اند از آنها چنين پوششي را فراهم كنند.
علي‌اكبر راستگو از جمله اين مأموران است. وي دو انجمن در شهر كلن آلمان به‌نامهاي «كميته دفاع از زندانيان سابق زندانهاي مجاهدين» وكانون آوا  (كانون آزاديخواهان و پناهندگان ايراني) به‌ثبت داده است تا در پوش آنها به‌همراه تعدادي ديگر از ماموران اعزامي اطلاعات آخوندي به جاسوسي عليه پناهندگان و مخالفاني ايراني و به‌خصوص به‌پيشبرد كارزار شيطان‌سازي عليه مقاومت ايران بپردازد.
يكي از ماموريتهاي علي اكبر راستگو چاپ و توزيع گسترده كتابها و جزوات ارسالي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين مي باشد. اين كتابها در ابعاد بسيار وسيع براي ايرانيان پناهنده و محافل خارجي بطور مجاني پست و توزيع مي‌گردد و هزينه آن بوسيله اطلاعات آخوندي پرداخت مي‌شود.

راستگو چمدانهاي پراز كتاب را كه توسط وزارت اطلاعات از تهران به آلمان ارسال مي‌شود، هربار از دفتر ايران اير در فرودگاه كلن ـ بن تحويل گرفته و با ماشين شخصي‌اش آنها را منتقل و توزيع مي‌كند.
رژيم آخوندي در 25 اكتبر 1996 سميناري با شركت تعدادي از ماموران خارج كشوري وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس آمريكا برگزار كرد. علي اكبر راستگو دراين سمينار با نام مستعار ”دكتر بهمنيار” سخنراني كرد. هدف از اين سمينار، توجيه شكنجه وكشتار بوسيله ملايان و ايجاد  جنگ رواني عليه مجاهدين بود.
درسال 1998 او به همراه تعدادي ازعوامل وزارت اطلاعات، يك نشريه هفتگي به نام «دنا» كه تماما تبليغات و جنگ رواني ملايان عليه مقاومت ايران بود، منتشر مي نمود كه بصورت مجاني براي ايرانيان پست مي‌شد . او آدرس ايرانيان را از طريق سفارت رژيم درآلمان بدست مي آورد و نشريه را براي آنها ارسال مي‌كرد. انتشار اين نشريه، پس از مدتي، به‌دليل نفرت ايرانيان از نشريات آخوندي و بدنامي بيش از پيش مامورانش از قبيل علي‌اكبر راستگو، متوقف شد.
از ديگر ماموريتهاي علي‌اكبر راستگو، شركت در فعاليتها و برنامه‌هاي فرمايشي وزارت اطلاعات در كشورهاي مختلف است كه تماما با هزينه و دستورالعمل وزارت اطلاعات ملايان برگزار مي‌شود. هم‌چنين نامه‌ها و تماسهاي مورد نياز وزارت اطلاعات عليه مقاومت ايران خطاب به‌دولتها و ارگانها و پارلمانترهاي كشورهاي مختلف به‌ويژه در اروپاست. مضمون و هدف تمامي اين تماسها و نامه‌نگاريها، به‌ثبت‌دادن و پيشبردن توطئه‌ها و تبليغات و دروغپردازيهاي ملايان برضد اپوزيسيون اصلي رژيم در راستاي سهيم‌كردن مخاطبان در اعمال فشار و ايجاد محدوديت عليه مقاومت است.

حمله وچاقوكشي عليه پناهندگان ايراني درفرانسه

درتاريخ 17 ژوئن 2007  وزارت اطلاعات ازطريق يك  انجمن پوششي وزارت اطلاعات، به نام (”انجمن حمايت ازمهاجرين و ايرانيان مقيم فرانسه”  با جمع آوري و اعزام شماري از عوامل خود از فرانسه وآلمان و  ساير كشورهاي اروپايي در صدد بود جلسه يي  تحت عنوان « سمينار صلح وهمزيستي»در سالن فياپ در پاريس برگزار كند،.

مأموران رژيم كه  دراين برنامه شركت داشتند عبارت بودند از : جواد فيروزمند، جهانگير شادانلو، محمد حسين سبحاني، مسعود خدابنده و زنش ان سينگلتون، علي اكبر راستگو، هادي شمس حائري ، علي راستبين ، آلن شوالرياس، و....به همراه دو تن از چاقوكشان حرفه‌يي  وزارت اطلاعات و سفارت رژيم درپاريس كه  با  تدارك  سلاح و تجهيزات لازم نظير چاقو، گاز اشك آور، پنجه بوكس و... ، براي حمله و هجوم و سوء قصد به جان پناهندگان و ايرانيان مخالف رژيم كاملا مصمم و آماده بودند.
قبل از برگزاري جلسه، وقتي در بيرون سالن مورد سوال چند تن ازپناهندگان سياسي و ايرانيان مخالف رژيم قرار گرفتند، آنها را با چاقو و گاز اشك آور و پنجه بكس وحشيانه و به قصد كشت مضروب و مجروح كردند كه تعدادي ازآنها،به  بيمارستان منتقل شدند. پليس پس از اطلاع از اين وحشيگري ماموران اطلاعات رژيم، خود را به محل رساند و پس از بررسي صحنه و جمع آوري آلات جرم و شناسايي مجرمين، علاوه بر لغو جلسه عوامل اطلاعات آخوندي، محمد حسين سبحاني و دو مزدور ديگر اطلاعات سفارت رژيم آخوندي را، دستگير و بازداشت كرد، تعدادي ازماموران وزارت اطلاعات، بلافاصله ازچنگ پليس فرار مي كنند.
لازم به ياد آوري است كه محمد حسين سبحاني كه درجريان اين چاقوكشي دستگير شد، يكي ازاعضاي انجمن پوششي وزارت اطلاعات به نام كانون ”آوا” مي باشد، كه تحت نام علي اكبر راستگو به فعاليت مشغول است.

گزارش دستگاههاي امنيتي كشورهاي آلمان و هلند

گزارشهاي دستگاههاي امنيتي كشورهاي اروپايي توطئه‌هاي رژيم آخوندي چه در زمينه جاسوسي و چه در كارزار اهريمن‌سازي برضد مجاهدين و مقاومت ايران را بارها مورد تاييد قرار داده‌اند. به‌طورر مشخص، گزارشهاي سالانه اداره حراست از قانون اساسي آلمان BFV  تصريح مي‌كنند كه هدف اصلي وزارت اطلاعات در خارج از كشور شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران است و اين وزارتخانه تلاش مي‌كند با استخدام اعضاي سابق از اين سازمانها اطلاعات جمع آوري نموده و با پخش اطلاعات دروغ عليه مجاهدين آنها را تضعيف و بي اعتبار كنند.
سازمان امنيت هلند (AIVD) نيز در گزارش سال 1998خود تصريح مي‌كند: «... ماٌموران ايراني مصمم هستند كه اعضاي گروههاي اپوزيسيون را پيدا كرده تا بدين‌وسيله آن سازمانها را بي‌ثبات كنند. به‌ويژه اعضاي كنوني و سابق مجاهدين خلق مورد توجه زياد سازمانهاي امنيتي ايران هستند. سازمان (امنيت ايران) از فشار(intimidation) بر روي ايرانيان براي همكاري استفاده مي‌كند.
سازمان امنيت هلند AIVD  در گزارش سال 2000 خود مي‌نويسد «از جمله  وظايف  وزرات اطلاعات  وامنيت داخلي ايران، رديابي وشناسايي  افرادي است كه درخارجه  با گروههاي اپوزيسيون در ارتباط ميباشند. هواداران مهمترين  گروه  اپوزيسيون يعني  مجاهدين خلق بيش از همه و به طور ويژه مورد توجه سازمان امنيت ايران ميباشند... وزارت اطلاعات تلاش ميكند از طريق «اعضاي سابق مجاهدين» تا حد امكان در رابطه با اين سازمان اطلاعات جمع اوري نمايد. همچنين  مأموران وزارت اطلاعات ايران دستور دارند اطلاعات منفي در رابطه با سازمان مجاهدين خلق  واعضاي  آن پخش نمايند. آنها به اين وسيله سعي در تضعيف  سازمان دارند و ميكوشند ازمجاهدين دركشورهاي ميزبان چهره اهريمني  بسازند  و به اين ترتيب به  تحركات سياسي و اجتماعي آنها خاتمه دهند».
عضوگيري و بكارگيري تعدادي از بريدگان يا عناصر اخراجي از مجاهدين و مقاومت، توسط وزارت اطلاعات در كشورهاي غربي در بسياري از مقاطع در سالهاي گذشته مورد تاييد و پيگيري دستگاههاي امنيتي اين كشورها بوده است. حجم فعاليتهاي وزارت اطلاعات به‌حدي است كه به‌رغم رفتار اغماض‌گرايانه دولتهاي مربوطه گزارش سالانه دستگاههاي امنيتي آلمان و هلند در سالهاي گذشته گوشه هايي از اين اقدامات را مورد تاييد قرار داده است.
در عين حال، مصوبه شوراي وزيران اتحاديه اروپا در 29 آوريل 1997 بر «همكاري ميان دولتهاي اروپايي براي تضمين اين كه به ايرانياني كه داراي ماموريتهاي اطلاعاتي و امنيتي هستند ويزا داده نشود» تاكيد مي‌كند و همه دولتهاي عضو را به «اقدام هماهنگ براي اخراج و ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتي ايران در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا» فرامي‌خواند.
علي‌اكبر راستگو، رابطه نزديكي با كريم حقي، از مأموران شناخته‌شده اطلاعات آخوندها در هلند، دارد. و در فعاليتهاي مختلف جاسوسي و اطلاعاتي با وي شركت مي‌كند. كريم حقي، در نشرية خودش به‌نام پيوند، در اول  فوريه 2000،  جريان لورفتن خودش و بهمن راستگو توسط پليس امنيتي هلند را منتشر كرد. حقي در نشريه خود گزارش كرده است كه  روز سه‌شنبه اول‌فوريه‌2000، حدود ساعت 4.5‌عصر يك مأمور امنيتي هلندي به‌محل اقامت وي مراجعه كرده و خواهان صحبت با وي مي‌شود. مأمور مربوطه بعد از صحبتهاي اوليه از روي ليستي كه در دست داشت شروع به خواندن اسامي مي‌كند كه نام كريم حقي و بهمن (علي‌اكبر) راستگو نيز در آن بوده است.  پيوست شماره 1
نشريه پيوند به‌نقل از پليس امنيتي هلند مي‌نويسد:
ما اطلاعات كافي داريم كه شما با رژيم در ارتباط هستيد و هزينهٌ نشريهٌ شما توسط رژيم تأمين مي‌شود و هم‌چنين مي‌دانيم كه آقاي شمس‌حائري با رژيم در ارتباط است و رابط او با وزارت اطلاعات برادرش مي‌باشد. و در همين رابطه يكبار هم به‌سنگاپور سفر كرده است.
 مأمور امنيتي مي‌گويد: ما هلند را آرام مي‌خواهيم و نمي‌خواهيم كه اين‌جا تظاهرات و درگيري باشد، براي شما خيلي بهتر است كه دست از اين كارها برداشته و به‌دنبال كار و زندگي خود برويد و فكر آيندهٌ بچه‌هايتان باشيد.

كريم حقي در نشريه خود اضافه مي‌كند:

 در همان روز سه‌شنبه در سه شهر آلمان يعني كلن، ويسبادن و هنف 6‌نفر در گروههاي دو‌نفره به آقايان مهدي خوشحال و بهمن راستگو و خانم نادره افشاري مراجعه مي‌كنند. محور سؤالات بر روي نوع ارتباطات، تيراژ نشريهٌ پيوند، نحوهٌ تأمين هزينهٌ آن… دور مي‌زده است.

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت ايران در بهمن 1378 اطلاعيه‌يي در اين باره صادر كرد و نوشت: «… در هفته‌هاي اخير، پليس و ارگانهاي امنيتي در هلند، آلمان، انگلستان، سوئد، نروژ، كانادا و… ‌به‌مراجعه و احضار شماري از مأموران رژيم و اخطار دادن به آنها، مبادرت كرده‌اند. آن‌چنان‌كه مأموران اطلاعات آخوندي به رؤسا و رابطين اطلاعاتي خود در سفارتهاي رژيم و هم‌چنين مستقيماً به اطلاعات آخوندي در تهران گزارش كرده‌اند، پليس اسناد و مدارك غير‌قابل انكاري مانند عكسها و  نوار مكالمات اين افراد با رابطينشان در وزارت اطلاعات را در اختيار دارد. پليس هم‌چنين، با جزئيات، در جريان سفرهاي مخفيانه  اين ماموران به ايران و كشورهاي همسايه و نيز رفت‌و‌آمد آنها به كشورهاي خاور‌دور مانند مالزي و سنگاپور براي ديدار با فرستادگان وزارت اطلاعات، قرار دارد. هم‌چنان‌كه از  رفت‌و‌آمد شماري از آنان بين كشورهاي اروپايي و آمريكا در ماههاي اخير با خبر است و مي‌داند كه هزينه‌ها تماماً توسط وزارت اطلاعات تأمين شده است. در مواردي حتي دستمزدهاي هفتگي و ماهيانه و  نحوه  پرداخت آن به مزدوران هم براي پليس روشن است…

در آلمان پليس امنيتي در مراجعه به علي‌اكبر(بهمن) راستگو، مهدي خوشحال و نادره افشاري، از جزئيات ارتباطات آنها با وزارت اطلاعات ابراز اطلاع نموده و از جمله با راستگو راجع به‌نحوه  وجوهي كه بابت همكاري با نشريه  پيوند از وزارت اطلاعات دريافت مي‌كند سؤال و جواب كرده است.

فعاليتهاي اين مأمور اطلاعات آخوندي هميشه مورد توجه پليس آلمان بوده است. علاوه برسال 2000، راستگو طبق اطلاعيه‌يي كه در 11 دسامبر 2003 منتشر نمود، اعلام داشت كه خانه وي مجددا مورد بازرسي و تفتيش پليس آلمان به اتهام نگهداري سلاح و پاسپورت جعلي قرار گرفته است كه نشان مي‌دهد وي به‌عنوان يك مامور وزارت اطلاعات رژيم ايران هميشه مورد ظن پليس آلمان قرار داشته است.
فعاليتها و ماموريتهاي علي‌اكبر راستگو و ديگر عوامل وزارت اطلاعات در اروپا، براي پيشبرد جنگ رواني ملايان عليه مقاومت، از جمله شركت آنها در جلسات و كنفرانسهاي فرمايشي، در سايتها و روزنامه‌هاي حكومتي ملايان در داخل كشور به‌طور وسيع منتشر و تبليغ مي‌گردد. از جمله كنفرانس وزارت اطلاعات در فرانسه كه با شركت 30 تن از مأموران رژيم كه از كشورهاي مختلف به‌فرانسه اعزام شده بودند و هدف از برگزاري آن متهم‌كردن و مخدوش‌كردن چهره مقاومت ايران بود، در مطبوعات حكومتي آخوندها انعكاس وسيعي يافت:
روزنامه كيهان 15تير 1382
اعترافات تعدادي از اعضاي بريده گروهك منافقين در پاريس
تعدادي از اعضاي بريده گروهك منافقين كه به تازگي به فرانسه سفر كردهاند در يك مصاحبه مطبوعاتي در خانه تيمي پاريس به ذكر انحرافات، اهداف و علل جداشدن خود از اين گروهك پرداختند.
علي اكبر راستگو كه چندين سال در كادر سياسي اين گروه تروريستي فعاليت داشت به خبرنگار ايرنا در پاريس گفت: من 10 سال در بخش سياسي سازمان بودم و هدف ما از تشكيل بخش سياسي سرپوش گذاشتن بر فعاليتهاي نظامي و خشونت بار اين گروه بود. يكي ديگر از اعضاي بريده گروهك منافقين كه خود را كريم معرفي كرد … در پاسخ به سؤال خبرنگار فرانسوي گفت: ما در مدت عضويت خود به طور مرتب بين فرانسه و عراق درحال تردد بوديم. وي افزود: سازمان ده ها مقر فرماندهي در فرانسه داشت و فرمان بمبگذاري، عمليات تروريستي و قتل دهها شهروند ايراني از درون همين مقرها صادر شده است.
علي اكبر راستگو بارها براي جاسوسي برعليه كمپ اشرف و زمينه سازي كشتار هاي

مالكي  درحمله وهجوم به اشرف به دستور وزارت اطلاعات به عراق مسافرت كرده بود .
دريكي از اين مسافرتها به همراه يك مزدور ديگر به نام مهدي خوشحال مورد شك نيروهاي امنيتي عراق قرارگرفته و بازداشت شده بودند و چندي دربازداشت قرارميگيرند  كه با وساطت رژيم آخوندي و با دخالت مالكي جنايتكار از زندان آزاد ميشود .
روزنامه اسپيگل آلمان در تاريخ 13ژوئيه 2008 طي گزارشي دراين زمينه مينويسد :
“نيروهاي امنيتي عراق در هفته گذشته دو آلماني ايراني النسب را آزاد کردند که بيش از پنج هفته تمام به عنوان مظنون به جاسوسي در يك زندان در بغداد بسرمي بردند. علي .ر که در کلن زندگي ميكند ، در بغداد با آشناي خود مهدي . ک     مقيمبغداد  به عنوان همراه وهمچنين  با يك ايراني در ماه مي به بغداد سفرکرده بودند که در آنجا توسط نيروهاي امنيتي دستگيرشده بودند. آنها بايستي که «يك تاسيساتي كه براي امنيت ملي » عراق  مهم بوده است را مورد جاسوسي قرا رداده باشند.علت سفر اين آلماني با همراه ايراني اش  به بغدا د مشخص نشده است. مهندس علي .ر عضو انجمن آوا ميباشد که برعليه مجاهدين خلق اسلامي  چپ گرا مبارزه ميكند . اين سه مرد بدون هيچ محدوديتي از حبس آزاد شدند که هردو آلماني در هفته گذشته به آلمان بازگشتند“


وظايف كانون آوا :وزارت اطلاعات وظايف زيررا به عهده كانون آوا قرارداده است .
الف : مسول برنامه تلويزيوني وزارت اطلاعات به نام  تي وي مردم كه هرهفته دوساعت برنامه پخش ميكند. هزينه هاي اين تلويزيون ازجانب وزارت اطلاعات تامين گرديد ه  و هماهنگي اين كارها با مجري برنامه “مزدوري به نام سربي“ با علي اكبر راستگو ميباشد ،

قبلا مجري و مسول اجرايي اين برنامه تلويزيوني مزدور ي بانام بهزاد عليشاهي بود ولي بعد دستگيري او بوسيله سرويس امنيتي هلند به جرم جاسوسي و توطئه عليه پناهندگان ، كه تاكنون يك سال است در زندان ميباشد ، اين مسوليت به علي اكبر راستگو سپرده شد .
برروي سايت آوا نوشته شده است :


برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTV.com 
هرهفته روزهاي جمعه از  ساعت 12 ظهر بوقت واشنگتن - ساعت 17 بوقت آلمان وساعت 19:30 بوقت ایران برنامه زنده پخش ميكند.
2- تهيه سه بولتن به زبانهاي انگليسي و فرانسه وآلماني برعليه مجاهدين كه عمده آن مصاحبه با ماموران وزارت اطلاعات نيز ميباشد.
نام نشريه انگليسي :  Up to date   ميباشد
نام نشريه فرانسوي   a jour   ميباشد
نام نشريه آلماني :    AAVA AKTUELL  ميباشد.
3- برگزاري كنفرانس و سمينار در پاريس  :علي اكبر راستگو در تمامي تجمعاتي كه بوسيله
وزارت اطلاعات دركشورهاي مختلف تشكيل ميشود ، شركت ميكند . او درتاريخ 7 مي در اكسيوني كه مزدوران وزارت اطلاعات در سنت ميشل پاريس برگزار كرده بوند ، به همراه 6 نفر ديگر از ماموران وزارت اطلاعات در المان ، بتول سلطاني ،  محمد حسين سبحاني ، امير موثقي و علي جهاني وروح الله تاجبخش ، ادوارد ترومادو با دوماشين سواري شركت كرده بود .


دوتن از اعضاي اين كانون وزارت اطلاعات به نامهاي امير موثقي و ادوارد ترومادو دركنار علي اكبر راستگو دريكي ازتجمعات وزارت اطلاعات در پاريس ديده ميشوند


No comments:

Post a Comment