Tuesday, May 26, 2015

وزیر خارجه قطر: باید مردم سوریه را از دست رژیم اسد نجات دا

خالد بن محمد العطیه وزیر خارجه قطر

خالد العطیه وزیر خارجه قطر اعلام کرد: حملات هوایی در نبرد با بنیادگرایی در عراق کافی نیست و باید با گامهای مشترکی همراه باشد تا جنگ علیه تروریسم کارآمد شود، یکی از این گامها سرعت بخشیدن به گفتگوی ملی در عراق است و همزمان در سوریه نیز باید دنبال راهی باشیم که مردم سوریه را از رژیم دیکتاتوری اسد نجات دهد. العطیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی؛ تأکید کرد: حملات هوایی علیه داعش شکست نخورده است ولی برای پیروزی علیه تروریسم کافی نیست.

No comments:

Post a Comment