Friday, May 29, 2015

آرش صامتي پور مامور وزارت اطلاعات درهلند كيست؟ انتشار مجدد (انجمن نجات ايران

آرش صامتي پورمامور وزارت اطلاعات درشهريور79 درتهران دستگيرميشود , و پس از انتقال به زندان خيانت
كرده و به همكاري با دشمن مي پردازد.  او درمصاحبه اي با خبرگزاري حكومتي ايرنا درزندان در تاريخ 16تير1384  به همكاري بارژيم  اعتراف كرده وميگويد زندان” باعث شد تا من براي نخستين بار فرصت آزادانه !! فكر كردن و انتخاب كردن را پيدا كنم” و درمصاحبه اي با   مجله "دنيا العرب".   در تاريخ 24   خرداد1384 كه سايت ايران ديدبان متعلق به وزارت اطلاعات آن را منعكس كرده بود  گفته بود :”... من راجع به افشاي اهداف مزورانه سازمان مجاهدين خلق هيچ كوتاهي و سستي نخواهم كرد. حكم قضايي كه عليه من در سيستم قضايي ايران صادر شده بهترين دليل بر رحمت و رأفت است كه دولت ايران در خصوص شهروندانش انجام ميدهد.»

درزندان, وزارت اطلاعات براي اثبات صداقتش از او ميخواهد كه دربازجويي وشكنجه زندانيان مقاوم شركت كند او دربازجويي وشكنجه زندانيان ازجمله مجاهد شهيد حجت زماني كه اعدام شد شركت فعال كرده و  مقاومت ازجانب زندانيان مقاوم را بي نتيجه جلوه ميداده است .  درحالي كه ارگانهاي حقوق بشري وضعيت حقوق بشر درايران  را وخيم توصيف ميكنند اوطي مصاحبه اي با روزنامه المنار اليوم ميگويد درزندان ” از رسيدگي بهداشتي و پزشكي برخوردار بوده تا اينكه بهبود يافته است و در تحقيق با شفافيت با وي برخورد شده و از وسايل علمي مدرن استفاده شده است و هيچگونه كتك و يا شكنجه نشده است . (المنار اليوم 15/3/84)”. 

يكي از بازجويان براي تسليم و تطميع يكي از زندانيان مجاهد(كه حاضر است درهردادگاهي شهادت بدهد ) در زير بازجويي گفته بود « آرش صامتي را كه مي شناسي جرمش هم خيلي سنگين بود ولي وقتي ندامت كرد و با ما همكاري كرد صاحب آپارتمان و زندگي و شغل شد. اخيراً هم او را به فرانسه فرستاديم. مگر تو چه كم داري؟ تو هم ميتواني زندگي خوبي مثل او داشته باشي و از زندگي و عمر خود لذت ببري ...».
لازم به ياد آوري است كه , وزارت اطلاعات در25شهريور1385 يك هيئت از ماموران خود را   به سرپرستي بابك امين و همراهي آرش صامتي پور  به پاريس اعزام كردتا به تبليغات عليه مجاهدين بپردازد.
به پاس اين خدمات آرش صامتي پور , بعد ازمدتي مورد عفو قرارگرفته و دربيرون به بعنوان يك مامور تمام وقت وزارت اطلاعات مشغول بكارميشود .درسال 80 او تحت نظارت وزارت اطلاعات انجمن نجات را تشكيل ميدهد .
وزارت اطلاعات نام مستعارثابتي رابراي او انتخاب كرده ويك وبلاگ با يو آر ال  http://www.arashs.blogfa.com براي او راه اندازي كرده كه تماما دردفاع از رژيم و عليه مجاهدين مي باشد .
 انجمن نجات يك  ارگان سركوب جديد براي فشار به خانواد هاي مجاهدين  درداخل وخارج مي باشد .


صامتي پور درمصاحبه اي با روزنامه حكومتي ايران  درمورد انجمن نجات ميگويد :” انجمن نجات را من به اتفاق تعدادى از دوستانم .... تأسيس كرديم. اين انجمن علاوه بر فعاليت هاي داخلي، در ابعاد بين المللي نيز اقداماتي همچون برگزاري تظاهرات در مقابل سفارتخانه هاي فرانسه، سوئيس و عراق و همچنين دفتر نمايندگي سازمان ملل و صليب سرخ جهاني در تهران صورت داده تا پيام اعضاي خود را به گوش جهانيان برساند”.

  آرش صامتي پور در تمام جلسات و برنامه هايي كه بر عليه مجاهدين   تحت پوشش انجمن نجات  برگزار ميشود، در كنار عوامل رسمي رژيم حضور دارد: از جمله: در شيراز «شاه حسيني معاونت سياسي- انتظامي استانداري فارس» در تبريز «ناصري مديرکل دادگستري استان آذربايجان شرقي» در كرمانشاه «صادقي رئيس کل دادگستري استان کرمانشاه» در قزوين «الفت دادستان استان قزوين» و در مازندران «موسوي رئيس كل دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مازندران»
 علاوه بر فعاليتهاي داخل ايران او ازطريق مصاحبه با روزنامه هاي خارجي وهم چنين برگزاري كنفرانس دركشورهاي مختلف مانند فرانسه وعراق و ... به كمك رژيم مي شتابند.
 از جمله در مصاحبه با روزنامههاي المناراليوم(عراقي) و يو.اس.اي تودي (آمريكايي) و الپائيس (اسپانيايي) مجله "دنيا العرب" ، دروغهاي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين راتكراركرده بود .

آرش صامتي پور در   اواسط سال2013 بوسيله اطلاعات براي جاسوسي به هلند فرستاده شده است درهلند او همراه با كريم حقي و بهزاد عليشاهي و مسعود جاباني به مصاحبه با مزدوران وزارت اطلاعات مشغول است .

No comments:

Post a Comment