Wednesday, June 24, 2015

تهديد خامنه اي و باند دلواپسانش، به قيام مردم

نشريه داخلي روزانه معاونت سياسي سپاه در 2 تير ماه 94 به هفته نامه صدا ارگان كارگزاران (باند رفسنجاني) اعتراض كرد كه خامنه اي و باند دلواپسان هسته اي را به قيام مردم همچون سال 88 تهديد كرده است.  

نشريه داخلي روزانه معاونت سياسي سپاه امروز نوشت: «گردانندگان هفته‌نامه صدا (ارگان حزب کارگزاران سازندگی)، این نشریه تندرو اصلاح‌طلب که از فعالان فتنه 88 هستند، در قسمت «اتاق فکر» باشگاه اصلاح‌طلبان نوشتند: “گویندگان این سخنان و عموم دلواپسان و مخالفان دولت باید رفتارها و گفتارهای امروز خود را در حافظه نگاه ‌دارند و به‌خوبی ثبت و ضبط کنند تا اگر فرداروزی بار دیگر اعتراضی در کشور برخاست و فضا غبارآلود شد؛ بدانند «ریشه فتنه» از کجاست(!) نمی‌توان باد کاشت و انتظار توفان نداشت. نه آنکه آن زمان دوباره دنبال سند و مدرک گشت و همه‌چیز را به بیگانگان و عوامل داخلی آنها منتسب کرد“».

No comments:

Post a Comment