Saturday, October 31, 2015

همبستگی ملی ایران ،هادی مظفری،31 اکتبر 2015:«‌ از عاشورای حسین تا کربلای لیبرتی»دیری از فرو خفتن خورشید پائیزی در مُحرمِ لیبرتی سپری نشده بود که فرزندانِ حرام لقمۀ یزید با تکرار دوبارۀ تاریخ، زیباترین و رشیدترین یارانِ حسین را آماج گلوله های قساوت و کینۀ خود قرار دادند.
آری این تکرار دوبارۀ تاریخ بود و یادآور این نکته که نبرد همیشه نابرابر حسین و یارانِ پاکبازش در عاشورای محرم سال شصت و یک هجری قمری، بی وقفه و تا روز موعود ادامه خواهد یافت.
یادآور این نکته بود که هر چند یزیدیانِ دوران با چنبره زدن بر ثروتهای ملی یک خلق محروم کرور کرور سلاح و سپاه در انواع و رنگهای مختلف و متفاوت به میدان آورده اند، اما حسینیان نیز هرگز میدان را خالی نکرده و «هیهات من الذله» گویان داغ تسلیم و سازش را بر دل یزید دوران و اعوان و انصارش نهاده اند.

بنابراین تا حسین هست، عاشورا بعنوان گنجینه ای غنی و مقدس گرامی داشته می شود و تا یزید بر تخت دنائت و رذالت و قساوت تکیه زده و حکم می راند، حسین ها و زینب ها زنهار که سر سوزنی عقب بنشینند و سر خم نمایند. حتی اگر نبرد به سهمگین ترین نوع ممکن، نبردی نابرابر باشد و دشمن در سوزاندن و دریدن و تکه تکه کردن پیکرهای پاک ذرّه ای تردید به خود راه ندهد.
ماه محرم هنوز سپری نشده است. همین چند روز پیش بود که حسین ها و زینب هایش به زیباترین و انقلابی ترین نوع ممکن در رزمگاه لیبرتی، یاد سردار بزرگ عاشورا را گرامی داشتند و برای هزار هزارمین بار با او تجدید عهد و پیمان کردند که تا یزید و شمر و خولی و ابن زیاد حاکمند، همچنان حسینی و زینبی بمانند و با ظلم و ستمِ جابرانِ دوران بستیزند.
در این میان یزید نیز بیکار ننشسته بود. محرم ماهِ او نیز بود. اصولا بدونِ حضور یزید که عاشورایی برپا نمی شود و قساوت و جنایت چونان بختکی بر تاریخ انسان، نقش نمی بندد. اصلا مگر می شود در غیاب اینهمه ظلم و خباثت و خیره سری، به تولد حماسه دل بست و امید داشت؟!. حماسه های بزرگ و اصیل و ریشه دار در تقابل با زشتی ها و تباهی ها شکل می گیرند و هر چه رذالت بی حد و اندازه تر و نبرد نابرابرانه تر، حماسه عظیمتر و باشکوهتر و ماناتر در قلب تپندۀ تاریخ، جای می گیرد و جاودانه می شود.

ننگ ابدی بر یزید بن ابوسفیان و خامنه ای بن یزید که حرمت حریمِ ماه محرم را که حتی در دوران جاهلیت نیز جنگ و کشتار در آن حرام اعلام گردیده بود، پاس نداشتند و اولی کمر به قتل عام حسین بن علی و اهل بیت و یارانش بست و دیگری زیباترین روندگان راه او را در همین ایام مورد حملات موشکی قرار داد. البته مردم ایران می دانند که یزید حاکم بر سرزمین ما در عاشورای سال هشتاد و هشت و در جریان قیام، به چه جنایتها و قساوتهایی در حق آن ملت مظلوم و ستمدیده دست یازیده و چگونه حرمت ماه حرام را بارها و بارها طی سالیان حکومت غاصبانۀ خویش زیر پا گذاشته است.
گناه بزرگ حسین بن علی تن ندادن به حکومتِ جور و فاسقی بود که به هیچ صراطی مستقیم نبود. حکومتی که به همان اندازه که از انسانیت بی بهره و بی نصیب بود، صاحب زر و زور و سپاه بود. طبق محاسبات یزید دقیقا به همین دلیل، حسینی که از سه عنصر فوق بی بهره بود باید در مقابل خواستۀ نامشروعش سر تعظیم فرود می آورد. ذهن متوهم او از درک حماسه عاجز بود و «هیهات من الذلۀ» حسین که پژواک حماسی اش هنوز از اعماق تاریخِ گذشته تا همین امروز صاف و رسا به گوش می رسد، تمامی محاسبات یزید را بر هم زد. این ایستادگی و مقاومت البته تاوان و غرامتی نیز داشت که حسین تمام و کمال با خون پاک خویش و فرزندان و یارانش، آنرا تقدیم به بشریّت نمود.
امروز نیز هنوز در بر همان پاشنه می چرخد. کمی آنطرفتر از آن صحرای سوزان که کربلایش نامیده اند، در کربلایی دیگر زینب ها و حسین ها پرچم سرخ قیام و ایستادگی را جانانه برافراشته اند. آنها نیز از زر و زور و سپاه بی نصیب و بی بهره اند. یزیدِ دوران از اینهمه ایستادگی و شکوه و تن ندادنِ به ننگ و ذلت حکومتِ ننگینش، همچون جدّ منفورش یزید بن معاویه، کف بر لب آورده و دستور قلع و قمع صادر نموده است.
اگر یزید با وجود آن کشتار وحشیانه و آنهمه جنایات کم نظیر، کاری از پیش توانست ببرد، مشابه او نیز در این روزگار با توسل به اینهمه جنایات بی نظیر، حتما خواهد برد. بیچاره هنوز نمی داند که کشتار و قساوت و بی رحمی، پیروزی به بار نخواهد آورد. نمی داند که ظالم به جرم ظلم و ستمی که روا می دارد از همان آغازین روزهای حکومت خویش، شکست خورده و مفلوک و سرافکنده است، حتی اگر صاحب یک امپراتوری عظیم و مزدوران رنگارنگ در سراسر عالم باشد و مظلوم حتی با سر بریده و بدنهای تکه تکه، در پیشگاه تاریخ و انسان، محکوم به پیروزی است.
سید علی بن یزید بن معاویه که با دزدیدن نام پدر حسین و ملاخور کردن ردای جدّ او سعی در پوشاندن چهرۀ کریه یزیدی خویش دارد، اینروزها در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. از برکت تلاش حسینیان، ناچار به غلاف کردن سلاح هسته ای خویش گردیده است و در نهایت ضعف و زبونی مطلق مجبور به بالا آوردن کشورهای هلال شیعی شده است. شمرها و خولی ها و ابن زیادهای دور و برش به جان یکدیگر افتاده و در دریدن و پاره پاره کردن خویش و اطرافیانشان، از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کنند.

ملتِ تحت سلطه، مهیای برپایی قیام و عاشورای دیگری است تا او و غداره بندان جنایتکارش را به زیر بکشد و کارشان را برای همیشۀ تاریخ یکسره نماید. از اینرو راه حل تمامی مصائبی که در آنها گرفتار آمده را در حمله و هجوم به رزمگاه یاران مقاوم و خلل ناپذیرِ حسین ارزیابی کرده و آزموده را برای چندمین بار متوالی، آزموده است. او به حیوانی درنده خو می ماند که اسیر و دچار بن بست گردیده و با پنجه کشیدن به دیوارهای بتونی و صخره ها، تنِ ناپاکِ خویش را مجروحتر و ضعیفتر می نماید.
 البته به حکم تاریخ عاشورا و به شهادت خونهای به ناحق ریخته شدۀ کربلا، راه به جایی نخواهد برد. درس تاریخ به ما آموخته است که هیچ یزیدی از جام پیروزی مطلق، کامیاب نخواهد شد حتی اگر کربلایی در طول و عرض «لیبرتی» در ماه محرم را آماج رگباری از موشکهای مخرب و قدرتمند خویش نماید. بویژه اگر به تازگی جام زهر را در حلقومش فرو کرده باشند.
 بیچاره یزید دوران عاجز از درک و فهم این نکته که اگر زدن و به شهادت رساندن انسانهای آزاده و آزادیخواه آنهم در یک نبرد نابرابر می توانست راه به جایی ببرد و گره از کار فرو بستۀ یزیدی بگشاید، امروز در سراسر ماه محرم به جای تقدیر از حماسه عاشورایی حسین، جشن پیروزی یزید برگزار می شد. خامنه ای باید بداند که هیچ یزیدی از مکافات عمل جانِ سالم به در نخواهد برد.
اینک «زینب» و «حسین» و جمعی از یاران پاکبازشان درراه رهایی یک خلق محروم و به جرم ادای تام و تمام مفهوم والای «هیهات من الذله» به شهیدان سرفراز عاشورای حسین بن علی پیوسته اند. یزید دوران حتما در همین ایام غرق در شادی کاذبی است که جدّ منفور و پلیدش پس از به شهادت رساندن حسین بن علی برای اندک مدتی، مبتلا به آن شده بود و ما باید زینب وار برای در هم کوبیدن مجلس شادی و شعف خامنه ای یزید، به افشای او و پلیدی ها و جنایتهایش بپردازیم. اگر یزیدی نیستیم.


همبستگی ملی ایران لیلا جدیدی 31 اکتبر 2015:« جنایت علیه ساکنان لیبرتی ومیرزا بنویسهای دهان گشاد »سیاهی که در می رسد، مار و عقربها از سوراخ برای نیش زدن بیرون می آیند. غزال که به خاک می افتد، کفتارها برای تکه تکه کردنش هجوم می آورند و سرانجام، عده ای ابله سودمند همراه و همزبان با اوباش سایبری رژیم پس از هر جنایت علیه ساکنان اشرف/ لیبرتی راه دشوار آشپزخانه تا کامپیوتر را طی می کنند تا میرزابنویس دهن گشاد رژیم شوند.

این خوش نشینها بدون حضور در یک کلاس عملی، برای مبارزانی که سابقه بیش از سه دهه مبارزه سخت و بی امان با رژیم جمهوری اسلامی را در کارنامه دارند، نسخه می پیچند و از خزینه ذهن ارباب – رعیتی خود استدلال بیرون می کشند که "رهبران اعضا را به کشتن داده اند".
این متخصصان منزوی، هرگز مناسبات جمعی و تشکیلاتی را درک نکرده اند اما خود را "مخالف" و "سیاسی" می نامند و جهت نمایش انساندوستی، برای کسانی که در مبارزه جان خود را از دست داده اند، به قید شرط و تبصره اشک تمساح می ریزند.
غیر از این جمع، ارتش سایبری جمهوری اسلامی هم پس از هر عملیات جنایتکارانه، به لطف ساعتی هفت هزار تومان دستمزد، به صف و آماده به خدمت می شود تا پشت چهره های مرموز و ناشناخته، گندابه های فکری اطاق فرمان خود را در پوششهای مختلف، از حمله مستقیم تا دلسوزی مزورانه به اطراف بپاشد.
پاسخ به مار و عقربها این است: پرنده از پرواز دست نمی کشد، بخاطر اینکه کسی تیر در کمان دارد. پرنده، پرنده است. این مار و عقربها هستند که در لانه های خود دفن می شوند.Friday, October 30, 2015

آخرین اخبار حمله جنایتکارانه حمله مو.شکی به کمپ لیبرتی ،30 اکتبر 2015

 
براساس خبرهای دریافتی، لیبرتی از ساعت 19و 40دقیقه روز پنجشنبه به وقت محلی، تحت شدیدترین حملات و آتشباری بسیار سنگین قرار گرفته است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور چندین اطلاعیه اعدام کرد:
در حمله و آتشباری سنگین به کمپ لیبرتی در عراق، میزان خسارت و آتش سوزی بسیار زیاد است
تعداد زیادی از بنگالها آتش گرفته است و مجاهدین با هرآنچه در توان داشتند، به خاموش کردن آتش ها پرداختند.
طبق اطلاعات بدست آمده، بیش از 80 موشک از انواع مختلف به لیبرتی اصابت کرده است که حفره هایی به عمق دو متر، و قطر سه ونیم متر دراثر اصابت شماری از موشکها ایجاد شده است.
شدت انفجار ها به حدیست که بسیاری از بنگالها متلاشی شده و بسیاری از تی والهای حفاظتی سیمانی فروافتاده یا درهم شکسته است.
موشکهای 122میلیمتری کاتیوشا وهم چنین موشکهایی که از روی مدل موشکهای ان بی 24 روسی ساخته شده و رژیم بر آن نام فلق گذاشته است و همچنین موشکهای 240 میلیمتری در شمار موشکهای شلیک شده به لیبرتی هستند.
درجریان حمله موشکی جنایتکارانه به لیبرتی، مجاهد خلق حسین ابریشمچی، از برجسته ترین فرماندهان ارتش آزادیبخش و مسؤلان سازمان مجاهدین خلق ایران، و عضو شورای ملی مقاومت، درشمار شهیدان حمله به لیبرتی است.

اسامی تعدادی از شهیدان که تا کنون دریافت کرده ایم به این شرح است مجاهدان خلق:
سهراب همایونفر، بهزاد میرشاهی، حسن اداوی، رجب قربانی، عبدالرضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی، فرشید ربیعی، حسن ابراهیمی، محمدعلی میرزایی، منوچهر براتی ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی و حمید رضا ایمن کاشان
سه تن از مجروحان، مجاهدان خلق اکبر علیدوست، حسن توفیق جو و جواد سالاری در بیمارستان بخاطر کثرت جراحت ها جان باخته و به شهادت رسیدند.
چهره دوتن از شهیدان براثر اصابت موشک هنوز شناسایی نشده است. 22تن از مجروحان به بیمارستان در بغداد منتقل شده اند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی حمله موشکی سنگین به لیبرتی را به شدت محکوم کرد و گفت: بطور رسمی و حقوقی، دولت عراق و سازمان ملل که با امضای یک یاداشت تفاهم از پایان سال 2011 تا کنون چیزی تحت عنوان تی تی ال ساخته اند، باید پاسخگو باشند. اما به نظر ما، مانند 6 حمام خون قبلی در اشرف و لیبرتی، عوامل رژیم ایران در حکومت عراق مسئولیت حمله را برعهده دارند و ایالات متحده و سازمان ملل هم بخوبی بر این حقیقت آگاهی و اشراف دارند.
خانم رجوی افزود: ما از قبل پیوسته در این باره هشدار داده بودیم و اخیرا هم 26نماینده کنگره آمریکا و 32شخصیت برجسته سیاسی و نظامی آمریکایی و هم چنین 70 نماینده پارلمان فرانسه در این زمینه به دولت آمریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا نسبت به مسئولیتشان دراین زمینه هشدار داده بودند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
محکومیت حمله جنایتکارانه موشکی به لیبرتی
از سوی کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد
آنتونیو گوترس کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ضمن محکوم‌کردن حملة موشکی به لیبرتی به حسابرسی از عاملان این حمله و رسیدگی به مجروحان فراخوان داد.

در بیانیة کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد به تاریخ 29 اکتبر 2015 آمده است:
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد حملة موشکی امروز که کمپ لیبرتی را هدف قرار داده و باعث مجروح شدن چندین نفر و حداقل 20 کشته شده است را، به‌شدت محکوم می‌کند.
کمپ لیبرتی محل سکونت افراد مورد نگرانی (کمیساریا) است. ابعاد کامل تلفات و خسارات در کمپ هم‌چنان در حال تدقیق است.
آنتونیو گوترس کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد گفت: «این اسفناک‌ترین اقدام است و من به‌شدت نگران آسیب‌های وارد شده به کسانی هستم که در کمپ لیبرتی زندگی می‌کنند... باید هم‌چنان تمامی تلاش‌ها را برای مجروحان و مشخص‌کردن و حسابرسی از مسئولان (این حمله) به‌کار گرفت».

ایلیانا رزلهتینن رئیس کمیتة خاورمیانه و شمال آفریقا در کنگرة آمریکا با صدور بیانیه‌یی دربارة حملة جنایتکارانه موشکی به لیبرتی، اعلام کرد: «من به شدت از حملة موشکی امشب به ساکنان کمپ لیبرتی و از این‌که (چندین تن) جان باخته‌اند... آشفته هستم... این حملة وحشیانه، ناتوانی دولت عراق را در اجرای التزاماتش برای حفاظت از ساکنان لیبرتی نشان می‌دهد و باید محکوم شود. وزیر جان کری و وزارت خارجه باید به تحقیقات فوری و بی‌طرفانه در ارتباط با این عمل تروریستی فرا بخوانند، باید برای قرار گرفتن عاملان آن در برابر عدالت کار کنند و اقدامات بیشتری را برای تأمین حفاظت کمپ لیبرتی انجام بدهند».
بیانیة قاضی تد پو رئیس کمیتة تروریسم، منع تکثیر و تجارت در کنگرة آمریکا در محکومیت حملة موشکی به لیبرتی:
تد پو حمله به کمپ لیبرتی را محکوم می‌کند

امروز، کمپ لیبرتی در عراق بار دیگر مورد حمله قرار گرفت و چندین موشک بر این کمپ فرود آمد. کمپ لیبرتی پیش از این نیز چندین‌بار مورد حمله قرار گرفت، اما وزارت خارجة آمریکا اقدامی انجام نداده است. وزیر کری وعده داده است که ما هر کاری را که بتوانیم انجام می‌دهیم. اما این وعده‌های توخالی هیچ (دستاوردی) نداشته و امروز افراد بیشتری جان باخته‌اند. دولت ما باید این امر را به‌رسمیت بشناسد که ما در حفاظت از این کمپ که قول آن‌را داده بودیم، شکست خورده‌ایم.
وزارت خارجه باید فوراً افرادی را به عراق بفرستد تا این حمله را در محل، مورد تحقیق قرار بدهند. دولت (آمریکا) باید زمان کم‌تری به تلاش برای استمالت از (رژیم) ایران و زمان بیشتری در تلاش برای تضمین امنیت و حفاظت این رزمندگان آزادی ساکن در کمپ لیبرتی اختصاص بدهد».
بیانیة گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵:
گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا حملة موشکی علیه پناهندگان ایرانی در کمپ لیبرتی را محکوم می‌کند

در ساعت ۷۴۰ دقیقه بعد از ظهر به‌وقت محلی پنج‌شنبه 29 اکتبر 2015، کمپ لیبرتی که اقامتگاه پناهندگان ایرانی در نزدیکی بغداد است تحت حمله موشکی سختی قرار گرفت.
بنا به گزارش های اولیه، بیش از 80 موشک از انواع مختلف این کمپ را مورد اصابت قرار داد و بسیاری کشته و مجروح در میان ساکنان کمپ بر جای گذاشت.
گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا که متشکل از تعداد بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از گروه‌های مختلف سیاسی است، این حملة بی‌رحمانه و کشتار پناهندگان را که همگی افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون 4ژنو هستند قویاً محکوم می‌کند.
ما ایالات متحده و سازمان ملل متحد را به دخالت فوری برای کمک به مجروحان و جلوگیری از از دست‌رفتن جان‌های بیشتر فرا می‌خوانیم.

نمایندة عالی اتحادیة اروپا، سازمان ملل و ایالات متحده، باید فوراً این حملة وحشیانه را محکوم کنند و از عراق بخواهند افرادی را که مسئول کشتار پناهندگان بی‌گناه هستند به‌پای عدالت بکشانند.
ژرارد دپره، نمایندة پارلمان اروپا
رئیس دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا
حزب اتحاد پیشرفت و دموکراسی اسپانیا صدور بیانیه‌یی، حملة شدید موشکی به کمپ پناهندگان در لیبرتی را قویاً محکوم کرد
فراکسیون حزب اتحاد پیشرفت و دموکراسی اسپانیا در پارلمان اروپا تاکید کرد (ساکنان لیبرتی) تحت کنوانسیون ژنو حفاظت‌شده هستند. کمپ لیبرتی ساعت 1940 به وقت محلی در عراق مورد حمله قرار گرفت، (بنگال‌ها) در آتش می‌سوزند و آمار دقیق قربانیان (شلیک) هشتاد موشک، مشخص نیست.
فراکسیون حزب اتحاد پیشرفت و دموکراسی در پارلمان اروپا ابراز تأسف می‌کند که هشدارهای مکرر پارلمان اروپا و قطعنامه‌های آنها و تمام فشار دیپلماتیک نتوانست از فاجعه‌یی که وقوع آن در چشم‌انداز بود جلوگیری کند.

دو سناتور اسپانیایی حمله موشکی به لیبرتی را محکوم کردند.
سناتور خوزه ماریا چیکیو سخنگوی خارجی حزب مردم (حزب حاکم اسپانیا) در سنای این کشور اعلام کرد: «من حملة شنیع علیه کمپ پناهندگان لیبرتی را که در آن دست کم ۲۰ نفر جان باختند محکوم می‌کنم».
سناتور گری دوران از حزب مردم (حزب حاکم اسپانیا) در موضع‌گیری خود دربارة حملة جنایتکارانه به لیبرتی، گفت: «من حملة جدید علیه کمپ لیبرتی، کمپ پناهندگان مقاومت ایران در عراق را به شدیدترین وجه، محکوم می‌کنم».

بئاتریس بسرا نمایندة پارلمان اروپا حمله به لیبرتی را به‌شدت محکوم کرد.
وی ضمن فراخوان به مقام‌های اتحادیة اروپا به محکومیت این حمله گفت: حملة شدیدی با بیش از هشتاد موشک بر کمپ لیبرتی علیه مخالفان (رژیم) ایران صورت گرفت... ما نمایندگان پارلمان اروپا نگرانی جدی خود را دربارة وضعیت کمپ لیبرتی طی یک سال اخیر ابراز کرده بودیم... من عمیقاً نگران (ساکنان) کمپ لیبرتی هستم.
ولید فارس محقق و متخصص در امور خاور میانه و دبیرکل پارلمانی گروه آتلانتیک برای مقابله با تروریسم
حملة موشکی به لیبرتی محکوم کرد.
ولید فارس گفت: رژیم ایران پناهندگان در کمپ (لیبرتی) در عراق را با موشک مورد حمله قرار داد. این نقض آشکار قانون بین‌المللی است.... آیا این نتیجة «توافق (اتمی)» است؟
ایرانیان در تبعید در کمپ لیبرتی در عراق تحت حملة موشک‌های کاتیوشا و فلق (رژیم) ایران قرار گرفتند. به کمپ (آنها) موشک‌های ساخت رژیم ایران شلیک شد... شورای امنیت ملل متحد باید فوراً بیانیه‌یی صادر کند و به رژیم ایران دستور بدهد، قتل عام از طریق موشک‌باران کمپ پناهندگان را متوقف کند.

علامه سید محمد علی حسینی دبیر کل شورای اسلامی عربی لبنان حمله موشکی به کمپ لیبرتی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین و اررشها و عرفهای بین المللی و انسانی دانست
وی تاکید کرد این حملات با تمامی ارزشهای انسانی و اصول اسلامی در تعارض است.
علامه اسید محمد علی حسینی با ابراز نگرانی از قطع برق و ارتباطات کمپ لیبرتیی بعد از این حمله، از جامعه بین المللی به ویژه از سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا و همه سازمانهای حقوق بشر در جهان خواستار دخالت فوری برای پایان دادن به این جنایات شد
وی تاکید کرد: رژیم ولایت فقیه پشت این گونه حملات شنیع قرار دارد.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با صدور اطلاعیه ای،حمله وحشیانه مزدوران خامنه ای به کمپ لیبرتی را محکوم کرد
در اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران آمده است.
عصر امروز، پنجشنبه 7 آبان، مزدوران تبهکار خامنه ای با 80 موشک و با شدیدترین آتشباری به کمپ لیبرتی حمله کردند. بر اثر این اقدام جنایتکارانه تعداد زیادی از مجاهدان ساکن در کمپ به شهادت رسیده و دهها محل استقرار ساکنان آتش گرفته که این آتش سوزی همچنان ادامه دارد.
اطلاعیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران می افزاید:

با توجه به ابعاد این حمله جای تردیدی باقی نمی ماند که مزدوران سپاه قدس در هماهنگی با دولت عراق به این اقدام وحشیانه مبادرت ورزیده اند. خامنه ای در شرایطی فرمان چنین عمل دَدمنشانه را صادر کرده که به علت نوشیدن جام زهر هسته ای، درگیر بی سابقه ترین تنشها و درگیریها در ولایت اش است. او می خواهد هزینه عقب نشینی ذلیلانه اش را با سرکوب و اعدام و کشتار نیروهای مقاومت بپردازد.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با محکوم کردن این بربریت آشکار، شهادت مجاهدان قهرمان و پایدار را به خانواده آنان، به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه آزادیخواهان تسلیت می گوید.
ما از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده و تدابیر لازم و مکفی برای حفاظت از جان ساکنان لیبرتی اتخاذ کنند
حمله جنایتکارانه به لیبرتی بازتاب گسترده ای در رسانه های خبری بین المللی یافت
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: کمپ اپوزیسیون ایران در بغداد، با موشک مورد حمله قرار گرفت... یک سخنگوی اپوزیسیون ایران گفت که این بدترین حمله به کمپ (لیبرتی) تاکنون بوده است. وی گفت: «ما در بنگال‌های محل سکونتمان بودیم و موشک‌باران شروع شد... وی گفت که چندین نفر جان باختند، اما نتوانست تعداد آن‌را بگوید.
نیویورک تایمز در گزارشی درباره حمله موشکی به لیبرتی نوشت: رگباری از موشک‌ها در آخر روز پنجشنبه یک پایگاه نظامی سابق در نزدیکی بغداد را که محل سکونتِ گروه پناهندگان ایرانی است هدف قرار داد.

ایرانیان در تبعید گفتند، دست کم 20 تن از آنها در این حمله جان باخته‌اند.
... اطلاعیة مجاهدین خلق گفت، «به‌دلیل تاریکی شب، آمار دقیق کشته‌ها و مجروحین هنوز مشخص نشده است».
این اولین حمله به کمپ لیبرتی محل سکونت این گروه ایرانی نبود. (گروهی که) به‌شدت مخالف رژیم مذهبی (حاکم بر) ایران است...
این گروه به‌طور مرتب، از وخامت شرایط سلامتی کمپ گزارش می‌کند
تلویزیون فاکس نیوز در خبری درباره حمله موشکی به لیبرتی، گفت: در اثر حمله موشکی به کمپ لیبرتی، که در نزدیکی فرودگاه قرار دارد، دست کم 20 نفر کشته و دهها تن مجروح شدند.
به گفته یک سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران 80 موشک به کمپ لیبرتی اصابت کرده است

30 اکتبر 2015:« اخبار فوری ار موشک باران رژیم به کمپ لیبرتی »

30 اکتبر 2015:« اخبار فوری ار موشک باران رژیم به کمپ لیبرتی »آخرین و مهمترین اخبار
حال سه مجروح حمله جنایت‌کارانه علیه لیبرتی به‌شدت وخیم و در معرض خطر جدی هستند - اطلاعیه شماره ۸
حال سه تن از مجروحان حمله جنایت‌کارانه موشکی شب گذشته به لیبرتی فوق‌العاده وخیم است.

زندگی مجاهدان خلق حسن نورعلی، شهاب اطمینان و سیامک راجی که در جریان موشک‌باران به‌شدت مجروح شده بودند در معرض خطر جدی قرار دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۸ آبان ۱۳۹۴ (۳۰ اکتبر ۲۰۱۵)

اطلاعیه شماره1


فوری: حمله و آتشباری بسیار سنگین به کمپ لیبرتی در عراق
کمپ لیبرتی از ساعت 19و 40دقیقه به وقت محلی، تحت شدیدترین حملات و آتشباری بسیار سنگین قرار گرفته است.
در حال حاضر، برق و کلیه ارتباطات قطع است.
خبرهای تکمیلی به محض دریافت به اطلاع عموم خواهد رسید.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 2
حمله سنگین به لیبرتی که ساعت 19و 40دقیقه به وقت محلی(بغداد) صورت گرفت، طبق خبرهای اولیه میزان خسارت و آتش سوزی بسیار زیاد است اما به خاطر تاریکی شب تعداد شهدا و مجروحان مشخص نیست.
تعداد زیادی از بنگالها آتش گرفته و مجاهدین با هرآنچه در توان دارند مشغول خاموش کردن آتشها هستند.
طبق خبرهای اولیه میزان خسارت و آتش سوزی بسیار زیاد است اما هنوز بخاطر تاریکی شب خبری از تعداد شهدا و مجروحان دریافت نکرده ایم.
تعداد زیادی از بنگالها آتش گرفته و مجاهدین با هرآنچه در توان دارند مشغول خاموش کردن آتش ها هستند
اسامی تعدادی از شهیدان که تا کنون دریافت کرده ایم به شرح زیر است مجاهدان خلق:
مهدی توکل،بهزاد میرشاهی، حسن اداوی، رجب قربانی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی، فرشید ربیعی، حسن ابراهیمی، محمدعلی میرزایی، منوچهر براتی


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 3
طبق اطلاعاتی که هم اکنون به دست مارسید، بیش از 80 موشک از انواع مختلف به لیبرتی اصابت کرده است که حفره هایی به عمق دو متر و قطر سه ونیم متر دراثر اصابت شماری از موشکها ایجاد شده است.
شدت انفجار ها به حدیست که بسیاری از بنگالها متلاشی و بسیاری از تیوالهای حفاظتی سیمانی فروافتاده یا درهم شکسته است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 4
موشکهای 122میلیمتری کاتیوشا وهم چنین موشکهایی که از روی مدل موشکهای ان بی 24 روسی ساخته شده و رژیم بر آن نام فلق گذاشته است، در شمار موشکهای شلیک شده امشب به لیبرتی هستند.
تعدادی دیگر از شهیدان حمله موشکی به لیبرتی عبارتند، مجاهدان خلق، ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی
چهره دوتن از شهیدان براثر اصابت موشک هنوز شناسایی نشده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق

اطلاعیه شماره 5
مجاهد خلق حسین ابریشمچی، از برجسته ترین فرماندهان ارتش آزدایبخش و مسؤلان سازمان مجاهدین خلق ایران، و عضو شورای ملی مقاومت، درشمار شهیدان حمله به لیبرتی است.
شمار شهیدان تاکنون به 20تن رسیده و 22تن از مجروحان نیز به بیمارستان در بغداد منتقل شده اند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره6
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی حمله موشکی سنگین به لیبرتی را به شدت محکوم کرد و گفت: بطور رسمی و حقوقی، دولت عراق و سازمان ملل که با امضای یک یاداشت تفاهم از پایان سال 2011 تا کنون چیزی تحت عنوان تی تی ال ساخته اند، باید پاسخگو باشند. اما به نظر ما، مانند 6 حمام خون قبلی در اشرف و لیبرتی، عوامل رژیم ایران در حکومت عراق مسئولیت حمله را برعهده دارند و ایالات متحده و سازمان ملل هم بخوبی بر این حقیقت آگاهی و اشراف دارند.
خانم رجوی افزود: ما از قبل پیوسته در این باره هشدار داده بودیم و اخیرا هم 26نماینده کنگره آمریکا و 32شخصیت برجسته سیاسی و نظامی آمریکایی و هم چنین 70 نماینده پارلمان فرانسه در این زمینه به دولت آمریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا نسبت به مسئولیتشان دراین زمینه هشدار داده بودند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)
فوری: حمله موشکی به لیبرتی در عراق
اطلاعیه شمار7
مجاهد خلق جواد سالاری، یکی از مجروحان حمله موشکی به لیببرتی، در بیمارستانی در بغداد جان باخت. وی بیست وسومین شهید حمله امروز به لیبرتی است.
 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7 آبان 1394(29اکتبر2015)

Wednesday, October 28, 2015

ایران افشاگر ، حشمت حیدریان طاری ،28 اکتبر 2015 :« پیوند کلیه تا کلیه فروشی »


این روزها در میهن اسیرم با اخباری مبنی بر فروش کلیه، مغز استخوان و کبد مواجه می‌شوم که بسیار دردناک است و هر بار به آن فکر می‌کنم برایم قابل‌تصور نیست که چطور انسانی حاضر می‌شود به خاطر یک‌لقمه‌نان کلیه یا کبدش و یا مغز استخوانش را بفروشد و چطوری درد ِاز دست دادن این اعضاء بدن را تحمل می‌کند و بعد هم پذیرش هزاران درد و رنج ناشی از این عمل‌های جراحی را به جان می‌خرد. در این فکرها بودم که یاد 38 سال پیش افتادم. اولین عمل پیوند کلیه در ایران در بیمارستان به آور (در آن روزها در اتاق عمل آنجا کار می‌کردم) افتادم و عمل موفق پیوند کلیه تحت مسئولیت پروفسور بهروز برومند هم که آن زمان در ایران از بالاترین سطح تخصصی این رشته پزشکی برخوردار بود، انجام شد و همه کادر درمانی این عمل از اینکه خواهری توانسته بود یک کلیه‌اش را به برادرش هدیه کند و برادرش را از مرگ نجات بدهد چقدر خوشحال بودیم. چراکه اگر اشتباه نکنم حداقل چند ماهی طول کشید تا آن خواهر و برادر شرایط آمادگی برای چنین عمل بزرگی را که اولین بار در ایران انجام می‌شد، کسب کنند و بعد هم مدتی تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفتند که هرگز آن لحظات را فراموش نمی‌کنم و برایم این لحظه غرورآفرین بود. چراکه هر وقت بیماری را می‌دیدم که نارسایی کلیه دارد و یا به دلیل از دست دادن کلیه مجبور می‌شویم که وی را دیالیز کنیم، برایم شرایطی را که بیمار در آن بسر می‌برد دردناک بود و به همین دلیل از این عمل احساس غرور و خوشحالی می‌کردم و آرزو داشتم که به‌روزی برسیم که هیچ بیماری به دلیل نارسایی کلیه زجر نکشد.
پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در این آرزو بودم که در دستگاه خدمات درمانی ایران انقلابی شود و همه مردم ایران از درمان رایگان برخوردار شوند و دیگر هیچ‌کس به دلیل نداشتن هزینه درمان جانش را از دست ندهد و از طرفی هم با پیشرفت سیستم‌های پزشکی، درد و رنج بیماران را کمتر کرد. ولی متأسفانه خیلی زود فهمیدم که این آرزوی من یک رؤیا بیشتر نبود چراکه در رژیم آخوندی نه‌تنها درمان بیماران جایی نداشت، نه‌تنها بیماران کلیوی از این بیماری رنج می‌کشیدند و مجبور بودند به دلیل نداشتن پول، درمانشان به تأخیر بی افتد، بلکه رژیم آخوندی دین‌فروش به دلیل خوی ضد بشری‌اش در همان ماه‌های اول بعد از انقلاب چه کلیه‌های سالمی را که تکه‌تکه نکرد و چه چشمانی را که از حدقه درنیاورد و چه مغزهایی را که متلاشی نکرد. و در اینجا من فقط چند نمونه از هزاران موردی را که در فاز سیاسی شاهد آن بودم، یادآوری می‌کنیم:

در فروردین 58 یکی از اقوامم که پسری 18 ساله بود و از جوانان پرشور دوران قیام بود فقط به دلیل اینکه به پاسداران کمیته گفته بود این چه آزادی است که گفته می‌شود جمهوری اسلامی آری یا نه و نه یک کلمه اضافه و نه یک کلمه کمتر و با گفتن این جمله کمیته‌چي‌ها مغزش را نشانه گرفتند و با شلیک به مغزش در کما رفت و تا بهمن 60 در کما بود و جانش را از دست داد و یا مجاهد شهید عباس وزیری در فروردین 60 براثر تهاجم وحشیانه پاسداران و کمیته چیز‌ها در قائم‌شهر با فروکردن چاقو پشتش را تکه‌تکه کرده بودند و هردو کلیه‌اش را ازدست‌داده بود و آن‌قدر پشتش براثر فروکردن چاقو تکه‌پاره شده بود که نمی‌شد وی را به پشت خواباند و دیالیزش کرد و یا مادر شهید سکینه چاقوساز که از مادران مجاهد تبریز بود براثر تهاجم پاسداران با چاقو در اردیبهشت سال 60 کلیه‌هایش از کار افتاد و یا هزاران زندانی که به دلیل شکنجه کلیه‌هایشان را از دست دادند و خلاصه به قول شهید اشرف جهان خبردار نشد که بر مردم ما چه گذشت و من مشتی از خروار را که شاهدش بودم به آن اشاره کردم. ولی هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم رژیم ضد بشری آخوندی کشورم را باآن‌همه ثروت به نقطه‌ای برساند که انسان‌ها برای فروش کلیه و اعضاء بدنشان وارد چانه زدن شوند و با التماس از خریدار بخواهند کمی بیشتر به آن‌ها پول بدهند و یا بالای سردر اماکنی بنویسند محل ثبت‌نام فروش کلیه و... خدایا چه دردناک است و چرا کشور من به اين نقطه رسیده است که حراجی اعضاء بدن انسان‌ها و ثبت اسامی فروشنده و خریدار آن به‌صورت شغل درآمده است؟
البته بعد از چند دقیقه که در این فکرها بودم به خودم گفتم مگر می‌شود از رژیم پا به گور آخوندی انتظاری غیرازاین را داشت؟ در کشوری که آخوندها با پشت بانی سپاه پاسداران «سپاه جهل و جنایت» در چپاول و غارت اموال مردم مستمر در فکر این هستند که چطوری در غارت اموال مردم گوی سبقت را از هم بربایند به چنین نقطه‌ای نرسد، وقتی آخوندها هنوز رژیم شاه سرنگون نشده بود در دی‌ماه 57 خانه امام‌جمعه تهران در زمان شاه را که مردم در آنجا ریخته بودند بلافاصله آخوند کاشانی وارد شد و با دار و دسته‌اش همه ثروت خانه را با چندین ماشین دزدیدند و بردند و يادم هست فقط برای اینکه خشم مردم را بخوابانند می‌گفتند این‌ها را به بیت‌المال می‌بریم و برای هزینه انقلاب است و وقتی بعضی جوانان کوتاه نمی‌آمدند با دادن یک‌تکه از اجناس خانه آن‌ها را ساکت می‌کردند مثلاً خوب یادم است به یکی از جوانان یک قاب کوچک نقاشی را دادند که در مقابل آن ثروت به یغما رفته ارزشی نداشت. والان هم خودشان در جنگ گرگ‌ها دست همدیگر را رو می‌کنند که در خبرها هست.
بله این است آثار به‌جامانده از حکومت بددین و ضد آئین محمدی و انتظاری بیش از این نیست. اما نقطه مقابل آخوندهای ضد دین و ضد بشر، مقاومتی است که بیش از 50 سال در ایران‌زمین در حال جنگ با شاه و شیخ بوده و هست و روی خط اصولی‌اش حرکت کرده فرهنگ و تمدن ایران و ایرانی را نمایندگی می‌کند و البته به خاطر این ایستادگی قیمت سنگینی هم داده است، مجاهدان و مبارزانی که در فاز سیاسی چشم و کلیه‌شان توسط پاسداران تکه‌تکه شد و یا هزاران هزار زندانی مجاهد و مبارزی که درروی تخت شکنجه آش‌ولاش شدند و یا اعدام 120 هزار مجاهد و قتل‌عام 30 هزار از آن‌ها که دوران محکومیتشان در سال 67 تمام‌شده و یا در حال گذراندن آن بودند توسط خمینی جلاد و حق‌ستیز به جوخه اعدام سپرده شدند. یا زندانی که قبل از اعدام خونش را می‌کشیدند و یا دختران و خواهرانم را که به دلیل شعار خودساخته بدحجابی آخوندهای دین‌فروش اسید به روی‌شان ریخته می‌شود و یا مجاهدانی که در اشرف و لیبرتی به دلیل محاصره پزشکی درمانشان به تأخیر افتاد و جانشان را از دست دادند ازجمله 26 برادر و خواهر مجاهدم که در اشرف و لیبرتی به دلیل کارشکنی‌ها جانشان را از دست دادند. البته این‌ها فقط نمونه‌هایی از هزاران هزار جرم و جنایتی است که در حق مردم ایران روا شده است. چراکه در یک نسل‌کشی جنایت‌کارانه شاهدان این جرم و جنایت‌ها را به شهادت رسانده‌اند. علاوه بر آن خیلی حرف‌ها در دل مردممان مانده و هنوز زبان به آن باز نکرده‌اند. بله این است قیمت ایستادن در مقابل آخوندهای دین‌فروش که به نام دین و اسلام و زیر پرده دین چه جنایت‌هایی که نکردند ولی در نقطه مقابل رهبری این مقاومت و این سازمان است که همان روزهای اول بعد از انقلاب که هنوز خمینی چهره‌اش در ماه جستجو می‌شد بر سر اصول و پرنسیب‌های انقلابی ایستاد و طی دو سال و نیم با حداکثر انعطاف و تقدیم بیش از 50 شهید، نهایتاً در روز سی خرداد با رژیم ضد بشری خمینی اتمام‌حجت کرد و در روز 5 مهر سال 60 شعار مرگ بر خمینی را در سراسر ایران طنین‌انداز کرد. بله این همان ارتش آزادیبخش است که با عملیاتش زهر آتش‌بس را به حلقوم خمینی ریخت و نقطه پایانی بر جنگ ضد مهینی گذاشت.
این همان انقلاب ایدئولوژیک خواهر مریم است که در سال 68 با مرگ خمینی و بی آینده شدن رژیمش، مجاهدین با انقلاب ایدئولوژیکشان از مریم زاده شدند و به نیرویی سترگ و خستگی‌ناپذیر در جنگ با هرچه فساد و تباهی است تبدیل‌شده و ارتش مریم را ساختند.‌

این ارتش آزادیبخش است که با پرداخت بهای سنگین بعد از حمله آمریکا به عراق بی‌سلاح ولی با اتکا به انقلاب خواهر مریم توانست زهر اتمی را به حلقوم خامنه‌ای، یزید دوران بریزد که در پاي تابوت اتمی به عزا و وامصیبتا بنشیند و هرروز زوزه برجام و زهر جام و... سر بدهند. و این مقاومت است که در زیر چتر رهبری پاک‌بازش حماسه‌ اشرف را خلق کرد و این مقاومت است که در دادگاه‌های بین‌المللی پوزه آخوندها را به خاک مالید و رسوایشان کرد و درسی تازه و باشکوه در دنیای عدالت و قانون به جهان نشان داد و در هر جا ذره‌ای از عدالت و قانون است، این مقاومت سترگ مردم ایران است که پیروز می‌شود.
بله این مقاومت است که زندان لیبرتی را پلی به‌سوی تهران کرده و سرمشق مقاومت پایداری در سراسر منطقه شده است، و این مقاومت است که با تشکیل شوراي مرکزی از زنان و دختران و تشکیلات فولادین برادران عرصه را بر رژیم ولایت‌فقیه هرلحظه تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کند. بله این مقاومت است که رژیم ولایت‌فقیه را به‌عین نقطه رسانده می‌تواند و باید که رژیم را سرنگون کند و آن را به زباله‌دان تاریخ بریزد و این روز دیر نیست و ما یکان‌های فدایی در لیبرتی با کمک اشرف نشان‌ها در سراسر جهان و یکان‌های ارتش آزادیبخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال‌شده این رژیم را سرنگون خواهیم کرد و درس‌هایی تازه و غرورآفرین از رزم‌آوری و جنگدگی به مردم دنیا نشان خواهیم داد. و با سرنگونی این رژیم پلید، ایمان‌دارم که به آرزویی که 38 سال پیش به آن فکر می‌کردم و مطمئن هستم تمام کادر پزشکی پرستاران آزاده میهنم هم‌چنین آرزویی رادارند و با رسیدن مهر تابان آزادی خواهر مریم به ایران، آرزوی ایران آزاد و آباد را محقق خواهیم کرد. و به‌عنوان عضوی از لشکر فدایی و کاندید عضویت در شورای مرکزی افتخار می‌کنم که در این برهه از تاریخ، در لیبرتی هستم.
و در پایان هم به همه پرستاران و معلمان آزاده میهنم که در تحصن‌ها و اعتراضات شرکت کردند درود می‌فرستم.
مرگ بر اصل ولایت‌فقیه
درود بر رجوی ـ زنده‌باد آزادی
حشمت حیدریان طاری

آبان 94

همبستگی ملی ایران ، سینا دشتی ، 28 اکتبر 2015 :« ، معادله دوران »ين فرمول فيزيك سال اول دبيرستان از معدود فرمولهاى است كه يادم مانده است a=m.V2
شتاب معادل حجم ضربدر سرعت به توان دو، است.
بنابرين وقتى جسمى در حال سقوط است، افزايش وزن بر اين جسم به شتاب سقوط مى افزايد.
وضعيت "پسا برجام " كليت رژيم ولايت فقيه هم در اين دوران، وضعيت مشابهى را دارد.
از يك طرف، گشايش سياسى به سمت غرب بعد از بالا خوردن  كامل و تمام برجام اتمى، كه با هدف تقويت جناح رفسنجانى - روحانى شروع شده و باعث افزايش بزاق دهان مماشاتگران غربى شده، كاروان كور و كچل هاى درون رژيم را بهت زده كرده و نمايش علنى ضعف خامنه اى در اين تعادل جديد، كليت رژيم را زير ضرب برده است. در صحنه ى منطقه هم تحولات يمن و عراق بسيار دستگاه رژيم را به هم ريخته است. تظاهرات مداوم سكولاريستى در عراق و تقابل نظامى جدى با مزدوران رژيم و اعوان و أنصار ديكتاتور سابق يمن، در محاسبات رژيم اصلا وجود نداشت و عليرغم داد و قال هاى تبليغاتى، رژيم در مقابل عربستان هيچ اقدام جدى انجام نداده است.
اما در سوريه تحولات با ورود نظامى پوتين بسى پيچيده تر شده است. جنايات پوتين در سوريه در تحليل نهائى خارج از سه نتيجه نيست.
١- دخالت روسيه، رژيم اسد را نجات نخواهد داد و به شكست خواهد انجاميد
٢- دخالت سوريه تعادل نظامى را در نقطه اى منجمد ميكند تا يك راه حل و معامله ى سياسى با عواقب فرامنطقه اى، مثلا گنجانيدن مقوله ى اوكراين و منابع گازى عظيم در درياى مديترانه در اين مجموعه، باز بشود
٣- رژيم اسد بر اثر كمك نظامى روسيه به انقلاب مردم سوريه، فائق ميشود.
شايد تابلوى دوم محتمل ترين سناريو با توجه به مجموعه ى شرايط داخلى و خارجى سوريه باشد، مهم اين است كه در هر سه مورد بالا يك نقطه ى مشترك وجود دارد و اين همان نقطه ى است كه نياز به توجه دارد. در هر سه مورد، كفه ى ترازوى نفوذ و هژمونى رژيم ولايت فقيه كاهش مى يابد، فقط اندازه اش فرق ميكند. در مورد اول رژيم بزرگترين بازنده خواهد بود اما روسيه هم بسيار ضرر خواهد كرد، در مورد دوم، روسيه بنا بر منافع خود ممكن است اينده ى بشار اسد را مورد معامله قرار دهد، در اين صورت سهم رژيم از حاصل شكار چيزى جز روده هاى مملو از مدفوع نخواهد بود.
در صورت تحقق يافتن مورد سوم، محال است كه روسيه كسى را شريك اين لقمه ى استراتژيك بداند و اسد ديگر به جاى گزارش دادن به قاسم سليمانى به ولاديمير پوتين راپورت ميدهد.
رژيم در صحنه ى خارجى در وضعيتى قرار دارد كه در مقايسه با وضعيت داخل، بهشت برين است!
در داخل كشور بعد از سالها فساد و اختلاس هاى ميلياردى و نجومى، بعد از اختناق لگام گسيخته و بساط دار و داغ و درفش، بعد از بيكارى مزمن گسترده به مثابه مهمترين معضل ملى، بعد از نابود شدن منابع طبيعى و محيط زيستى كشور، بعد أر قيام هاى ٨٨، كدام انسان عاقلى هست كه مدعى باشد كه اين حكومت بدون اعدام و كشتار و شكنجه و دستگاه ترور سپاه و بسيج، ميتواند بيشتر از يك ماه دوام بياورد؟
حال بگذاريد تكنوكراتهاى غربى، سر از پا نشناخته، به حجم بار هاى رژيم بيفزايند، در اين سراشيب تاريخى و در حالى كه علماى عظام در حال دريدن هم هستند، اين سركه، صفراى ولايت را بيشتر كرده و به سرعت بخشيدن پروسه ى يك انفجار اجتماعى در راستاى "نتوانستن بالايى ها" و "نخواستن پائينى ها" خيلى سريعتر عمل خواهد كرد،
مهم اين است كه در طى ساليان، رژيم نتوانسته است مقاومت براى سرنگونى را از بين برده تا پيام سرنگونى را از افق قابل دسترسى، منتقل كرده و به آينده ى نامعلوم إرجاع بدهد.

دوران متحول كنونى براى رژيم ضد بشرى آخوندى، آبستن ثبات نخواهد بود. اين توصيف حداقلى اين دوران است، اما اگر لحظه ى سر را بالا بگيريم و از پريا و فرزاد بياموزيم، أنوقت است كه ميتوان به آرزوى آزادى و برابرى جامه ى تحقق پوشانيد. نقش ما لگد زدن و افزايش V2 هست.