Friday, February 26, 2016

نمایش انتخابات - «آی دزد، آی دزد»

برگرفته از همبستگی ملی ایران ،26 فوریه 2016:

نمایش انتخابات - «آی دزد، آی دزد»


و لی فقیه زهر خورده در آخرین دقایق مانده به نمایش انتخابات حکومتی یکبار دیگر به صحنه آمد و ضمن اتمام حجت با باند رفسنجانی – روحانی، آنان را «نفوذی دشمن» نامید. وی بی پرده در این رابطه گفت: «برای ما روشن شده است که در داخل دشمن از نفوذی‌ها استفاده می‌کند. نفوذی حتماً این نیست که از دشمن پول گرفته باشد، امام فرمودند گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان آدم موجه شنیده می‌شود». این سخنان تنها چند روز پس از آنکه متولیان باند ولی فقیه، جناج مقابل را «لیست انگلیس و آمریکا» معرفی کرده بودند، بیان می شود و خود تائیدی بر این واقعیت است که در پشت تمام جنجال های تصنعی در رسانه های رژیم، شخص خامنه ای و بیت او قراردارد. نیاز خامنه ای به جو سازی و لشکر کشی حکایت همان مثل معروف «آی دزد، آی دزد» می باشد و تنها مصرف روحیه دادن به نیروهای زهوار درفته سپاه، بسیج سرکوبگر، لباس شخصی ها و ماموران ریز و درشت وزارت بدنام اطلاعات دارد. وی در ادامه (سایت حکومتی انتخاب 5 اسفند 1394) شرط اصلی خود برای اجازه ورود به دو مجلس حکومتی را یکبار دیگر «اعلام برائت» از دشمن اعلام کرد و افزود: «همه باید مراقب نفوذ باشند وقتی می‌بینید دشمن برای ایجاد دو دستگی از شما تعریف می‌کند، بی درنگ ابراز بیزاری کنید». هنوز جوهر جملات ولی فقیه طلسم شکسته خشک نشده بود که آخوند روحانی بلافاصله به صحنه آمد و آشکارا ضمن به چالش کشیدن خامنه ای گفت: «مردم به خوبی نامزدهای انتخاباتی را می‌شناسند، نمی‌خواهد با جملاتی به‌دنبال بزرگ کردن استعمارگران از کار افتاده باشید. به فهم مردم توهین نکنید». (همان منبع بالا) بحران در راس نظام آخوندی بویژه برسر مجلس خبرگان حکومتی اکنون به اوج خود رسیده است و کمتر روزی است که راس دو جناح درگیر، یعنی رفسنجانی و خامنه ای با حضور در میدان، علیه جناح مقابل دست به افشاگری و موضعگیری نزنند. در این رابطه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران تاکید کرده است: «رژیم آخوندی حق حاکمیت مردم و انتخاب آزادانه آنها را به‌طور کامل نفی می‌کند. بازیهای انتخاباتی ابزاری برای قالب کردن این خلافت قرون‌وسطایی به قرن بیست و یکم و وسیله‌یی برای حذف رقبا از صحنه است. با این‌که همه کاندیداها از وفاداران به ولایت‌فقیه هستند و سالها در جنایتهای رژیم دست داشته‌اند، بخش اعظم آنها به‌خاطر کمترین فاصله با خامنه‌ای حذف شدند. عکس‌العمل روحانی در قبال این تصفیه گسترده بار دیگر نشان داد او نه اراده‌یی برای تغییر وضعیت دارد و نه چنین توانی. هدف او در ورای کلمات فریبنده حفظ تمامیت رژیم و موقعیت خودش است».

No comments:

Post a Comment