Tuesday, March 22, 2016

دیداروتجدید عهد بهاری ، پاریس پرلاشز مزار قهرمان شهید مجاهد خلق فائزه رجبی

برگرفته از همنشین بهار آزادی ،22مارس 2016:
لینک به منبع :
دیداروتجدید عهد بهاری ، پاریس پرلاشز مزار قهرمان شهید مجاهد  خلق فائزه رجبی از مزارهای یاران خاموش ولی همیشه پرخروش وهمیشه زنده شماره دوم
امروز همراه با جمعی از یاران به پرلاشز رسیدم بعد از اینکه با سردار ابراهیم ذاکری تجدید عهد کردیم  به مزاز سالار سرفراز، مجاهد قهرمان فائزه رجبی که شهید مدافع حقوق پناهدگان وقربانی تروریزیم حاکمیت خون ریز ولایت فقیه گردید رفتیم . جای شما راخالی کردیم.
قسمت اول را اینجا ببینید
دیداروتجدید عهد بهاری از مزارهای یاران خاموش ولی همیشه پرخروش وهمیشه زنده شماره اول
بیشتر بخوانید
گرامی‌باد خاطره سردار سرفراز ارتش آزادیبخش ابراهیم ذاکری (کاک صالح)
تعدادی از مادران شهدا واعضای محترم شورا  نیز همراهشان بودند که برنامه یادبود وتجدید عهد را با شکوهتر نمود

یک گالری از این دیدار زیارت مزار قهرمان خلق مجاهد شهید فائزه رجبی را تقدیمتان میکنیم.
No comments:

Post a Comment