Saturday, March 26, 2016

دو اندیشه کاملا متضاد ، تاریخچه ای از مجاهدین وخمینی وخامنه ای، از زندان شاه تا امروز
برگرفته از خامنه ای خلیفه ارتجاع ،26مارس 2016:
نوشته حسین اخوان توحیدی 
لینک به منبع :

خشونت، اصلی ترین ابزار حکومت ولایت فقیه - تاریخچه ای از مجاهدین وخمینی وخامنه ای خمینی وانقلاب ضد سلطنتی:
انقلاب ضد سلطنتی با شعارهای آزادیخواهانه به پیروزی رسید خمینی که بر روی فرش خون جوانان و آزادیخواهان ایران حاکمیت را به دست گرفته بود، از فردای انقلاب شروع به سرکوب آزادی ها کرد.
او در پاریس که بود می گفت روحانیون قصد حکومت ندراند و در حکومت شرکت نخواهند کرد. ولی وقتی به ایران آمد سرکوب آزادی ها را شروع کرد.
 خمینی خدعه می کرد وگفتن اینکه روحانیون قصد حکومت کردن ندارند یکی از صدها خدعه و خیانتی است که انجام داده است خدعه گر خیانتکار است دروغ می گوید تا سر مردم را کلاه بگذارد گندم نمای جو فروش است و اسم آنرا زرنگی می گذارد او می گفت شاه گورستانها را آباد کرد، ما آزادی می دهیم، خانه مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی به همه می دهیم، می گفت ما حرف نمی زنیم عمل می کنیم پس چه شد؟ اینها همه خدعه بود.
سی خراد وریشه های آن همه می دانند سی خرداد فی البداهه نبود هر کس بخواهد مسائل سیاسی و اجتماعی را بدون حب و بغض بررسی کند به پیش زمینه های آن مراجعه می کند که اینهمه کینه حکومتگران نسبت به مجاهدین خلق برای چیست و از کجا و برای چه بوجود آمده است.
پس ریشه سی خرداد را باید در قبل از انقلاب و در زندان شاه جستجو کرد.
خامنه ای ووحشت از ساواک:
در سال ۱۳۵۴ در سازمان مجاهدین خلق کودتایی انجام شد و چند نفر از مجاهدین خلق به دست کودتاچیان کشته و زخمی شدند و تقریبا همزمان بیانیه تغییر ایدئولوژیک بیرون آمد من این بیانیه را از محمد یزدانی که مسول بود گرفتم انعکاس آن در جامعه منفی بود. در همین رابطه در بیستم مهرماه ۱۳۵۴ با خامنه ای در مشهد در منزل آقای محمد غیور روبروی قبر نادر قرار گذاشتیم من با ماشین اقای سید محمد ارتضا که دربازار سرشور مشهد فرش فروشی داشت، رفتم وقتی به داخل خانه رفتم خامنه ای گوشه اطاق نشسته بود بلند شد رنگ پریده و ترس از سر و روی او می بارید.
پرسید با من چکار دارید اگر ساواک بریزد چه می شود و چرا تا به حال به خارج نرفته اید .به اوگفتم خاطر جمع باش اتفاقی برای ما در اینجا نمی افتد ماجرای ضربه اپورتونیستی را شنیده بود اما نمی دانست جریان چیست چون او همیشه در حاشیه مسائل سیاسی بود و بیشتر به فکر این بود که منبر و محراب را داشته باشد و خرجش را در بیاورد حدود یکساعت صحبت کردیم چندین بار گفت حتما از ایران خارج شو وقتی دیدم خیلی ترسیده صحبت را کوتاه کردم موقع خداحافظی اقای غیور گفت شام حاضر است ، خامنه ای گفت من میروم وپله ها را دوتا یکی کرد و از خانه خارج شد ومن فردای آنروز به تهران آمدم و چند روز بعد در مسیر کار آقای محمد بسته نگار داماد آیت اله طالقانی را در خیابان شاه رضای سابق دیدم و نظر آیت اله طالقانی را در مورد این تغییرات جویا شدم که ایشان از قول آیت اله طالقانی گفتند کار بسیار بدی کردند و می بایست میرفتند گروه خودشان را تشکیل میدادند البته آیت اله طالقانی هم چندی بعد دستگیر شدند.
اما در زندان اختلافات به این شکل بود که چند نفر از آخوندها از جمله ربانی شیرازی، محی الدین انواری، معادیخواه و... حکم نجس بودن مارکسیستها را دادند که با اینها نباید سر یک سفره غذا نشست موتلفه ای ها که در رابطه با قتل حسنعلی منصور نخست وزیر شاه در سال ۱۳۴۳دستگیر شده بودند، به اضافه چند نفر از حزب ملل اسلامی وکسانیکه به خاطر حمایت از مجاهدین خلق پایشان بعضاً به طور اتفاقی به زندان کشیده شده بود مثل بادامچیان و...اینها طرفداران اجرای فتوا بودند مسئله مهم موضع مجاهدین خلق بود که هم مسلمان بودند وهم در مبارزه با حکومت کودتا و ساواک که اعدامها و شکنجه های آنها بر سر زبانها بود مجاهدین خلق برای اولین بار در تاریخ تشیع فتوای آخوند ها را در باره نجس بودن غیر مسلمانها قبول نکردند و سفره غذای آنها در کنار مارکسیستها بود .کینه ارتجاع از اینجا رشد کرد که به همکاری با ساواک ختم شد.  چگونگی جابجائی دو دیکتاتوری سال ۱۳۵۵ مرتضی مطهری به نجف رفته بود و خمینی از او پرسیده بود چه خبر؟ وضع مردم چطور است؟گفته بود مردم از حکومت شاه راضی هستند وضع مردم خوب شده من ته مانده غذایم را به رفتگر محله می دهم نمی گیرد. در حقیقت پیغام ساواک را به خمینی رسانده بود چون مورد اعتماد ساواک شاه بود.
و در خاطرات آیت الله منتظری آمده است که قبل از انقلاب رئیس ساواک قم بنام کامکار به منتظری پیغام می دهد که رئیس ساواک سپهبد مقدم می خواهد شما را ببیند قراری درمنزل آیت الله مطهری میگذارند و بهشتی هم آنجا بوده است و سپهبد مقدم رهنمود های لازم را به برای اینکه مملکت به دست چپ ها و دمکرات ها نیفتد، به آنها داد. یعنی سپهبد مقدم مهره امریکائی میدانسته کجا و به خانه چه کسی میرود مرتضی مطهری دو سره کار میکرد هم با ساواک و هم با مخالفین رابطه داشت و علت اینکه روحانیت دست بالا را داشتند ارتباط با رئیس ساواک و آمریکائی ها بوده است که خمینی اسم رمز انرا گذاشته بود امداد غیبی یعنی امام زمان او را بالا برده است ارتباط با از مابهتران را این چنین نشان میداد. اخوندها صاحب انقلابی شدند که نقشی در ان نداشتند بعضی از اعضای شورای انقلاب حتی پایشان بخاطر مخالفت با دیکتاتوری شاه بکلانتری هم نرسیده بود مثل مطهری موسوی اردبیلی سید محمد بهشتی محمد جواد باهنر همکاران رژیم شاه بودند و رفسنجانی و خامنه ای مهدوی کنی روضه خوان های دست دهم بودند که روحانیت مبارز را هم در خانه مطهری تشکیل دادند و با کسانیکه نامشان را ذکر کردم شورای انقلاب را درست کردند قبل از اینکه به خمینی بگویند با امریکائی ها مسئله را حل وفصل کردند میوه چینان شورای انقلاب را تشکیل دادند و بعدا هم از چندین نفر دیگر بعنوان زینت المجالس استفاده کردند که نامشان مشخص است جنبش اعتراضی به پیش رفت وآخوندها مثل بهشتی و مطهری رفسنجانی خامنه ای باهنر با زدو بند خودشان را صاحب انقلاب دانستند و انقلاب پیروز شد و شاه فرار کرد و خمینی به ایران آمد.
همه آنها که خود در اوقاف و دستگاه شاه و ساواک بودند یک شبه رنگ عوض کردندو رئیس کمیته شدند. ارتجاع می خواست ضرب شست را به مجاهدین خلق نشان بدهد تا دیگران حواسشان را جمع کنند.
خمینی همیشه مسایل سیاسی را اصلی وفرعی می کرد در یک زمان خودش را با همه درگیر نمی کرد. مثلا در پاریس که بود می گفت جای شاه نمی نشیند وروحانیون هم برمردم حکومت نخواهند کرد و به عنوان ناجی مردم آزادی می خواهد که مردم را از دیکتاتوری شاه نجات دهدومی گفت این آهن پاره ها به اسم اسلحه به چه درد مردم می خورد وچرا سرمایه های کشور و نفت را خرج اینها می کنداز پول نفت چیزی به مردم نمی رسد مردم در زاغه ها زندگی می کنند واینها پولهای مردم را خرج خود وخانواده خودشان می کنند.
جلال الدین فارسی در فروردین ۱۳۵۸ به من گفت اگر حساب مجاهدین خلق را برسیم وصد رابزنیم پنجاه وشصت و... وهفتاد هم توش هست وبقیه رقمی نیستند.
در مراسم سالگرد دکتر شریعتی در دانشگاه تهران خامنه ای بغل دست من نشسته بود وکنار او دکتر عباس شیبانی بود بعد از احوالپرسی گفت ما از شما بی خبریم. درجلسات دوستان شما را نمی بینیم. منظورش موتلفه ای ها بود به او گفتم کدام جلسه وکدام رفقا گفت مگر نمی دانید ما حزب تشکیل داده ایم گفتم کدام حزب؟گفت حزب جمهوری اسلامی اظهار بی اطلاعی کردم و گفت من در اطاق ۱۳ دفتر حزب هستم. با شما کار دارم قرار شد فردای انروز به دفتر حزب در سرچشمه بروم .این نکته را بگویم خامنه ای خیلی مایل بود که درسالگرد شریعتی در دانشگاه سخنرانی کند ولی قبول نکرده بودند و دماغش سوخته بود و ناراحت بود چرا چنین جلسه ای را از دست داده است چون در آنموقع آدم شناخته شده ای نبود.
چند روز بعد اسداله بادامچیان که از سران حزب جمهوری اسلامی بود، به امید اینکه من را به حزب جمهوری بکشاند، به محل کارم آمد و گفت تو در انقلاب بودی بگو چه می خواهی. به او گفتم آزادی ، ما برای آزادی مبارزه کرده ایم. او قیافه حق به جانب به خودش گرفت و گفت: مگر آزادی نیست گفتم آزادی برای موافقین هست منظورم آزادی برای مخالفین.
از او پرسیدم این چماقداران از کجا می آیند؟ گفت من چه می دانم از کجا می آیند! تو بگو از کجا می آیند؟ گفتم از حزب جمهوری اسلامی می آیند وی گفت بله ? من دبیر اجرائی حزب جمهوری اسلامی هستم ما اینها را راه می اندازیم؟
اعلامیه ای را به اونشان دادم (آنروزها اعلامیه ای در سطح وسیع پخش شده بود که در ستاد مجاهدین خلق وسائل اعتیاد و مواد مخدر و موارد غیراخلاقی پیدا کرده اند) گفتم بخوان آیا این حرفها درست است؟ اعلامیه را خواند و گفت نه این حرفها درست نیست و به مجاهدین خلق این حرفها نمی چسبدو گفت چرا این اعلامیه را بمن نشان می دهی، گفتم اینهم کار حزب جمهوری اسلامی است کمی قدم زد و تو فکر رفت و نهایتاً گفت پس تو با ما نمی ائی؟
گفتم نه من نمیتوانم با شما بیایم
گفت پس پیشنهادی به تو می دهم خوب روی آن فکر کن و در حالیکه قدم می زد ادامه داد: تو بیا ما در خیابان شمیران به تو دفتر می دهیم و خودت حزب تشکیل بده همه امکانات را هم در اختیار تو می گذاریم. هرچه می خواهی به ما (حزب جمهوری اسلامی) بد و بیراه بگو ولی به مجاهدین خلق هم بد بگو به اوگفتم این دیگر چه نوع کار سیاسی است که هم به شما و هم به مجاهدین بد و بیراه بگوئیم گفت خوب گوش کن این حکومت مال ماست و اینها که میبینی (منظورش نهضت آزادی بود) رفتنی هستند پس هر چه می خواهی پیش ما است وقتی می گویم هم به ما بد و بیراه بگو هم به آنها یعنی اینکه آنها که با ما هستند که هستند آنها که با ما نیستند سرشان با همین حرفها گرم می شود آنوقت ما می زنیم ومی بریم به او گفتم باید روی این مسئله فکر کنم.
چماقداران به هرکسی که حرفی میزد حمله می کردند .
اوائل انقلاب محمد منتظری در چمن دانشگاه برای خودش سخنرانی گذاشته بود شروع به صحبت کرد چند دقیقه ای همه چیز آرام بود اما همین که گفت آیت اله راسپوتین یک سنگ به طرف او پرتاب کردند. او گفت برادران حزب اله سنگ پر تاب نکنند و دوباره شروع به صحبت کرد وقتی اسم بهشتی را آورد یک لنگه کفش به طرف او پرتاب کردند دوباره گفت برادران لطفا گوش کنید لنگه کفش نیاندازید یکمرتبه چماقداران به رهبری زهراخانم به طرف او حمله کردند تا بلندگو دستی را از او بگیرند بلندگو دستی دستش بود و دور زمین چمن دانشگاه می دوید و می گفت برادران گوش کنند سنگ و لنگه کفش نیاندازند. البته او بعدا با بهشتی آشتی کرد.
سال ۱۳۵۹ آقای شیخ علی آقا تهرانی شوهر خواهر خامنه ای در مسجد ارک منبر رفته بود. داخل شبستان پر از جمعیت بود من در حیاط نشسته بودم چماقداران آمده بودند پشت پنجره رژه میرفتند چون در شبستان را بسته بودند تا چماقداران وارد نشوند. شروع کردند فحاشی کردن یکمرتبه زنجیرهای آنها را باز کردند درب مسجد را شکستند و به طرف منبر حمله کردند مردم جلوی آنها را گرفته بودند با فحش های رکیک آقای تهرانی را از منبر پائین کشیدند.
به زمین و زمان فحش می دادند سردسته آنها اسداله قدیری شاگرد علی اصغر رخ صفت بود.
این وضعیت اجتماعی آنروزها بود. مثل همین امروز که اگر کسی حرفی برند لباس شخصی ها و چماقداران حاضر هستند.
تبدیل مجلس موسسان به خبرگان
یکی از نقاط عطفی که خیانت خمینی را به آرمانهای آزادی خواهانه انقلاب ضد سلطنتی بر جسته می کند تبدیل مجلس موسسان که خمینی در پاریس قولش را داده بود به مجلس خبرگان بود چی شدکه خمینی حرفش را عوض کرد و به جای مجلس موسسان خبرگان را علم کرد؟
خمینی در هر ظرفی قرار می گرفت متناسب با همان ظرف عکس العمل نشان می داد مجلس موسسان قولی بود که در پاریس و متناسب به شرایط آنجا داد، او می خواست همه را همراه خودش کند. اما وقتی از این مرحله عبور کرد، زیرش زد.
 مهندس بازرگان به او گفته بود شما قولهائی در پاریس داده بودید پس چه شد؟
خمینی گفته بود خدعه کردم.
او در پاریس قولهای زیادی داد که وقتی به قدرت رسید به هیچکدام آنها عمل نکرد، در عوض کارهائی را انجام داد که هرگز نگفته بود.
نگفته بود چوبه های دار را برپا می کنم.
نگفته بود زنان نگون بخت را سنگسار می کنم.
نگفته بود حد شرعی می زنم وتعزیر می کنم.
نگفته بود خودم را صاحب ایران می دانم و هرکسی با من مخالفت کند تیربارانش می کنم.
نگفته بود زنان باردار را اعدام می کنم.
نگفته بود فتوای تجاوز می دهم .
نگفته بود باندهای سیاه ترور براه می اندازم و ماشاله قصابها و محمد گاوی ها را بر مردم مسلط می کنم نگفته بود حکام شرع را از جیب قبایش بیرون می آورد تا هر بیگناهی را سینه دیوار بگذارند.
نگفته بود لعنت آباد و خاوران و...از اجساد مخالفان زن ومرد، پیر و جوان، پرمی کنم. نگفته بود در اوین شکنجه گاه بر پا می کنم.
نگفته بوداز اسرائیل اسلحه می خرم و برای آزادی قدس صدها هزار نو جوان را روی مین می فرستم.
بله مجلس موسسان یک پز تو خالی بود، تا به موقع شاگردان و همدستانش او را بر سرنوشت مردم مسلط کنند واصل ۱۱۰ ولایت فقیه رابنویسند که مردم صغیر هستند و احتیاج به ولی دارند.
خمینی عقده های بسیاری داشت. او چند بار در سخنرانی هایش داستانی را که برای خودش پیش آمده بود، تعریف می کرد. می گفت یکبار در زمان شاه، با اتوبوس در سفر بوده که اتوبوس پنچر می شود، راننده به او می گوید نحوست این آخوند ما را گرفت. خمینی بارها گفته بود آخوندها را سوار تاکسی نمی کردند. او از این تحقیرها، عقده ها به دل داشت و انتقام آنها را یکجا از مردم ایران گرفت.
به نظرمن خمینی به هیچ خدائی جز قدرت اعتقاد نداشت اسلام را وسیله ای برای خود و باندهای خود کرده بود منتظری به او گفته بود تا دم جهنم با تو میام اما داخل آن نمی آیم.
سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان
اولین قشر اجتماعی که مورد حمله و هجوم خونبار خمینی قرار گرفت دانشجویان و دانشگاهیان بودندکه نقش مهمی در پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و به قدرت رسیدن خمینی داشتند.
خمینی در نجف بود اعلامیه می داد و بیشتر خطابش به دانشجویان بود و برای دانشجویان زندانی هم بسیار اشک می ریخت که در زندانها زیر شکنجه هستند و ... وقتی به پاریس آمد دانشجویان را می پذیرفت و به آنها وعده آزادی می داد اما وقتی بر تخت سلطنت نشست، تصمیم گرفت بر مردم خدائی کند. ، او آخوندها را به عنوان نماینده خود بر مردم مسلط می کرد.
کسیکه تا دیروز روضه خوان بود و هیچ درکی از سیاست و اقتصاد و علوم مختلف و اداره جامعه نداشت، حالا یک شبه می خواست روی دوش مردم سوار شود. او مدعی بود که به همه فنون و علوم آشنا شده و می خواهد امور جامعه را در تمام زمینه ها، از اقتصاد گرفته تا اداره امور مملکت ، رهبری کند و خط بدهد. دانشگاه اولین کانونی بود که زیر بار این حکومت آخوندی نمی رفت و پذیرای آن نبود. دانشگاه کانون حرکت های مخالف علیه آخوند های تازه به دوران رسیده و حزب جمهوری بود. جلوی دانشگاه هر روز محل تجمع اقشار مختلف مردم که از بند استبداد رها شده و در جستجوی تنفس هوای آزاد بودند، بود. اینجا مرکز مخالفت با سیاستهای حکومت بود. اعلامیه همه مخالفین در جلوی دانشگاه در دسترس عموم قرار می گرفت. دانشگاه مرکز برگزاری اجتماعات و سخنرانی و روشنگری بود که همه مردم از اقشار مختلف در آن شرکت می کردند. از جمله در دانشگاه شریف، کلاسهای درس تبین جهان هر روز جمعه برگزار می شد و ده هزار نفر با کارت ورودی در آن شرکت می کردند. به همین علت ارتجاع وحشت کرد و دانشکاهها را با حزب اللهی ها و کمیته چی ها و چماقداران و قداره بندان تسخیرکرد و اسم آنرا انقلاب فرهنگی گذاشت.
شب حمله به دانشگاه تهران من جلوی دانشگاه بودم و جواد محمدی کتابفروش روبروی پامنار را دیدم پرسید اینجا چکار می کنی به او گفتم انقلاب شد قرار بود به دانشجویان و دانشگاه با سنگ و آجر حمله شود؟ او از رفسنجانی گفت که قبل از انقلاب به او گفته بود کتابی را که من نوشته بودم واو چاپ کرده بود خمیر کند. چون ضد روحانیت بود. دانشگاهها را بستند تا صدای مخالف را خاموش کنند و بتوانند پایه های حکومت را مستحکم کنند.
بیشترین اعدام ها را از میان دانشجویان و دانش آموزان و فرهنگیان و اقشار اگاه جامعه کردند. چون اولین و بیشترین کسانی که جلوی خمینی ایستاد اینها بودند.
نخبه کشی را از دانشگاهها شروع کردند و هنوز هم ادامه دارد.
زنان که در انقلاب سهم مهمی داشتند، از سرکوب در امان نماندند
نقش زنان در پیروزی انقلاب ضد سلطنتی نیز بر کسی پوشیده نیست خمینی در اولین ماههای پس از انقلاب شروع به سر کوب زنان کرد.
زنان خواستهای برحقی داشتند آنها در تمام دورانها تحت ستم بودند و هیچ حق و حقوقی نداشتند. حق طلاق و ارث مساوی نداشتند وکارهای سخت در کوره پزخانه ها و... برای آنها بود.
شاه گفته بود آشپز خوب هم مرد است یعنی زنان به درد آشپزی هم نمی خورند. زنان به دلیل ستمی که در زمان شاه بر آنها می رفت، برای پاره کردن زنجیرهای اسارت به خیابانها آمدند و خمینی (که در سال ۴۱ با دادن حق رأی به زنان مخالفت کرده بود)، در پاریس با شم سیاسی که داشت فهمید شعار آزادی زنان به نفع اوست و نیروهای بیشتری را به سمت او می کشاند، با فرصت طلبی، برای آزادی زنان سخنرانی می کرد بدون آنکه ذره ای به آن اعتقاد داشته باشد. اما وقتی به قدرت رسید ماهیت ارتجاعی اش را رو کرد و به سرکوب علیه زنان پرداخت.
خمینی ودزدی جواهرات اهدائی مردم
خمینی گفت برای اینکه برای بی خانمانها خانه بسازند احتیاج به پول دارد و از زنان خواست جواهرات و انگشتر طلای نامزدی خود را به امام جمعه ها بدهند تا برای بی خانمانها خانه بسازد و من در دفتر خمینی در قم کیسه جواهرات را دیدم که از شهرستانها می آوردند و هیچ وقت معلوم نشد پول ان جواهرات چه شد و حتی یک خانه هم برای بی خانمانها نساختند و مردم را هم خانه خراب کردند و ریشه فحشا در جامعه امروز ایران فقر است ما به دوران برده داری بازگشتیم که دختران را در بازاربرده فروشان می فروختند.
در خاطرات آیت اله منتظری نامه سید جعفر کریمی مازندرانی آمده است که در زندانها به دختران تجاوز میشود و زیر شکنجه روانی شده اند و رحم انها را بیرون آورده اند.
سید جعفر کریمی مازندرانی را از نزدیک می شناسم و او را هر روز در خانه خمینی در نجف می دیدم نماینده خمینی بود و در اطاق استفتا با سیدعباس خاتم می نشست و جواب نامه های شرعی را می داد بعد از انقلاب نماینده خمینی شده بود تا از زندانهای ولایت فقیه بازدید کند و نامه او در کتاب خاطرات آیت اله منتظری آمده است که طشت رسوائی خمینی را به صدا در آورده است.
این ادعا که خمینی از آنچه در زندانها می گذشته، خبر نداشته، به هیچوجه واقعیت ندارد. نه فقط از همه مسائلی که در زندانهای مخوف او می گذشت اطلاع کامل داشته بلکه همه جنایتها به دستور او انجام شده است.
سرکوب اجتماعات و احزاب
یکی از دستاوردهای مردم در جریان انقلاب ضد سلطنتی آزادی اجتماعات و احزاب بود که از اولین ماههای بعد از پیروزی انقلاب مورد ایلغار خمینی قرار گرفت.
در ایران به جز دوران دکتر محمد مصدق هیچگاه احزاب و روزنامه ها آزاد نبودند. موافقین حکومت اجازه برگزاری اجتماعات داشتند و مخالفین اجازه نفس کشیدن هم نداشتند.
در رژیم شاه در سال۱۳۵۶جلسه جبهه ملی در کاروانسرا سنگی برگزار شده بود که چماقداران شاه با شعار «جاوید شاه»، «جاوید شاه» و با چوب و چماق همه را لت وپار کردند وقتی کارشان تمام شد سوار اتوبوس شدند و رفتند.
در همان روز و همان ساعت صدها آخوند در حسینیه ها مردم را سر کار می گذاشتند و کسی به آنها کاری نداشت. فلسفی بر منبر گفته بود زنبورها شاه دارند مورچه ها شاه دارند چرا ما نداشته باشیم.
وقتی شاه سرنگون شد اجتماعات و احزاب آزاد شدند و روزنامه هم آزاد شدند صدها انجمن برپاشد و نسیم آزادی وزیدن گرفت.
انقلاب شد که همه آزاد باشند نه اینکه شاه برود و شیخ بیاید بر مردم خدائی کند.
حسن کروبی یک روز بمن گفت مهدوی کنی که رئیس کمیته مرکز بود گفته است هر موقع کاری داشتید و نمی توانستید از پس مردم بر آیید ما صدتا موتورسوار لباس شخصی در کمیته مرکز آماده داریم خبر بدهید فورا به اسم مردم و تظاهرات خودجوش آنها را می فرستیم. بخشی از چماقداران از حزب جمهوری می آمدند و به همین علت اسم حزب جمهوری اسلامی جزب چماق به دستان نام گرفته بود که بهشتی دبیرکل آن بود و بخشی از چماقداران از کمیته مرکز می آمدند و بعداً هر کمیته خودکفا شد و خودش چماقداران که از اوباش محلات بودند را جمع می کرد سرکرده آنها کسانی مثل ماشاله قصاب و محمد گاوی بودندکه جزو یاران امام شده بودند.
هر دوجناح رژیم وقتی در قدرت بودند از چماقداری و باندهای سیاه در سرکوب استفاده می کردند و در آنروزها عدم خشونت مطرح نبود بلکه حداکثر خشونت برعلیه مخالفین دستور کار همین مدعیان عدم خشونت بود.
کسانیکه این روزها از منبرهای بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا بالا می روند و روضه مخالفت با خشونت می خوانند، خودشان وقتی در قدرت بودند از سرکوبگران بیرحمی بودند که کارشان را با خشونت در برابر مخالفان پیش می بردند. آنها هنوز دست از اهداف پلید خودشان نکشیده اند و در حقیقت از ماهیت اصلی خود دور نشده اند و هر جا که دستشان برسد همان هستند که بوده اند، در دروغ و تهمت و مفتخوری و قلب واقعیت مثل جناح غالب وحشی عمل می کنند و دعوای آنها بر سر لحاف ملا، (قدرت و حکومت) است.
دعوا بر سر آزادی یک شوخی بیش نیست وحتی کودکان را هم با آن سابقه خشونتبار نمی توانند بفربیند.
موسوی خوئینیها سردمدار گروگانگیری و موسوی تبریزی دادستان انقلاب خمینی و موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه و... بودند و در دوران اینها دهها هزار نفر زن و مرد زنده به گور شدند و هنوز هم به مردم نمی گویند که قبور عزیزانشان در کجاست بهزاد نبوی و مجاهدین انقلاب اسلامی و باند های دیگر سرکوبگر که ستاره شان افول کرده است همگی در سرکوب و ترور دولتی دست داشتند و دکتر کاظم سامی را همین ها در مطبش با کارد از پای در آوردند و بعد هم محتشمی پور گفت قاتل در حمامی در خوزستان خودکشی کرد و پرونده مختومه شد. اگر امروز اینها به زندان افتاده اند دلیل خوب بودن آنها نیست، ساختمان قدرتی که با خون و جمجه بیگناهان بالا برود آینده دار نبوده و نیست این را تاریخ می گوید. به آنها باید گفت: مگر شما نبودید که شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دادید؟
آنها که از قدرت به زیر افتاده اند یادشان آمده که آزادی بیان چیز خوبی است و مردمسالاری هم خیلی خوب است! شما ها که لالائی بلد بودید چرا خوابتان نمی برد! چرا در اوین به خاطرداشتن یک روزنامه جوانان را به تخت شلاق می بستید.
این بار می خواهند با عوام فریبی بر قدرت سوار شوند اگر شاه به قدرت بازگشت اصلاح طلبان هم به قدرت بازخواهند گشت مگر ایران آزمایشگاه سرکوبگران است که نوبتی سرنوشت مردم در دستان خون الودشان بچرخد؟!
سخنرانی معروف خمینی در ۴ تیر قشون کشی برای قلع وقمع مجاهدین
سخنرانی معروف خمینی بعداز قضایای امجدیه در روز ۴ تیرماه ۱۳۵۹ را حتما بیاد می آورید. خمینی در این سخنرانی تلویزیونی از جمله گفت که دشمن اصلی نه آمریکا و نه شوروی بلکه همین مجاهدین هستند.
خمینی همیشه عادت داشت در لفافه حرف بزند و یکی به نعل و یکی به میخ می زد. اما این بار که گفت دشمن من همین مجاهدین هستند که من را قبول ندارند، حرف دلش را زد. در واقع آمریکا و شوروی همیشه بهانه بودند تا مخالفین را وابسته قلمداد کنند تا سر کوب آنها را مشروع چلوه بدهند.
بعد از این سخنرانی، مجاهدین اطلاعیه دادند و نشریه مجاهد و تمام دفاترشان را در سراسر کشور بستند و جلوی آشوب و درگیری را گرفتند. خمینی، همانطور که گفت مجاهدین را دشمن خودش می دانست و قصد داشت به هر ترتیب آنها را قلع و قمع کند و این را مجاهدین فهمیده بودند و با این اقدام، جلوی درگیری را گرفتند.
برخی افراد و جریانهای موسوم به اصلاح طلب و همپیمانان اکثریتی و توده ای آنها ادعا می کنند که مقاومت مجاهدین در سالهای اولیه انقلاب باعث خشونت رژیم شد و سرکوب را تشدید کرد. بر این اساس آنها می گویند اگر مجاهدین در برابر رژیم مقاومت نمی کردند. رژیم دست به خشونت افسار گسیخته نمی زد!
کسانیکه نمی خواهند از تاریخ درس بگیرند سر نوشت رقت باری پیدامی کنند باید از حزب توده و اکثریت پرسید اگر فرضیه شما درست است پس چرا رژیم سراغ خود شما ها آمد؟! شما که همکار آنها بودید! رفسنجانی در کتاب عبور از بحران می گویدکیانوری و عموئی آمدند اطلاعات دادند به درد بخور نبود می خواستند امتیاز بگیرند. مگر فرخ نگهدار با پدرش حاجی نگهدار نزد لاجوردی نرفت؟ آیا حقارت بیش از این هم ممکن است؟ هرشب صدها نفر را تیرباران می کردند، فرخ نگهدار برای چه کاری جز اطلاعات دادن نزد او رفته بود؟ و فکرمیکردید وقتی خمینی می گوید منافق از کفار بدتر است سرکوب فقط شامل حال مجاهدین است و نوبت «کفار» نمی رسد حرف ارتجاع اینست کسیکه دین نداره حق حیات نداره البته دین و مذهب خمینی.
اینها می خواهند همکاریهایشان را با خمینی بپوشانند
مقاومت مجاهدین به عنوان یک نیروی سراسری، جلوی گسترش خشونت نیروهای سرکوبگر را می گرفت و به مثابه چتری حفاظت سایر نیروها را هم تأمین می کرد. اگر مجاهدین نبودند خمینی همان فردای به قدرت رسیدن سراغ اینها می رفت و آنها را جمع می کرد. هنوز بعد از سی سال دارند از همان تحلیلهای آبکی استفاده می کنند و آن چاهی را که (با همکاری اطلاعاتی و لو دادن)، برای دیگران می کندند نمی دانستند در همان گرفتار خواهند شد و از کرده خود پشیمان می شوند نامه کیانوری نشان چیست؟
کسانیکه خیر و صلاح خودشان را هم تشیخیص نمی دادند، چگونه میخواستند راهنمای مردم باشند؟ اگر قدرت تمیز دادن داشتند که به این سرنوشت در بین باندهای ملاها دچار نمی شدند.
ارتجاع همین است که دیدید خوب و مهربان، اصلاح طلب و ضد امپریالیست نداریم با مهرورزی بر تخت شلاق خدائی می کند. این عملکرد این جماعت است، شما مختارید که خودتان را گول بزنید تا ترستان را بپوشانید بله مبارزه با ارتجاع دل شیر می خواهدکه وقتی نعره می کشد کسیکه ادعا دارد فرار نکند.
مرجع تقلیدی که هم دروغ می گفت و هم تهمت میزد و هم قلب واقعیت می کرد و هم می کشت. بفرمائید شما «کفار» چگونه می خواستید او را رام کنید؟ چه زبانی شما بلد هستید که ما بلد نیستیم برای چه بازهم عبرت نمی گیرید و قبای ارتجاع را ول نمی کنید؟! اگر این التماس و درخواست ها می خواست طی این سه دهه، اینها را شفا دهد تا به حال حداقل یکنفریا یک گروه یا حزب سیاسی را شفا داده بود به این امامزاده ها زیاد دخیل بستید نتیجه چه شد؟!
ارتجاع بارها شما را تا لب چشمه برده و تشنه برگردانده! خامنه ای و باند مغلوب دعوایشان بر سر شماها نیست بی خود بخودتان وعده وزیر وکیل شدن ندهید.
اما اصلاح طلب ها دیر آمدند گورستان خاوران نتیجه مدارای اصلاح طلبان است.  به ما درس مدارا ندهید اگر همین حالا قدرت بگیرند همان آش و همان کاسه خواهد بود. لاف در بی بی سی و صدای امریکا و رادیو فردا نزنید هنوز جرات نمی کنید بگوئید چکاره بوده اید. گذشته شماها افتخار آفرین نبوده است چون خودتان از سرکوبگران و توجیه کنندگان همین رفتارها علیه مردم بودید. البته این را نمیدانستید روزی گرفتار همان خشت و بنای حکومتی میشوید که خودتان سازنده آن بودید و التماس میکردید برای خیمه شب بازی اسم بنویسید و به بازیتان نمی گرفتند. اگر امروز مردم ایران دچار چنین سرنوشتی شده اند، مسبب آن شماها هستیدکه در قدرت بودید. چرا دنبال مجرم دیگری هستید؟ چندین نسل را نابود کردید حالا طلبکار هم هستید؟!
اصلاح طلبی یعنی چی؟ یعنی خامنه ای بیاید قدرت را تقسیم کند! اینها نمی دانند هیچ دیکتاتوری در ایران تا به حال خود به خود کنار نرفته و باید او را از اریکه قدرت به زیر کشید. اگر اهل مبارزه نیستید بهانه نیاورید مبارزه فقط پشت میکرفون رفتن در رادیو تلویزیونها نیست. باید دست دشمن را بخوانی تا بتوانی به موقع عمل کنی مگر در ۱۸ تیر ۷۸ خامنه ای به التماس نیافتاده بود که اگر عکس من را پاره کردند کاری نداشته باشید این رژیم خود به خود به این فلاکت نیافتاده است با مبارزه ای نابرابر، به اینجا رسیده است و حالا کمرش شکسته است و مرگش را در چشم انداز میبیند.
عوض کردن جای جلاد و قربانی
جایگاه سی خرداد در تاریخ ایران، مشابه ۲۸ مرداد است. دورانی از سرکوب بیرحمانه و به زنجیرکشیدن ملتی که می خواست طعم آزادی را بچشد اما فرزندان آنها را برای یک روزنامه به چوبه های دار می کشیدند حتی اجازه برگزاری مراسم ختم و شب چهلم هم نمی دادند.
سئوال اینست: آیا کشتاری که شاه بعد از کودتا به راه انداخت، مقصرش دکتر مصدق بود؟
این حرفها امتیاز دادن به رژیم است تا رژیم آنها را هم به بازی بگیرد! مگر سرکوب مردم پابرهنه اسلام شهر، قزوین و مشهد و...ناشی از خشونت و برخورد قهرآمیز این مردم بود؟ مگر سر بریدن پروانه و فروهر ناشی از رفتار «خشونت آمیز» آنها بود؟! این ناشی از ماهیت این رژیم است. یکنفر خود را صاحب یک میلیون ششصدوپنجاه هزار کیلومتر مربع می داند با هفتاد میلیون نفر جمعیت و از هر کسی که صدای مخالفی در بیاید، اورا خفه می کند. آخوندها آمده بودند قرن ها بر مردم خدائی کنند نیامده بودند که با رای گیری بروند. خودتان را گول میزنید یا مردم رامی خواهید گول بزنید؟ فکر می کنید خمینی و خامنه ای برای رای مردم ارزشی قائل بودند و هستند اگر مقاومتی در برابر این آخوند ها نبود قرن ها می خواستند فتوای چشم در آوردن بدهند النصر بالرعب ایکاش این افراد با زبان و فرهنگ این آخوند ها آشنا بودند و معنی حرفهای ساده اینها را می فهمیدند که چه می گویند و هنوز هم بسیاری با اینهمه تجربه با طناب این آخوند خوش خط وخال به ته چاه می روند بگذارید بعد از سی سال حرفهای خمینی را که شبها در تلویزیون منبر می رفت را تعریف کنم و ترجمه کنم.
شبی خمینی در تلویزیون داشت برای عده ئی سخنرانی می کرد وگفت صاحب باغی وارد باغ خود شد دید سه نفر دارند میوه های باغ را می چینند هر چه فکر کرد دید زورش به هر سه نفر نمی رسد سراغ یکی از آنها رفت وگفت سید تو که داری میوه می چینی حق جدت را می خوری و آن یکی هم که رفیق تو است اون نفر سوم چه می خواهد با آن دو نفر هم دست شد و نفر سوم را از باغ بیرون کردند آنوقت رفت سراغ سید وگفت تو حق جدت را می خوری این طرف اینجا چه می خواهد و آن را هم بیرون کردند وقتی سید تنها شد چوب را برداشت وگفت فلان فلان شده تو اینجا چکار می کنی! داشت به نفراتش خط می داد چه کار باید بکنند یکی از دوستان ما که وکیل دادگستری است فردای آنروز بمن تلفن کرد وگفت حرفهای خمینی را برای ما ترجمه کن و قرار گذاشتیم ناهار به منزل انها رفتم ابوذر ورداسبی و همسرش هم آنجا بودند گفت برای ما که با این زبان آخوند ها اشنا نیستیم بگو خمینی چه می گفت؟ گفتم معنی حرف خمینی اینست که حساب همه را می رسیم مرحله اول مجاهدین خلق است و مرحله دوم و سوم بقیه در نوبت هستند.
در برابر سرکوبگر یا باید مقاومت کرد یا زانوی غم بغل گرفت و به او التماس و درخواست کرد و بعداً هم چوب و هم پیاز را خورد. اینها هم چوب را خوردند وهم پباز را.
حاکمیتی که این چنین خودی ها را بر سر ارث دارند تکه پاره می کنند این حرفها خود فریبی است.
اینهمه اطلاعاتی، سایتهای رنگارنگ، بریده و مدحی کیسه الماس و نوری زاده برای چیست؟ و شبیه سازی مخالف برای چیست؟
 برای اینکه بگوید مقاومتی نیست هر انچه که هست دست ساز خودم است. رژِیم در برابرمخالفین نفوذی ها را گذاشته است که ساز مخالف بزنند و البته آدرس عوضی بدهند و جای قاتل و قربانی را عوض کنند چه کسانی با اطلاعاتی ها کار می کنند؟ تشخیص آن کار ساده ای است اما کور خوانده است. مقاومتی در برابر این حاکمیت وجود دارد که آخوند از وحشت آن به آمریکا و انگلیس و مزدورانش در عراق متوسل می شود. سی سال است مرتب می گوید دشمن البته دشمن این رژیم خود مردم ایران هستندکه لحظه ای از ترس آن خواب ندارد .
نوری زاده می گوید سیزده سال است که خبرهایش را محقق یعنی مدحی می داده است که بروی خانه پدری وزارت اطلاعات باز پخش کند.
آیا فکر می کنید آمریکائی ها وزارت خارجه و دستگاههای امنیتی نمی دانستند که منبع خبر این مزدبگیر خود وزارت اطلاعات است؟ می دانستند اما برای مردم کشورهای نفتی این دلالها بسیارند.
چرا بی بی سی و صدای امریکا و رادیو فردا همیشه در خدمت جناحهای رژیم است چون اینها خبر و ملات مورد نیاز را می سازند. البته پراکندگی قربانیان هم باعث شده که اینها بازارشان در دروغ و دغل گرم شود.
چه کسانی دنبال سهیم شدن در قدرت بودند؟
برخی ادعا می کنند که مجاهدین دنبال سهمی در حکومت بودند چون خمینی این سهم را به آنها نداد دست به مقابله با رژیم زدند.
خمینی از خدا می خواست تا از مجاهدین استفاده کند، اما مجاهدین زیر بار حرفهای او نرفتند. اگر جریانی به دنبال سهم خواهی بود باید رفتارش مثل حزب توده و اکثریت و نهضت آزادی حبیب اله پیمان باشد و برای ارتجاع حقی قائل باشد و به کرنش در برابر آن بپردازد.
مجاهدین خلق چون ارتجاع را می شناختند در دام آن نیفتادند. کسی که دنبال سهم در حاکمیت باشد، با این سبک افشاگری نمی کند.
خمینی پل می خواست تا از پل رد شود.
 او به کسی سهم نمی داد و به انها هم که داد بعداً گفت خدایا از سر تقصیرات من بگذر که اینها را بر سر کار گماردم اما همیشه احتیاج به چرخ پنجم داشت تا در مواقع بحرانی از آنها استفاده کند.
سی خرداد سر آغاز مقاومت انقلابی در برابر جکومت خمینی
سی خرداد روزی بود که به دستور خمینی به روی تظاهرات مسالمت آمیز مردم اتش گشودند.
فردای سی خرداد عکس نوجوانان را در روزنامه ها انداختند تا خانواده های آنها بروند و اجساد عزیزانشان راشناسائی کنند و تحویل بگیرند.
این همان خمینی بود که در نجف دوسال درس بیع می داد که آیا میتوان از نوجوان نابالغ جنس خرید و یا به او چیزی فروخت؟
طلبه ها اشکال می کردند و او جواب می داد.
از سی خرداد سی سال پیش تا همین حالا دهها هزار نفر تیرباران و ترور و صدها هزار زندانی شده و به زیر شکنجه رفته اند. میلیونها نفر در سراسر جهان آواره شده اند. چون نمی خواستند با رژیم خمینی کنار بیایند. اما با امید به فردائی آزادبه مبارزه ادامه دادند و خواب راحت را از دشمنان مردم گرفته اند. خمینی در زمان حیاتش، به عنوان بدترین دیکتاتور جهان شناخته شده بود.
خمینی همانند خامنه ای تشنه خون بود.
بیچاره ها می خواستند زور بازویشان را به مردم نشان دهند. البته آنها بدون مبارزه به چنین منفوریتی در جهان نمی رسیدند و اینکار توسط فرزندان دلیر مردم ایران انجام شد که حالا حتی درکشورهای اسلامی هم مردم از آخوند ها متنفرند.
اری مبارزه در برابر دیکتاتوری حق هر ملتی است و سازمان ملل مقاومت در برابر دیکتاتوری را مشروع میداند. فاصله میان مردم و ملاها بسیار زیاد تراز انست که لابی ها بتوانند کاری کنند.
مجاهدین جان بر کف فرزندان مردم ایران از میان توده های ستمدیده هستندکه برای بهروزی خلق دست از همه چیز شستند و هزارها تیر زهراگین را به جان خریدند برای آزادی همه مردم و رهائی کودکان کار در محاصره دشمنان گوناگون هستند اما تسلیم نمیشوند و پیام ایستادگی آنها به سراسر ایران رسید و خامنه ای را به وحشت انداخته است صدای خامنه ای نشان درهم شکستن استخوانهای پوسیده او است. در فردای آزادی هیچ فرد و جریانی جای دیگری را تنگ نخواهد کردو همه اقشار در مجلس نماینده واقعی خواهند داشت و ایران متعلق به هیچ فرد و خانواده ای نخواهد بود و متعلق به همه مردم ایران است با هرغقیده و مرامی و مذهبی و زبانی بدون اما و اگر دست در دست یگدیگر بگذاریم تا همه مردم و زندانیان سیاسی از این جهنم ولایت فقیه نجات پیداکنند.
همه کسانیکه قربانی ستمگریهای آخوندها شده اید، اگر سر مجاهدین خلق را ملاها با زد و بند زیر آب کنند برای یک دوره دیگر همه قربانی خواهیم شد.

روز بی طرفی و پرچم سفید بلند کردن نیست سرنوشت ما و نسلهای آینده در حال رقم خوردن است. دشمن غدار و مکار می خواهد به هرشکل از گورستان تاریخ بگریزد اما ما می توانیم نگذاریم بگریزد.

No comments:

Post a Comment