Friday, March 25, 2016

یاد مجاهد شهید فرمانده محمودملک‌مرزبان گرامی باد


تاریخ :25مارس 2016:
لینک در همنشین بهار آزادی :
لینک در ایران آزاد فردا :
اول فروردین سالروز شهادت فرمانده محمود ملک مرزبان گرامی باد 

اول فروردین ۱۳۶۱:سالروز شهادت  مجاهد شهید محمود ملک مرزبان :
محمودملک‌ مرزبان، متولد سال ۱۳۲۸در گرمابک ازروستاهای اطراف چالوس،و یکی ازفرماندهان دلیرمجاهدین بود. او  در زمان شاه خائن  در رشتهٌ تاریخ دانشکدهٌ ادبیات دانشگاه تهران تحصیل می‌کرد، محمود در دانشکده ادبیات ونیز در دانشگاه تهران   نقش بسیار فعالی در اوج بخشیدن به جنبش دانشجویی ایفا کرد، در سال ۵۳، به زندگی مخفی روی آورد وپس از مدتی موفق شد درارتباط مستقیم با سازمان قرار گیرد.محمود از نفراتی بود که   آشنایی  با آموزشها و مهارتهای نظامی داشت .وی یک بار نیز توسط مزدوران رژیم شاه دستگیر شد اماّ توانست باتکیه بر سرعت عمل و تحرک  بالای خود از چنگ آنان بگریزد و به سایر همرزمانش بپیوندد. پس ازپیروزی انقلاب محمود بعنوان یکی از فرماندهان میلیشا به مبارزه ادامه داد.ودر دفاتر وپایگاههای مختلف سازمان با تلاشی وصف ناپذیر در راه اهداف سازمان ایفای مسولیت میکرد ، چهره بسیار مصمم وکوشا ودر عین حال دوست داشتنی او را دانشجویان د ر پایگاه انزلی بیاد دارند زمانیکه او اصول وفنون رزم  را به دانشجویان وسایر مجاهدین آموزش میداد .بعد از 30 خرداد  وبا شروع فاز نظامی محمود یکی از فرماندهان سخت کوش در صحنه های رزم بود وبا آغوش باز هرماموریت سختی را می پذیرفت  سرانجام محمود ملک‌مرزبان دراول فروردین ماه سال ۶۱ در یک ماموریت با پاسداران ونیروهای پلید آخوندی درگیر ودر یک نبرد نابرابر  ، توسط  پاسداران ضد خلقی به شهادت رسیدیاد ونامش گرامی باد 

No comments:

Post a Comment