Saturday, April 30, 2016

تائيد مجدد گزارش پنتاگون وكنگره درباره وزارت اطلاعات و ماموران بدنامآن «خدابنده» و «سينگلتون»


             در عراق برای طراحی کشتار مجاهدین اشرف  ولیبرتی 

منبع : ایران افشاگر ، 30 آوریل 2016

لینک :

دیوید آزبورن، رئیس بخش تحقیق فدرال که گزارش تحقیقی پنتاگون و کنگره آمریکا درباره وزارت اطلاعات آخوندها را را تهیه کرده، اعلام کرد: ”این گزارش به ابتکار خود این بخش چک و اصلاح شد و مجددا به پنتاگون ارائه شده است.“روزنامه ساندی میل روز یکشنبه ۱۷ فوریه در پایگاه اینترنتی خود به نقل از این گزارش فاش کرد که:
«سینگلتون هنگامی که به تهران رفته بود، توسط وزارت اطلاعات رژیم آموزش دید. او پس از بازگشت به انگلیس، وب سایت ایران اینترلینک را در زمستان ۲۰۰۲ براه انداخت».ساندی میل می نویسد: یک زن خانه‌دار انگلیسی و شوهرش در یک گزارش فاش شده دولت آمریکا متهم به جاسوسی برای ایران شده اند. بنا بگفته (این گزارش-م) آن سینگلتون، ۵۳ ساله، طی یک دیدار از تهران در ۲۰۰۲ تهدید شده در سرویس مخفی ایران آموزش ببیند.
                      سینگلتون برای جمع آوری اطلاعات در جلو اشرف 
این گزارش، که توسط بخش تحقیق فدرال کتابخانه کنگره تهیه شده و بطور خصوصی در واشینگتن پخش شده، می‌گوید این زوج موافقت کردند علیه مخالفان رژیم ایران، از جمله مجاهدین خلق ایران جاسوسی کنند، این گزارش می گوید: «سینگلتون در ۲۰۰۲ در تهران با مأموران وزارت اطلاعات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (MOIS) که به سابقه و گذشته او علاقمند بودند ملاقات کردند.پس از آن، او سفرهای متعددی به ایران و سنگاپور کرد- کشوریکه وزارت اطلاعات با مأموران خارجیش ارتباط برقرار می‌کند.»ساندی میل خاطرنشان می کند که رژیم ایران از تروریسم در سراسر جهان حمایت می کند و سال گذشته پشت انفجار یک اتوبوس در بلغارستان بود. درحالیکه تنش بین غرب و ایران برسر برنامه اتمی تهران بالا می رود، آژانس‌های امنیتی بریتانیا فعالیتهای وزارت اطلاعات ایران را زیر نظر می گیرند.سال گذشته پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، ایران مجبور شد حضور دیپلماتیکش در بریتانیا را کاهش دهد. از آن پس جمع آوری اطلاعات درباره گروههای مخالف برای (رژیم) سخت تر شده است.منابع امنیتی شب گذشته گفتند که رژیم ایران روی مأمورانش در غرب اتکا می‌کند تا علیه مخالفان جاسوسی کنند و برای بی‌اعتبار کردن مخالفان اقدامات تبلیغی انجام دهند.شب گذشته این زوج، که از خانه ویکتوریان شان در لیدز یک شرکت ارتباطات در خاورمیانه را اداره می‌کنند، تهدید کردند علیه این ادعاها اقدام قانونی کنند.خانم سینگلتون، گفت: «مجاهدین خلق همه اینها را ساختند. بله، من به ایران رفته‌ام، اما آنها تصویری درست کرده‌اند که تماما دروغ است».دیوید آزبورن، رئیس بخش تحقیق فدرال که این گزارش را تهیه کرده، به میل آن ساندی گفت: «این گزارش به ابتکار خود این بخش چک و اصلاح شد و مجددا به پنتاگون ارائه داده شد. من نمی‌دانم چه زمانی مجددا در سایت دولت آمریکا گذاشته شود».ساندی میل می نویسد: «خانم سینگلتون، به تصدیق خودش، زمانی در مجاهدین خلق بود و در کمپ آن در عراق آموزش شلیک سلاح دیده بود.. وی بعدا با این گروه، که آنرا یک فرقه توصیف می‌کند، به مخالفت گرایید.این زوج همچنین در یک گزارش کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران در ۲۰۰۷ تحت عنوان جاسوسی برای ملاها: مأموران ایران در بریتانیا، نامبرده شدند.گزارش این کمیته گفت: ”خدابنده و سینگلتون ظاهرا یک گروه کوچک از افراد را در یک کارزار شدید شیطان‌سازی علیه مجاهدین خلق هدایت می کنند».
                خدابنده وسینگلتون دو جانی وخونریز گشتاپو آخوندی 
لرد کارلایل با رتبه مشاورت ملکه انگلستان، یک بازبین کننده مستقل سابق قانون تروریسم و یک عضو کمیته پارلمانی برای آزادی ایران، گفت: «مجاهدین یک اپوزیسیون معتبر رژیم هستند. فرقه نامیدن آنها مانند اینست که بگوییم هر حزب سیاسی یک فرقه است.لرد آلکس کارلایل گفته است مجاهدین خلق ایران یک حزب اپوزیسیون معتبر است».
اين گزارش در رسانه‌هاي مختلف از جمله تلويزيون بغداد نيز منتشر شده است.

No comments:

Post a Comment