Tuesday, May 31, 2016

حركت‌هاي اعتراضي زحمتكشان ايران در شهرهاي ايرانمنبع : ایران افشاگر ، 31 می 2016 


تجمع اعتراضي

گروهي از معلمان و کارگران همراه با خانواده زنداني سياسي، جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران که 32 روز است در اعتصاب غذا بسر مي برد صبح روز (دوشنبه دهم خرداد در مقابل مجلس آخوندي تجمع کردند و خواهان آزادي بدون قيد و شرط او شدند. در تجمع اعتراضي در مقابل مجلس رژيم اعلام شد که 3600تن از معلمان و کارگران براي آزادي وي طوماري را امضا کرده اند .

تجمع كارگران

کارگران شهرداري مهدي‌شهر در استان سمنان و كارگران کارخانه آب معدني داماش واقع در رودبار در اعتراض به بلاتكليفي و پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود، تجمع کردند.
همچنين روز دوشنبه جمعي از مهندسان ناظر در اعتراض به شيوه ارجاع پروژه‌ها در مقابل ساختمان معاونت معماري و شهرسازي شهرداري رژيم در تهران تجمع کردند

زندانيان سياسي

زندانيان سياسي زن در زندان اوين در اعتراض به عدم رسيدگي پزشكي زندانبانان به زنداني سياسي مريم نقاش زرگران، از ملاقات با خانواده و بستگان خود داري كردند
دژخيمان خامنه اي پس از اين حركت اعتراضي زندانيان سياسي زن و همبستگي يكپارچه خانواده ها با آنان مجبور شدند زنداني سياسي مريم نقاش زرگران را كه از روز 6 خرداد در اعتصاب غذاي خشك بسر مي برد به بيمارستان منتقل كنند. و سپس در مقابل خواسته خانواده زندانيان جهت ملاقات با عزيزانشان مجبور به عقب نشيني شدند.
زنداني سياسي محمد عبداللهي در اعتراض به حکم ضدانساني صادره و وضعيت پرونده خود از روز 9 خرداد اعتصاب غذا کرد. قوه قضائيه خامنه اي اين زنداني سياسي را به اعدام محكوم كرده است.

دستگيري و سركوب جوانان

دژخيمان رژيم در مشهد در يك اقدام ضدانساني ديگر، 29 جوان را دستگير کردند دستگيري اين جوانان بدنبال يورش وحشيانه مأموران سركوبگر انتظامي به يك ميهماني در خانه يي در مشهد كه روز شنبه صورت گرفت. جوانان به دادسرای رژیم رد ناحیه 6 مشهد منتقل شدند.

اعدام در ملاء عام

دژخيمان خامنه اي دو زنداني را در نور مازندران و کوار شيراز در ملاعام اعدام کردند. اين اعدامهاي جنايتکارانه روزهاي يکشنبه در کوار و دوشنبه در نور مازندران صورت گرفت .
دژخيمان رژيم هفته گذشته نيز يك زنداني را در ملأعام در شيراز اعدام كردند.
هفته گذشته تنها طي دو روز 21 زندان در شهرهاي مختلف ايران توسط دژخيمان رژيم اعدام شدند.

No comments:

Post a Comment