Monday, May 2, 2016

خامنه ای یکی از نزدیک ترین محافظان خود را از دست داد علت این مرگ ناگهانی گفته نشده استدر زیر خبری را ببینید که در رابطه با بهلاکت رسیدن این پاسدار در سایتهای رژیم بدون کوچک ترین دلیل  آمده است

سرهنگ حسن اکبری، محافظ رهبر انقلاب به شهادت رسید + عکس۰

سرهنگ حسن اکبری از افسران آموزش سپاه حفاظت ولی امر (عجل الله التعالی الفرج الشریف) که در حال انجام ماموریت آموزشی و تمرینی بود به دلیل نقص فنی سلاح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
تاریخ :2می 2016
 خامنه ای یکی از نزدیک ترین محافظان نزدیک خود را از دست داد علت این مرگ ناگهانی گفته نشده است
 البته این بار یادشان رفته بود یا خیلی لورفته بود که اعلام کنند بعلت ایست قلبی مرد اما علت مسخره دیگری اعلام کردند وآن نقص فنی سلاح بهر صورت این هلاکت ناگهانی ومشکوک سرهنگ پاسدار حسن اکبری شایعات زیادی در میان پاسداران ومردم ایجا کرده است بعضا گفته میشود که به اطلاعاتی که نباید دست یافته بود  عده ای میگویند با سرکردگان بیت اختلاف پیدا کرده بود و حرفهای مشابه و...
عکسهائی زیر نشان میدهد که پاسدار حسن اکبری از دومین محافظان نزدیک خامنه ای بوده است

No comments:

Post a Comment