۱۳۹۵ خرداد ۸, شنبه

اظهارات امام جمعه خامنه ای در تهران درباره هراس نظام ولایت فقیه از عواقب زهر اتمیمنبع : ایران افشاگر ، 28 می 2016


 اظهارات امام جمعه خامنه ای در تهران درباره هراس نظام ولایت فقیه از عواقب زهر اتمی 

آخوند احمد خاتمی

تخريب روحانيون انقلابي و وفادار به نظام با آرم تند, با آرم افراطي و با آرم آخوند حكومتي
تخريب نهادهاي تاثير گذار در نظام مثل شوراي نگهبان, مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
آخوند احمد خاتمی امام جمعه خامنه‌اي در تهران درباره رسوایی گماشتن جنتی به ریاست شورای نگهبان و انزجار عمومی از این مهره سرسپرده خامنه ای گفت:

آخوند احمد خاتمی

رسانه هاي استكباري در تخريب اين فقيه مجاهد آنچه در چنته داشتند ايام انتخابات به ميدان آوردند ولي خبرگان ملت منتخب شما هستند، جزيي از شما هستند آنچه خبرگان انجام داد در حقيقت شما انجام داديد و تو دهني محكمي زديد به آمريكا، انگليس، رسانه هاي استكباري
تخريبها در كوتاه مدت جواب ميده، اما در دراز مدت جواب نخواهد داد،
امام جمعه خامنه‌ای با ابراز وحشت از پیامدهای زهر اتمی و خطر نفوذ در ارکان نظام آخوندی گفت:

آخوند احمد خاتمی

دو، نفوذ در مراكز تصميم گيري و تصميم سازي است. واژه اي كه از عيدگذشته دهها بار مقام معظم رهبري تكرار كردند
سه-تخريب عناصر قدرت نظام- عناصري كه روز روزش به صحنه مي آيند، دشمن را به روز سياه مي نشانند، يعني چي؟
يعني يك-تخريب نيروهاي مومن و انقلابي بنام افراطي، بنام تندرو، اين كار دشمنان هست.
دو-تخريب روحانيون انقلابي و وفادار به نظام با آرم تند، با آرم افراطي و با آرم آخوند حكومتي.
سه-تخريب نهادهاي تاثير گذار در نظام مثل شوراي نگهبان، مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
وچهارم-دو قطبي كردن جامعه،

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر