۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

جعل وفتوشاپ وزارت بد نام اطلاعات وگماشته های تحت امرشان از سر افلاس ودرماندگی
 

منبع : همنشین بهار آزادی ، 26 می 2016

جعل وفتوشاپ وزارت بد نام اطلاعات وگماشته های تحت امرشان از سر افلاس ودرماندگی

همانطور که مشاهده میکنید مزدور سپاه قدس وعضو اطلاعات ملاها، محمد حسین سبحانی عکس زیر را برای اینکه نشان دهد علیه مجاهدین ولیبرتی پارسی کرده است ، تا جیره اش را دریافت نماید جلو محوطه بین صلیب سرخ ودرب ورودی سازمان ملل در ژنو عکس زیر را انداخته است . با همان مضمونی که روی تابلو میبینید .

این عکس درست در 19مارس 2014 گرفته شد ودر تاریخ 25مارس 2014 در سایت پوششی وزارت اطلاعات بنام نیم نگاه هم درج گردیده است
اما وزارت اطلاعات وافرادی مانند مزورپیشانی سیاه، محمد حسین سبحانی که لوطی عنترهای وزارت اطلاعات وماموران سپاه تروریستی قدس درآلمان است ، از شدت خالی بودن دستانشان وافلاس مرگباری که بر اثر برجام گریبان ولی فقیه وگشتاپوی خونریزش ، تا پائین ترین مزدورانش را گرفته است دست به یک کارناشیانه وتمسخر آمیزی زده است که همان تابلو وهمان نفرات را با فتو شاپ برای موضوعی دیگر بعنوان یک اکت جدید استفاده کرده است .
اینست نوع جدید افلاس وورشکستگی وزارت بدنام اطلاعات ومزدوران منفورش، افلاس ودرماندگی ای که ولی فقیه تا پائین ترین  لایه های حاکمیت ومزورانش بعد از زهر هسته ای وبرجام دچار آن شده اند.
ببینید حالا همان تابلو را چگونه ناشیانه واز سر افلاس جعل وفتو شاپ کرده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر