۱۳۹۵ خرداد ۷, جمعه

پایگاه خبری کتابات: مجاهدين خلق با خونهاي پاكشان بهاي آزادي مردمشان و نسلهاي بعدي را پرداختند.

منبع : ایران افشاگر ، 27 می 2016 

تصويب قطعنامه 650 كميته روابط خارجي كنگره امريكا – بقلم وائل حسن جعفر

در طول تاريخ هيچ گروه مخالف سياسي در جهان هم‌چون سازمان مجاهدين خلق ايران، گروه اپوزيسيون رژيم ولايت فقيه مورد ظلم و سركوب قرار نگرفته است. اين موضوعي است كه دوست و دشمن و خود ملل متحد و نمايندگي آن در عراق (يونامي) به آن گواهي مي دهند. تصاوير و اسناد و كليپهايي كه پيكرهاي بسياري از اعضاي اين سازمان (چه زنان و چه مردان) را نشان مي دهد و چه آنها كه توسط شبه نظاميان عراقي وابسته به رژيم ايران اعدام شده اند يا آنهايي كه در تهاجمات و درگيريهاي مستقيم و رودرو و يا بواسطه موشكها و گلوله هاي خمپاره اي كشته شده اند همه و همه شاهد اين حقيقت هستند.
كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا به اتفاق آراء قطعنامه شماره (650) در رابطه با حفاظت از امنيت ساكنان ليبرتي در عراق را به تصويب رساند.
اين قطعنامه دولت آمريكا را به همكاري با دولت عراق به منظور بالا بردن سطح امنيت كمپ ليبرتي به سطح حفاظت فرودگاه بين المللي بغداد فرامي خواند تا جلوي هرگونه تهاجم به ليبرتي را در آينده بگيرد و امنيت و حفاظت ساكنان را تامين کند.
اين قطعنامه با تاخير به تصويب رسيد و مجاهدين خلق با خونهاي پاكشان بهاي آزادي مردمشان و آينده تابان نسلهاي بعدي را پرداختند اما امر قابل توجه فقط در صدور اين قطعنامه نيست بلكه مهم اجراي آن در اسرع وقت است. چرا كه شرايط كمپ ليبرتي اختلافي با زندان ندارد پس بايد براي عمل كردن به اصول حقوق بشر و احترام گذاشتن به تمام اديان آسماني در اجراي اين قطعنامه و تامين حفاظت كامل از اين مخالفين و شكستن محاصره آنها سرعت بخرج داد.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر