Tuesday, May 31, 2016

محکومیت شلاق زدن دانشجویان در قزوین توسط دولت آلمانمنبع : همبستگی ملی ایران ، 31 می 2016 

لینک 
بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان روز دوشنبه ۱۰ خرداد  شلاق زدن دانشجویان در قزوین، توسط دژخیمان خامنه ای را محکوم کرد و آن را رفتاری غیرانسانی و ظالمانه از سوی دستگاه قضایی رژیم خواند.
وی گفت: «به دلیل سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد»..
خاطرنشان می شود روز ۵خرداد، عوامل نیروهای سرکوبگر رژیم در قزوین در یورش به یک جشن فارغ‌التحصیلی ۳۵ دختر و پسر جوان را دستگیر و در همان روز هر یک از آنها در یک بیدادگاه آخوندی به ۹۹ضربه شلاق محکوم شدند که بلافاصله توسط جانیان موسوم به پلیس امنیت اخلاقی به اجرا در آمد.
آخوند صادقی نیارکی، دادستان جنایتکار استان قزوین، در این باره گفت: «می‌طلبید بار دیگر اقتدار دستگاه قضایی اعمال گردد... در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید... . تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی... می نمایند». او تهدید کرد: «جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتیهای مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی‌شان مشکل ساز خواهد بود» (سایت دادگستری استان قزوین- ۶ خرداد).
در روزهای پیش از آن نیز نیروهای سرکوبگر در نیشابور، کرمان و سرخرود مازندران در حملات مشابهی به مجالس جشن ۱۴۱ تن را که بیشتر آنها دختران و پسران جوان بودند، بازداشت کردند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز جمعه ۷ خرداد طی اطلاعیه یی با عنوان «۳۵ دختر و پسر جوان به‌خاطر شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی ۹۹ ضربه شلاق خوردند“ گفت: «این اقدامات جنایتکارانه و اظهارات سرکوبگرانه قبل از هر چیز مبین وضعیت متزلزل و آسیب‌پذیر رژیمی است که حتی توان تحمل جشنهای خصوصی مردم را ندارد و در وحشت مستمر از خیزش بنیان کن مردم به‌ویژه زنان و جوانان قرار دارد. چیزی که آخوند مکارم شیرازی از نزدیکان خامنه‌ای به صراحت اذعان کرد و گفت: «چنان‌چه با کمک مسائل فرهنگی جوانان جامعه را مدیریت نکنیم خیلی چیزها از دست ما خارج می‌شود... خطر مهمی در کمین است» (سایت حکومتی تابناک- ۶ خرداد ۹۵).

No comments:

Post a Comment