Friday, May 27, 2016

پنج هزار ایرانی متقاضی پناهندگی به انگلستان در سال گذشته
منبع : همبستگی ملی ایران ، 27 می 2016 

لینک 
اداره آمار ملی انگلستان طی گزارشی اعلام کرد ایرانی‌ها بیشترین متقاضی پناهندگی در این کشور در سال گذشته میلادی، نسبت به دیگر کشورها از جمله پاکستانیها، عراقیها، اریتره ییها و افغانیها بوده‌اند.
بنا به این گزارش تعداد ایرانی‌هایی که برای پناهندگی در انگلستان درخواست پناهندگی داده‌اند، نسبت به سال ۲۰۱۴ حدودا دو برابر شده و به ۴۸۱۱ نفر رسیده است.

بعد از شهروندان ایرانی، شهروندان کشورهای پاکستان، عراق و اریتره بیشترین متقاضی پناهندگی به انگلستان را داشته اند،. افغانستان با ۳۱۳۳ پناهجو، در رده پنجم قرار داشته است.

No comments:

Post a Comment