Friday, June 24, 2016

مزدور علی هاجری عضو وزارت بدنام اطلاعات وپادو سیار سپاه قدس واز عوامل حمله موشکی به لیبرتی را بشناسید


 

منبع:  افشای یاران شیطان ،24ژوئن 2016احمد هاجری  گماشته بیمقدار وزارت اطلاعات ولوطی عنتر های سیرک وحوش ، انجمن نجات وعربده کش های هاررژیم البته باسم وپوش خانواده ( برادر یا خواهر یا...)در ضمن مجاهد خلق علی هاجری نامه ای افشاگرانه نوشته است که در زیر خواهید خواند

یادآوری میکنیم که مزدوران انجمن نجات که این بار از خوزستان اعزام شده بودند، توسط جنایتکار خائنی بنام حمید دهدار حسنی که عضو سپاه قدس وگماشته وزارت بدنام اطلاعات میباشد بسیج وصادر شده بودند. 


حميد دهدارحسني؛ پادوي گشتاپوي آخوندي در خوزستان
مدتهاست فردی بنام احمد هاجری یکی از ماموران وزارت بدنام ملاها که خود را به آخوندهای دزدوهرزه فروخته چه در داخل کشور وچه در عراق ، در جلو اشرف برای شکنجه روانی خانواده ها واشرفیان بطور حرفه ای بکار گرفته میشد.


مزدور جنایت کار احمد هاجری حتی به خانواده خود نیز رحم نمیکند وبا شانتاژوتهدید سعی میکند بقیه خانواده را به رژیم ولایت فقیه بفروشد.

بر اثر خوشرقصی های این مامور خودفروخته که هم در وزارت اطلاعات وهم در مقر سپاه تروریستی قدس آموزش دیده علاوه برجیره و مواجب او را سراکیپ خانواده های وزارتی نیز کرده اند .

این مزدور در داخل همراه با بریده مزدورهای دیگر مانند سراغ خانواده ها میرفتند وبا تهدید وتنبیه وپاپوش درست کردن وحتی زندانی کردن ومصادره اموال سعی کردند چند نفری را با خود همراه کنند اما تا بحال به اعتراف خودشان شکست سختی خوردند وجز تعدادی انگشت شمار از خانواده های الدنگ وزارتی کسی با آنها همراه نشدند.

احمد هاجری در ماموریت های مختلف به اشرف رفته بود در سال 2009 همانطوری که علی هاجری مجاهد اشرفی میگوید در نصب بلندگوهای اطراف اشرف که یک پروژه طولانی جنگ روانی وشکنجه جسمی وروحی برای اشرفیان ایجاد کردند مسئولیت نصب بلند گوهای بخشی از اطراف اشرف با این مزدور یعنی احمد هاجری بوده است .

اخیرا هم این مزدور جنایتکار که تعدادی از خانواده های وزارتی وعربده کشهای هار انجمن نجات ،انجمن پوششی وزارت اطلاعات ، به دم لیبرتی آورده شده بودند بعنوان سازمانده آنها عمل میکرد .

طرح حمله با چماق وورود به لیبرتی توسط او اجرا شد چماقهائی که از قبل آماده کرده بودند که اشرفیان را با آنها بزنند نیز توسط این مزدور وبفرمان وزارت اطلاعات وسپاه قدس آماده شده بود

او همچنین سعی کرد با دو پاسدار بسیجی دهن گشاد بنام ماه منیر ایران پور ونرگس بهشتی جای هادی شعبانی مصطفی محمدی وپاسدار کینه توز ثریا عبداللهی را پرکنند.نرگس بهشتي جنايتکاراطلاعاتي وگماشته انجمن نجات ،عربده کش فالانژی با فیگورخانواده در جلو لیبرتی

تشت رسوائی ولایت فقیه وگشتاپوی آدمکش ملاها از بام جهان افتاده است مزدوران اطلاعات وجنایتکارانی مانند احمد هاجری ماه منیر ایرانپورونرگس محمدی که توسط وزارت اطلاعات وانجمن نجات رژیم بمزدوری گماشته شده اند خود را به سرنوشت ملاها وولی فقیه زهر خورده گره زده اند اگر به مجازاتهای اتودینامیک خیانت ها وجنایتهایشان مثل همیشه تاریخ نرسند منتظر حساب رسی در پیشگاه مردم وعدالت باشند که آن روز دیر نیست.

ملت ایران خادمان وخائنین به خود را میشناسند وهیچ وقت خانواده های واقعی مجاهدین را با مشتی لات وبی سروپا وبسیجی های عربده کش که اسم خانواده توسط وزارت اطلاعات وانجمن نجات روی آنها گذاشته شده است را اشتباه نمیگیرند.


 


نامه علي هاجري از مجاهدان لیبرتی  به كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد-940215 د رافشای جنایات اطلاعات وبرادر مزدورش !!!
نامه علي هاجري به كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد-940215

جناب زيد رعد الحسين
كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل
آقاي كميسر عالي گرامي
اينجانب علي هاجري از ساكنين كمپ ليبرتي در عراق به عنوان فرد پناهنده مورد نگراني 
UNHCR
 اين نامه را براي شما مينويسم تا از رژيم ايران كه به كمك مزدورانش در عراق من را سوژه يك جنگ كثيف رواني عليه ساكنان ليبرتي و مجاهدين خلق ايران كرده است شكايت كنم .
اخيراً وزارت اطلاعات رژيم ايران با همكاري سفارتش در بغداد و به خدمت گرفتن جنايتكاراني مانند سرهنگ صادق محمدكاظم و رائد احمد خضير كه اعضاي كميته سركوب اشرف هستند، تحت عنوان برقراركردن ارتباطات خانوادگي يك توطئه جديد را شروع كرده اند. درهمين راستا در روزهاي 14 و 21 آوريل 2015 وزارت اطلاعات رژيم ايران يك اكيپ اعزامي خودش را از ايران به عراق و سپس براي آزار و اذيت ساكنان ليبرتي به ايستگاه پليس آورده بود. از قرار معلوم قصد دارند كه اين مزدوران را در ساختماني در مجاورت كمپ ليبرتي معروف به بيت بغدادي اسكان داده و از اين طريق همان سناريوي شكنجه رواني توسط 320 بلندگوي قوي و حضور اين مزدوران در اطراف كمپ اشرف براي شناسايي و زمنيه چيني براي قتل عام ساكنان بين سالهاي 2010 تا 2012 را تكرار كنند. رژيم ايران يكي از برادرانم بنام احمد هاجري را در اين فاصله براي تهديد و شكنجه و آزار رواني من و ساير ساكنان بطور 24 ساعته در بيرون اشرف بكار گرفت.
اخيرا نيز رژيم يكي ديگر از برادران من را بنام محمود براي ادامه اهداف جنايتكارانه اش براي مزدوري بخدمت گرفته است . وي به دستور رژيم ايران نامه اي را در يكي از سايتهاي وزارت اطلاعات منتشركرده است و با يادآوري فحاشي ها وتهداتي كه در اطرف اشرف ميكردند، مينويسد : «به زودي خانواده ها در درب ليبرتي تجمع خواهند داشت». وي در اين نامه اعتراف به توطئه رژيم كرده و ميگويد رژيم ايران و دانايي فر سفير رژيم در عراق و يكي از فرماندهان نيروي تروريستي سپاه قدس ، قصد دارند شكنجه رواني كه با نصب 320 بلندگو را كه در اشرف انجام ميگرفت ، دوباره در ليبرتي راه اندازي كنند.
جهت اطلاع شما در ژانويه 2005 مادرم به اتفاق يكي از بستگانم براي ديدارم به اشرف آمدند و مدت سه روز در هتل ايران (در اشرف) ميهمان من بودند. صحبت و گفتگوهاي زيادي باهم كرديم از جمله از انتخابي كه براي مبارزه با رژيم آخوندي كرده بودم به طور مفصل برايش توضيح دادم و مادرم نيز در نهايت گفت هركس مسير زندگي اش را خودش انتخاب مي كند و اين حرفش را در قالب يك ضرب المثل معروف ايراني كه «هركس به راه خودش»، بيان كرد و موقع خداحافظي در حاليكه خيلي تحت تأثير مناسبات انساني ما قرار گرفته بود، با خوشحالي اشرف را ترك كرده و برايم آرزوي موفقيت كرد.
بعداز قتل عام 28 و 29جولاي 2009 كه رژيم تعدادي از مزدورانش را تحت عنوان خانواده به اطراف اشرف آورده بود، همان برادرم بنام احمد كه در بالا نام بردم و در زمينه نصب بلندگو تخصص داشت، تبديل به يكي از گردانندگان اين توطئه ضدانساني شد و با فحاشي و تهديد عليه من كه «بيا خودت را تسليم كن» والا چنين وچنان خواهيم كرد و به كاربردن جملاتي مثل«اشرف را به خاك وخون مي كشيم» و عبارات تهديد آميزي از اين دست مستمراً من و ساكنان را آزار مي داد.
با توجه به اينكه رژيم ايران با استفاده از حضور مزدوران خودش در اطراف ليبرتي قصد دارد مانند اشرف زمينه سازي سركوب و قتل عام ديگري را اين بار در ليبرتي تدارك ببيند، من از شما قويا ميخواهم كه اولا متوجه باشيد كه انتقال مزدوران رژيم تحت خانواده به ليبرتي هيچ ربطي به ديدار خانوادگي ندارد و اين پوش اهداف جنايتكارانه رژيم  ايران است و از طرف ديگر قويا از شما ميخواهم كه دفتر حقوق بشر يونامي در عراق را موظف كنيد كه توطئه كثيف را محكوم نموده و ترتيباتي اتخاذ كند تا دولت عراق انتقال اين مزدورن به اطراف ليبرتي را متوقف كند.
من به عنوان كسي كه از سال 2009سوژه اين جنگ كثيف رواني بوده ام، نهايت آمادگي را دارم كه اگر خواستيد و امكان ملاقات حضوري فراهم بود به طور مفصل از فشارها و جرم و جنايتي كه طي اين ساليان عليه من و دوستانم مرتكب شده اند، با نمايندگان شما گفتگو كنم.
 با تشكر از شما - علي هاجري
كمپ ليبرتي تاريخ 5 مي 2015

رونوشت:
-    يان كوبيس
-    سفير آمريكا در عراق
-    آقاي احمد براعي
-    آقاي محمد محدثين

قربانعلي پوراحمدي مامور اطلاعات -جعل نامه وجعل امضا باسم خانواده هاي مجاهدين اشرفي براي انجمن نجات گيلان شعبه پوششی وزارت اطلاعات ملاها

به روی لینک زیر کلیک کنید وبخوانید

گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

بیشتر بخوانید

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود 

.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور

،صمد نظري 

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...

زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی

جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر

خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد

جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

چگونگي تشكيل انجمن نجات - هادی شبانی(شعبانی) وقربانعلی پور احمدی دو گماشته بی مقدار در مازندران وگیلان
 

No comments:

Post a Comment