Sunday, July 31, 2016

حمایت محمدجواد لاریجانی تئوریسین قضائیه ولایت فقیه از مجازات اعداممنبع : ایران آزاد فردا ،31ژوئیه 2016

لینک 

حمایت محمدجواد لاریجانی تئوریسین قضائیه ولایت فقیه  از مجازات اعداممحمدجواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام در دستگاه قضایی رژیم، از حکم جنایتکارانه اعدام حمایت کرد و گفت: «نگاه غربی‌ها بی‌اساس است؛ می‌گویند اعدام بد است… و ما معتقدیم برای جرایم سنگین و جدی باید مجازات اعدام وجود داشته باشد».
وی که روز یکشنبه ۱۰مرداد با رسانه‌های حکومتی مصاحبه می‌کرد بار دیگر نسبت به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در امور ایران، سوز و گداز کرد و در پاسخ به سؤالی درباره برکناری احمد شهید و جایگزین وی گفت: «ما که وی را نصب نکرده بودیم که بخواهیم وی را عزل کنیم. ولی از دوران خدمت نامشروع وی یک‌سال دیگر باقی مانده است. نصب گزارشگر ویژه برای ایران یک عمل غیرموجه و غیرقانونی است. احمد شهید مرکبش خشک نشده بود که از یک کانال تلویزیون به کانال دیگر می‌رفت و علیه جمهوری اسلامی موضع می‌گرفت. وی وارد حوزه فتوا هم شده بود».
لاریجانی وقیحانه مدعی شد: «به‌رغم تمام فشارهای امروز، جمهوری اسلامی بزرگترین دموکراسی منطقه را رقم زده است».
تئوریسین شکنجه و اعدام همچنین نسبت به اعتبار مقاومت ایران در غرب سوز و گداز کرد و گفت: «کاری که غرب با (مجاهدین) می‌کنند از جهات مختلف نقض حقوق‌بشر است…».

No comments:

Post a Comment