Saturday, July 30, 2016

ناگفته ها ، اسرار پشت پرده کشتن تیمسار فکوری توسط حمینی دجال


رساند

یک سایت حکومتی  بنام فاطر تحت عنوان  زیر نوشت:

خمینی تیمسار فکوری فرمانده نیروی هوائی وقت به اتهام دخالت در پرواز بزرگ مسعود رجوی به پاریس بقتل رساند

تاریخ انتشار :30ژوئیه 2016 

لینک 

 آیا شهید فکوری بنی صدر را فراری داد

"پس از فرار... بنی صدر و مسعود رجوی به وسیله یک فروند هواپیمای 707 نیروی هوایی در سال 1360 از ایران،
سیل اتهامات به سوی فکوری سرازیر شد اما واقعیت ماجرا ..."
ابتدا این مطلب را بخوانید تا روشن شود که بخش اعظم حذف فیزیکی ها در نظام ولایت فقیه به چه دلیل بوده وچه
کسانی در آن دخالت داشته اند.

خمینی چگونه وچرا 2تیمساربالای ارتش ، فلاحی وفکوری ووزیر دفاع و2 فرمانده ناراضی وپر

نفوذ سپاه را کشت

 خمینی چگونه وچرا 2تیمساربالای ارتش ، فلاحی وفکوری  ووزیر دفاع و2 فرمانده ناراضی وپر نفوذ سپاه را کشت 
 قتل وحذف فيزيکي تيمسار فلاحي وتيمسار فکوري که در مقابل خميني وسپاه ميايستادندوزير بار طرحهاي
  سپاه پاسداران نميرفتند 

در این سایت رژیم که بعدا نگذاشتند چیزی در این مورد بنویسند که آیا اتهام تیمسار فکوری فرمانده نیروی هوائی
وقت  دخالت در طرح پرواز بزرگ که مسعود رجوی وبنی صدر را به فرانسه برد بود ؟
اتهامی که ابتدا منجر به برکناری او از فرماندهی نیروی هوائی  وبعد هم در یک طرح جنایتکارانه همراه
با تیمسار فلاحی نامجو و2پاسدارنافرمان  در انفجار هواپیمایشان بقتل رسیدند.
موضعی که سالیان مکتوم مانده است وراز کشتن این فرمانده ولااقل اتهامی که به او زده بودند هیچ گاه نوشته
ویا بیان نشد.
وما آنرا در سالگرد پرواز بزرگ 7مرداد 1360 دوباره مطرح میکنیم
اتهامات به تیمسار فکوری به موارد زیر میرسد که حتی یکی از انها کافی است تا بعنوان یاغی
باغی وتاغی تیرباران ویا بدار کشیده شود
1- تیمسار فکوری با فلاحی ونامجو مخالف قدرت گرفتن سپاه بودند
2- این سه تیمساروتیمسارظهیر نژاد با هم مخالف طرح های جنگی سپاه بودند
3- این 4تن نزدیکی خاصی با چمران
داشتند
4- آنها در شورنظامی بنی صدر وتحت فرمان فرمانده کل قوای وقت یعنی بنی صدر بودند
5- سرهنگ خلبان بهزاد معزی را فکوری به نیروی هوائی برگردانده بود
6- وسرهنگ معزی حالا بنی صدر ومسعود رجوی را با پرواز بزرگ روز 7مرداد 1360 از قلب پایگاه شکاری
به پاریس برد
آری 7مرداد ضربه خوارکننده واین عملیات بزرگ بر فرق نظام خمینی وارد شد کمی بعد تیمسار فکوری بازداشت
واز فرماندهی نیروی هوائی برکنار شد
ودرست 2ماه بعد از این عملیات پرواز بزرگ تیمسار فکوری در طرحی که کمیته حذف فیزیک یعنی رفسنجانی
خامنه ای محسن رضائی وصیاد شیرازی وتعدادی دیگرریختند در یک پرواز هوائی با انفجار هواپیمایشان که
بمب گذازیشده بود بقتل میرسد 

No comments:

Post a Comment