Tuesday, July 26, 2016

راهپیمایی اعتراضی مردم ارومیه و تبریز علیه اهانت رژیم به هموطنان آذری
ارومیه ـ راهپیمایی اعتراضی مردم ارومیه علیه اهانت رژیم به هموطنان آذری
منبع : ایران آزاد فردا ،26ژوئیه 2016 


رور سه‌شنبه ۵مرداد ۹۵صدها نفر از مردم خشمگین ارومیه در خیابان عطایی به طرف خیابان موسوم به امام به حرکت در آمدند، که به فاصله کمی صدها تن دیگر از جوانان به آنان پیوستند. مزدوران نیروی انتظامی و گارد ویژه سراسیمه به صحنه گسیل شدند تا مانع از حرکت مردم شوند.
از ساعت ۱۹ اعتراض و اعتصاب در شهرهای تبریز و ارومیه علیه اهانت به هموطنان آذری در نشریه حکومتی طرح نو آغاز شده است.
پس از این‌که مزدوران انتظامی و گارد ویژه وحشیانه تظاهرات جمعیت خشمگین در خیابان عطایی ارومیه را مورد حمله قرار دادند، و جمعیت زیادی را دستگیر کردند، خبرهای رسیده حاکی از برگزاری تحصن دانشجویان در دانشگاه ارومیه می‌رسد.
در تبریز هم مردم در بازار آغزی (راسته کوچه) جمع شده و به شعار و اعتراض پرداخته‌اند.
هارای هارای من تورکم
آذربایجان میللتی چکمز بو ذلتی

آذربایجان وار اولسون ایستمیین کؤر اولسون

No comments:

Post a Comment