Monday, October 31, 2016

روز تظاهرات گرامیداشت کوروش دادگستر در پاسارگاد جوانان انقلابی با زنجیر کردن وسازماندهی وتشکل تهاجمی با ماموران برخورد میکردند

تاریخ :31 اکتبر 2016

روز تظاهرات کوروش دادگستر در  پاسارگاد جوانان انقلابی با زنجیر کردن وسازماندهی وتشکل تهاجمی   با ماموران برخورد میکردند 


طبق گزارش خبرنگاران مردمی که با ما در ارتباط بودند ،در جریان تظاهرات مردمی که در مراسم سالانه بزرگداشت کوروش کبیر در آرامگاه وی در پاسارگاد همراه با شعارهایی علیه سیاستهای ضدملی و ضد ایرانی رژیم آخوندی برگزار گردید.
جوانان و هموطنانمان با ممانعتهای عوامل امنیتی و سرکوبگر رژیم که نمی گذاشتند وارد محوطه آرامگاه شوند و قصد دستگیری جوانان را داشتند، به طور متحد و شجاعانه مقابله کردند.

یادآوری میکنیم در مراسم سالانه بزرگداشت کوروش کبیر که رودرروی حکومت آخوندی به سنت هموطنان آزاده و غیرتمندما تبدیل شده است، سال گذشته نیز در روز جمعه (برابر با ۸ آبان ۱۳۹۴) مردم دلیر استانهای فارس، لرستان و کهکیلویه و سایر استانها در آرامگاه کوروش در پاسارگاد تجمع نموده و سرود ای ایران را بطور جمعی همراه با شعارهای ملی به اجرا در آوردند.
همچنین در تظاهرات امسال جوانان با هماهنگی هم وبصورت سازماندهی شده شعار هارا تنظیم وشروع کننده بودند وتلاش میکردند که هرچه بیشتر شعار هارا رادیکال تر کنند مانند مرگ بر دیکتاتور وسوریه را رها کن فکری به حال ما کن وآزادی اندیشه با ریش وپشم نمیشه و...

در تجمع جوانان و هموطنان در پاسارگاد در ۷ آبان ۹ روز کوروش کبیر با سر دادن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران علیه سیاست صدور تروریسم و مداخلات رژیم آخوندی در منطقه به اعتراض برخواستند.


No comments:

Post a Comment