Friday, March 31, 2017

فیلمی تکان دهنده از جنایات لاجوردی در دهه شصت از کشتار زندانیان


این فیلم به زبان آلمانی ، فارسی وبا زیر نویس انگلیس میباشد

No comments:

Post a Comment