Friday, March 31, 2017

وزیر خارجه آمريكا در ترکیه: ايران عامل بی ثباتی در منطقه است

وزیر خارجه آمريكا در ترکیه: ايران عامل بی ثباتی در منطقه است
ركس تيلرسون، وزير خارجه آمريكا می گويد ايران عامل بی ثباتی در منطقه است. 

 آقای تيلرسون كه به آنكارا رفته، در كنفرانسی خبری تركيه را هم پيمان
آمريكا در جنگ عليه داعش توصيف كرد و گفت رقه مركز داعش در سوريه بايد آزاد
شود و اهالی آن كه آواره شده اند به خانه هايشان بازگردند.
گزارش علی جوانمردی

No comments:

Post a Comment