۱۳۹۶ فروردین ۱۱, جمعه

خامنه ای وتاکتیک های نسنجیده و بی نتیجه سالیان - قسمت سوم فرا‌تر نشاندن سپاه نسبت به روحانیت
خامنه ای وتاکتیک های نسنجیده و بی نتیجه سالیان - قسمت  سوم فرا‌تر نشاندن سپاه نسبت به روحانیت
خامنه‌ای برای حفظ قدرت منابع کشور را عمدتا به سپاهیان و آخوند واگذار کرده است. خمینی با منع سپاهیان از دخالت در سیاست وزن آخوندها را بر‌تر از سپاهیان قرار می‌داد، اما خامنه‌ای هم در سیاست و هم در اقتصاد به تدریج وزن بیشتر را به سپاهیان داده است.

نارضایی آخوندها از این موضوع خود را در سکوت اکثر آخوندها پس از اعتراضات سال ۸۸ نشان داد. همچنین سپاهیان و امنیتی‌هایی که همه از دل سپاه متولد شده‌اند آن قدر قدرت یافته‌اند که سکان بیت رهبر را نیز در اختیار دارند و خامنه‌ای بدون موافقت ضمنی آنها نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند. مشاورانی که خامنه‌ای را به افزایش قدرت سپاه در ساختار سیاسی کشور تشویق کرده‌اند او را از ایستادن بر فراز دسته‌بندی‌ها و اقشار محروم ساخته و قدرتش را به بند ناف نیروهای نظامی وابسته ساخته‌اند.

اختصاص منابع کشور به سپاهیان ممکن است برای خامنه‌ای اندکی وفاداری و اطمینان به ورود ماشین سرکوب به منازعات داخلی را خریده باشد، اما فرماندهان سپاه را به عنوان فاسد‌ترین قشر در میان مردم معرفی و روحانیت  رانت‌خوار و امتیازجو را به آنان بدبین کرده است.
برگرفته  بخشی ازمقاله فردا

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر