Wednesday, March 29, 2017

سناتور باب کروکر: رژیم ایران کماکان اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم باقی مانده است


سناتور باب کروکر: رژیم ایران کماکان اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم باقی مانده است


سناتور باب کورکر روز سه‌شنبه ۸فروردین ۹۵ در جلسه استماع کمیته خارجی سنا حول سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران گفت‌: «یکی از انتقادات من حول برجام این بود که در نتیجه آن، رژیم ایران فعالیتهای توسعه‌طلبانه و بی‌ثبات کننده‌اش را افزایش می‌دهد و امروز ما بسیاری از این فعالیتها را می‌بینیم. ما می‌بینیم که دخالتهای رژیم ایران افزایش یافته‌اند. رژیم ایران و متحدانش و روسیه به حمایت از اسد ادامه داده‌اند و این را به قیمت تعداد بیشماری جان شهروندان سوری انجام داده و می‌دهند. حمایت رژیم ایران از شبه‌نظامیان در عراق، منافع سنیها و کردها را مورد تهدید قرار داده است. رژیم ایران شبه‌نظامیان حوثی در یمن را مسلح کرده است و آنها نیز به متحد ما عربستان حمله می‌کنند و کشتیهای ما در آبهای یمن را هدف قرار می‌دهند که یمن حالا با یک بحران انسانی مواجه است که در تاریخش بی‌سابقه بوده است. رژیم ایران کماکان اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم باقی مانده است.

No comments:

Post a Comment