Friday, March 31, 2017

جلسه استماع درباره مداخلات رژیم آخوندی در منطقه در پارلمان انگلستانجلسه استماع درباره مداخلات رژیم آخوندی در منطقه در پارلمان انگلستان

در یک جلسه استماع رسمی در سالن وست مینستر در پارلمان انگلستان، نمایندگان از احزاب اصلی این کشور، دخالتهای رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در کشورهای خاور میانه بویژه در سوریه و یمن و عراق و لبنان و همچنین ارسال سلاح و مهمات جنگی و اعزام مزدوران به یمن و سوریه و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار

No comments:

Post a Comment