Thursday, June 29, 2017

وزیر خارجه آلمان: بشار اسد یک جنایتکار جنگی استوزیر خارجه آلمان: بشار اسد یک جنایتکار جنگی است
وزیر خارجه آلمان، در یک کنفرانس مطبوعاتی با سرگیی لاوروف، همتای روسی خود در جنوب روسیه، بشار اسد را 'یک جنایتکار جنگی' خواند. وی در واکنش به اظهارات لاوروف که ارتش رژیم سوریه علیه تروریسم می‌جنگد گفت: «برای ما کمترین شکی وجود ندارد که رژیم سوریه حمله شیمیایی اخیر را انجام داده است و البته نه برای اولین بار. انجام حمله شیمیایی علیه مخالفان کاری نیست که از اسد بعید باشد. برای ما اسد یک جنایتکار جنگی است. بشار اسد رئیس حکومتی است که هزاران انسان را در زیرزمینهای مخوف شکنجه می‌دهد.No comments:

Post a Comment