Thursday, June 29, 2017

درگذشت پدر هانری از حامیان مجاهدان اشرفی و مقاومت ایران


درگذشت پدر هانری از حامیان مجاهدان اشرفی و مقاومت ایران
درگذشت پدر هانری از کشیشان انسان‌دوست فرانسوی و از یاران آبه پیر فقید، و از حامیان مجاهدان اشرفی و مقاومت ایران، که پس از عمری مبارزه و خدمات انساندوستانه، در سن ۹۶سالگی در برزیل به رحمت حق پیوست.
پدر هانری در سال ۱۹۲۰متولد شد. وی سپس جنبش امائوس-لیبرته را در شرانتون در حومه پاریس بنیانگذاری کرد. وی در آفریقا و پرتقال و برزیل از محرومان دفاع می‌کرد.

                                     پدر هانری وآبی پیر دویار بسیار ارزشمند وگرامی مجاهدان اشرفی ومقاومت ایران که بسوی خدا پرکشیدند 

پدر هانری از همراهان آبه پیر کشیش محبوب و برجسته فرانسوی و از دوستان و حامیان مقاومت ایران بود. 
بعد از کودتای ۱۷ژوئن و زد و بند دولت وقت فرانسه با دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران، وی به همراه دیگر شخصیتهای سیاسی و مذهبی فرانسوی به دفاع از مقاومت ایران پرداخت و در پی آشنایی بیشتر با جنبش مقاومت ایران، با مجاهدان آزادی در اشرف دیدار کرد. پدر هانری از آن پس در هر مراسم و مناسبتی به دفاع از مجاهدان اشرفی و مقاومت ایران می‌پرداخت.
سخنرانی پدر هانری:در عراق در کمپ اشرف، ۴می ۲۰۰۴به‌مدت ۸روز در این جامعه زندگی کردم. هرگز در زندگی‌ام، چنین جامعه را ندیده بودم که در آن، این میزان از عدالت و عشق وجود داشته باشد. ایرانیان کمپ اشرف، به من درسی از عشق در مبارزهمان دادند و من هرگز آنها را فراموش نخواهم کرد و هر روز به آنها می‌اندیشم.
پدر هانری چندی پیش در حالی‌که برای یاری به محرومان به برزیل رفته بود، در همانجا درگذشت.
در مراسمی که در جنبش آلتر امائوس برگزار شد یک هیأت از مقاومت ایران شرکت کرد و یاد و خاطره پدر هانری را گرامی داشتند.
ژاک لوک رئیس «امائوس آنکو» از یاران قدیمی مقاومت ایران در این مراسم گفت: از مقاومتی می‌خواهیم صحبت کنیم که آبه پیر و پدر هانری به آن عشق می‌ورزیدند.
وی گفت: پدر هانری مردی جسور بود، طوریکه برای دفاع از مبارزین مقاومت ایران به اشرف رفت. پس از حمله ۱۷ژوئن ۲۰۰۳آبه پیر در همان روز سؤالات زیادی مطرح کرد ولی وقتی فهمید که این حمله نتیجه یک زد و بند علیه مقاومت ایران است، از مقاومت ایران حمایت کرد. او به نزد مریم رجوی رفت و از او در مبارزه‌اش حمایت کرد.
در این مراسم پیام رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت پدر هانری قرائت شد. در بخشهایی از این پیام آمده است:
« هانری ماری لو بورسیکو که به او پدر هانری گفته می‌شد، دیگر در میان ما نیست ولی محبت او برای انسانها، خشمش علیه ظالمان و شورش او بر بی‌عدالتی، در خاطره تمامی کسانی که با او برخورد داشتند خواهد ماند.
او مبارزات زیادی را در زندگی‌اش برگزیده بود و یکی از همراهان آبه پیر بود. آبه پیری که در حفاظت از مقاومت ایران در دوران سخت به خود تردیدی راه نداد. پدر هانری که امائوس-آزادی را بنیان گذاشت نیز می‌گفت که از شریک بودن در اهداف مقاومت ایران افتخار می‌کند. او حتی تا عراق رفت تا با مجاهدین خلق که شجاعانه علیه دیکتاتوری آخوندها در ایران مبارزه می‌کنند دیدار کند.
او در کتابی که بعد از این دیدار تحت عنوان از شرانتون تا اشرف منتشر کرد در مورد اعضای مقاومت نوشت: آنها زندگی خود را به‌خاطر برادری در خطر قرار دادند و به من به‌طور واقعی دوست داشتن را آموختند… . در میان آنها من هزاران برادر را یافتم.»
اعضای مقاومت ایران امروز یک برادر را از دست دادند. اما هانری خوشحال خواهد بود که بداند برادران و خواهرانش خاطره او را با ادامه دادن به مبارزه‌یی که او برایش احترام قائل بود گرامی خواهند داشت تا این‌که آزادی در ایران مستقر شود. در این روز خواهیم توانست خاطره مردانی چون آبه پیر و هانری لو بورسیکو این دوستان مردم و مقاومت ایران را آن‌چنان که باید گرامی بداریم.».

No comments:

Post a Comment