Friday, July 7, 2017

درگیری در شورای شهر تهران به حضور انتظامات کشیده شد
درگیری در شورای شهر تهران به حضور انتظامات کشیده شد
رحمت‌الله حافظی پس از استماع گزارش معاون حمل و نقل شهرداری تهران در خصوص وضعیت متروی پایتخت با بیان اینکه مدیریت شهری باید در خصوص امنیت و تامین امنیت جانی مسافران در خط هفت تعهد بدهد، گفت: در اصلاحیه سال گذشته ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای سیگنالینگ خط یک و دو طلب کردید اما حالا شاهد حادثه  برخورد قطارها در متروی طرشت هستیم و جای سوال است منابعی را که گرفتید چه کردید؟ وی با بیان اینکه در حادثه متروی طرشت برخی گفتند که راهبر  را قطع کرده اما برخی می‌گویند اصلا ATP وجود نداشت، گفت: گزارشی با عنوان نگاه جامع در خط هفت مترو در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری از سوی معاونت حمل و نقل تهیه و در اختیار عموم گذاشته شده است که من بر اساس این گزارش توضیحاتی را ارائه می‌کنم.
رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس این گزارش پیشرفت تجهیزات ۶۰ درصد بوده اما پیشرفت واقعی تنها هفت درصد بوده است، تصریح کرد: از منظر مهندسی باید شاهد پیشرفت ۷۳ درصدی می‌بودیم اما پیشرفت واقعی تنها ۹ درصد است.
حافظی با بیان اینکه سیگنالینگ مهم است اما بر اساس این گزارش تنها ۵۵ درصد پیشرفت داشته است،‌ گفت: امنیت مسافران چه می‌شود؟
وی با بیان اینکه LPS‌ باید ۵۲ پست باشد که هفت پست فعال دارد، گفت: تجهیزات فاز اول باید پیشرفت صددرصدی می‌داشت که حالا ۷۵ درصد است و نصب و راه‌اندازی نیز باید به صورت صددرصد انجام می‌شد اما تنها ۳۲ درصد است.
رییس کمیسیون سلامت شورای شهر با بیان اینکه خط هفت عمیق‌ترین خط متروی تهران است و بر همین اساس باید هواکش‌های فعال آن زیاد باشد، گفت: بر اساس برنامه باید ۸۷ درصد هواکش‌ها فعال می‌بود اما تنها ۱۴ درصد آنها فعال است و من نمی‌گویم این خط خطرناک‌ترین است؛ اما وقتی پول ندارید افتتاح نکنید و مردم را به تونل نفرستید.
حافظی با بیان اینکه وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد نمی‌گویند که در واگن سه هزار مسافر بود یا ۵۰۰ مسافر، گفت: با چنین شرایطی این خط بهره‌برداری شده و آقایان باید امنیت خط را تضمین کنند.
پس از اتمام سخنان حافظی، وی در هنگام خروج از صحن علنی مورد خطاب مشاور معاون حمل و نقل قرار گرفت و ضمن انتقاد از گزارش حافظی، گفت: این گزارش برای ما نیست و بهتر بود شما از خط هفت بازدید می‌کردید و بعد این صحبت‌ها را می‌کردید که حافظی خطاب به وی گفت من به این گزارشی که از سوی معاونت ارائه شده اطمینان دارم.
در این بین، هابیل درویش مدیرعامل مترو نیز با بیان اینکه چرا برای بازدید از خط هفت مترو نیامدید، تصریح کرد: اگر مسلمان هستید برای بازدید می‌آمدید و حرف راست می‌زدید!.
امانی معاون برنامه‌ریزی شهرداری  خطاب به حافظی با بیان اینکه شما دروغگو هستید، گفت: شما یک شب‌نامه را در مورد متروی خط هفت قرائت کردید.
در پایان با دخالت انتظامات سالن و همچنین برخی از اعضای شورا، طرفین بحث به بیرون هدایت شدند.

مطالب مارا  در وبلاک  های انجمن نجات ایران وخط سرخ مقاومت 

No comments:

Post a Comment