Saturday, July 29, 2017

ماجرای نیمروز، فیلم سفارشی خامنه ای ، تنفر وبایکوت مردمی وتقدیر بسیجی ها وانجمن اسلامی ،اطلاعات سپاه پاسداران از سازندگان آن

 ماجرای نیمروز، فیلم سفارشی   خامنه ای ، تنفر وبایکوت مردمی  وتقدیر  بسیجی ها وانجمن اسلامی ،اطلاعات  سپاه پاسداران از سازندگان آن


 

خبرگزاری فارس خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران خبر تقدیرازدونفر اصلی سازنده فیلم ماجرای نیمروز محمود رضوی تهیه کننده و محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم را در سایتش منعکس نمود.

خبر کوتاست اما بسیار گویاست .تحریم وبایکوت مردمی راهی نگذاشت که از این فیلم دست ساز پاسدار مهدوی ورضوی وسفارشی شخص خامنه ای کسی جز پاسداران وآخوندی های جنایتکار تقدیر نماید  بنا به گزارش فارس خبرگزاری رسمی پاسداران در این تقدیر خود ساخته فردی بنام  محمدرضا محمدی باصطلاح دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد ضمن تقدیر از عوامل این فیلم، ماجرای نیمروز را یکی از بهترین فیلم‌های جبهه انقلاب دانست.

یاد آوری میکنیم که این تقدیر قبل از ملاقات خامنه ای با عوامل سازنده این فیلم سفارشی صورت گرفته است .

فارس نوشت به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد صورت گرفت

تقدیر از تهیه کننده و کارگردان فیلم «ماجرای نیمروز»

خبرگزاری فارس: تقدیر از تهیه کننده و کارگردان فیلم «ماجرای نیمروز»

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد طی مراسمی از تهیه کننده و کارگردان فیلم «ماجرای نیمروز» تقدیر شد.

عکس مهدویان وآخوند جنایتکار وبسیجی های آموزش دیده اطلاعات سپاه موسوم به انجمن دانشجویان دانشگاه شاهددر زیر دیده میشود
بنابر گزارش فارس خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران در ابتدای این برنامه محمدرضا محمدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد ضمن تقدیر از عوامل این فیلم، ماجرای نیمروز را یکی از بهترین فیلم‌های جبهه انقلاب دانست.
در این برنامه سیدمحمود رضوی تهیه کننده و محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم ماجرای نیمروز ضمن تقدیر از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد از حضور در بین دانشجویان دانشگاه شاهد اعلام خوشحالی کردند.
مهدویان با چاپلوسی ودر حالی که صورت خود را از عدم استقبال مردم با دروغ سرخ میکردگفت: من یک کارگردان هستم و دوست دارم که فیلمی که می‌سازم مورد توجه مردم باشد و اقبال مردم عزیز باعث افتخار من است.
اما گردانندگان این تاتر مسخره تقدیراز سازندگان فیلم سفارشی خامنه ای ،حتی عادی سازی نتوانستند بکنند وبلا فاصله گفتند  :
گفتنی است در انتهای این برنامه از مادران دو شهید دفاع مقدس تقدیر بعمل آمد. 
یعنی دو پاسداری که در جنگ ضد میهنی هیزم تنور جنگ خمینی شده بود که البته مردم وطن پرست وصلح دوست ایران هم خمینی وهم پاسداران جنگ افروز را با هم لعنت میکنند.
آری دورگرداندن عوامل سازنده فیلم سفارشی ،شکست خورده وبایکوت شده ماجرای نیمروز توسط مردم علتش معلوم شد.
 خامنه ای وپاسداراران همانگونه که آن را به برای بردن جایزه واول شدن با پارتی بازی وتهدیدواز دور خارج کردن فیلم های دیگر وتهدید داوران جشنواره مدد کردند الان هم با دوره گردی در محافل دست ساز پاسداران داشتند زمینه ملاقات با خامنه ای را فراهم میکردند که کردند .
آری خامنه ای نیاز داشت در برابر پیروزی عظیم مجاهدین با این فیلم ماجرای نیمروز صورت زرد خود را سرخ کند وبقول خامنه ای کام تلخ خودش را از شکست های متعدد بدست مجاهدین با خاطه ای از این فیلم شیرین کند.
دلخوش کردن  یا شیرین کامی ای که مجازیست وآنچه حقیقت دارد آن است که همه ،چه در داخل وچه در منطقه وچه دردر سطح بین المللی درگردهمائی عظیم مقاومت ایران در پاریس فریاد زدند:
 ایران باید آزاد شود ملاهای ایران باید سرنگون وشورای ملی مقاومت ایران جایگزین آن گردد. 
آری تنها درد بیدرمان ولایت فقیه همین است که خود را به هر خفتی میزنند اماعصر آنها به سر آمده وبه زباله دان تاریخ ریخته خواهند شد  

No comments:

Post a Comment