Monday, February 19, 2018

تجمعهای اعتراضی در اهواز، ارومیه، رشت و گرگانتجمعهای اعتراضی در اهواز، ارومیه، رشت و گرگاندر اهواز حدود 150تن  از رانندگان پیکان و مینی‌بوس  که روی دکل حفاری مشغول به کار هستند  در اعتراض به پرداخت نشدن 8ماه حقوق عقب‌افتاده تجمع کردند.
 همچنین  جوانان جویای کار در روستاهای اطراف اهواز در اعتراض به بیکاری مقابل شرکت کشت و صنعت کارون تجمع کردند.
در ارومیه کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان بعد از یک سال اخراج در مقابل بخشداری  رژیم  در ا ین شهر تجمع کردند
در رشت  خریداران مجتمع آدینه در اعتراض به تأخیر در واگذاری واحدهای تجاری این مجتمع به صاحبان آن دست به تجمع زدند.
در گرگان، مردم یک روستا در ترکمن‌صحرا تجمع کرده و  اجازه ندادند تا مأموران اداره آب، درختان چنار  این روستا را قطع کند. پیرمرد روستایی می‌گوید «به آنها گفتم همراه درخت باید مرا هم ارّه کنید!»مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment