Wednesday, March 21, 2018

عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند. با تبریک سال 97 وشادکامی برای همه شما عزیزان
عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند. با تبریک سال 97 وشادکامی برای همه شما عزیزان 

فروغی بسطامی
عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند
وز شاخة گل داد دل زار گرفتند
نوروز همایون شد و روز می گلگون

پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند


کهکشان سرور وشادای وبا   زلال چشمه هایی که د ربهار از زمین میجوشند  وپرستوها که با کوچ شان به خانه های خود برمیگیردند وبا  رویش شقایق ها دشتها رنگ دیگری بخود میگیرد وخاطرات یارانی که سالها بودند والان نیستند در ما زنده میشود  بله همه اینها  نشانه های بهارانندپس به بهار وبه سبز ه وآواز بلبلان ونسیم با طراوت بهاری قلبها را به مهر ومحبت دیگران لبریزز کنیم  وبا همه وجود که سرشار از محبت وعاطفه ودوستی وصمیمیت است  به پیشواز بهار بشتابیم
لینک های بهاری حتما ببینید :

نوروز مبارک وعید گوارایتان باد

اشعار بهاری


#ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک . به پیشواز #نوروزمی رویم #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment