Monday, March 19, 2018

هشدار وزیرخارجه فرانسه نسبت به برنامه موشکی و دخالتهای رژیم ایران
هشدار وزیرخارجه فرانسه نسبت به برنامه موشکی و دخالتهای رژیم ایران


ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به خبرنگاران گفت ما نباید مسئولیت رژیم ایران در تکثیر موشکهای بالستیک و نقش بسیار سؤال‌برانگیز آن در خاورمیانه و خاورنزدیک را از هم جدا کنیم.
خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود:‌ بنا‌ به یک سند محرمانه که رویتر هفته گذشته گزارش کرد، انگلستان، فرانسه و آلمان تحریمهای جدیدی را علیه برنامه موشکهای بالستیک و دخالت رژیم ایران در جنگ سوریه به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده‌اند.


#ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک . به پیشواز #نوروزمی رویم #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment