Saturday, March 17, 2018

مریم رجوی :خانه‌تکانی بزرگ ایران در راه است

مریم رجوی :خانه‌تکانی بزرگ ایران در راه است


منبع :سایت مریم رجوی 
مریم رجوی:‌ جنبش اعتراضی از حرکت نایستاده است، موجی از پس موج دیگر، ادامه دارد. به‌پاخاستگان،بدین‌سان نوروز آزادی را خلق می‌کنند.
زمستان امسال، فصل قیام‌ و خیزش، به‌گونه‌یی جای خود را به‌بهار می‌دهد که سال آینده، سال جنبش و قیام و سال پیشروی به‌سوی پیروزی و آزادی باشد.
در حقیقت‌، با وجود آن همه دستگیری و به‌خصوص کشتار جوانان مظلوم ما در زیر شکنجه‌ها توسط دژخیمان خامنه‌ای، جنبش اعتراضی از حرکت نایستاده است: از اعتصاب عمومی در بانه تا اعتراضهای دامنه‌دار کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه خوزستان و خیزش کشاورزان شرق اصفهان، موجی از پس موج دیگر، ادامه دارد. به‌پاخاستگان، بدین‌سان نوروز آزادی را خلق می‌کنند.
طلوع این نوروز خجسته اما با غروب کهنگی و ارتجاع حاکم همراه است. استبداد مذهبی در تنگنای چالشهای چندگانه‌ است: جنبش اعتراضی نیرومند، جنگ جانشینی، ته‌کشیدن منابع مالی، گیرافتادن در جنگ سوریه، تنش بین‌المللی بر سر برنامه موشکی و برجام، انفعال و ریزش در درون سپاه پاسداران و....
اما برای این رژیم هولناک‌تر از هر پیشامدی، بروز چهار معضل اساسی است: شعار مرگ بر خامنه‌ای همه‌گیر شده است، برپایی قیام‌ها در زیر سلطه سرکوب امکان‌پذیر شده است و برخلاف سال‌های گذشته، در نبود فرجه‌هایی مانند جنگ با عراق یا داعش و امدادهای مماشات‌گران، چشم‌انداز برون‌رفتی از این مخمصمه وجود ندارد.

نوروز حقیقی ایران در راه‌ است

بن‌بست ناگشودنی ولایت فقیه ـ که حاصل ایستادگی دامنه‌دار مردم ایران و مقاومت فرزندان مجاهد و قیام‌آفرین آن‌هاست ـ البته پراهمیت است. اما فراتر از این، برای مردم ایران آنچه امیدبخش و وجد‌انگیز است، راه نو و افق تازه‌یی است که در قیامهای سرکش دی ماه پدیدار شده که با کانونهای شورشی و هزار اشرف و ارتش آزادی به‌معادله سرنگونی پاسخ می‌دهد.
زمان خانه‌تکانی بزرگ میهن فرا رسیده است؛ نوروز حقیقی ایران در راه‌ است.

#ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment