Wednesday, March 28, 2018

سلامی به زیبایی گلها وبه بلندی قله ها وبه گستردگی اقیانوسها برای شروع روزی زیباتر از روز قبل در دنیایی با شگفتی ها ی بیمانند
سلامی به زیبایی گلها وبه بلندی قله ها وبه گستردگی اقیانوسها  برای شروع  روزی زیباتر از  روز قبل در دنیایی با  شگفتی ها  ی بیمانند

    آرزو دارم دلتون مثل بهار
  
پرشود از لحظه های ماندگار
  
زندگیتون خالی،از انـدوه و غـم
  
لحظه های شادمانی بیشمـار


با  آواز بلبلان درنسیم صبحگاهی وبا اقیانوسی از محبت در طبیعتی  شگفت انگیز وسرسبزو با هزاران خاطرات بهاری  که  دنیای شما  ر اپرمیکند، بله  روز را با  انتشار خوبی و رفتار های زیبا با عشق به مردم و آفرینش شروع کنیم به یقین در پایان روز فاتح قلبها خواهیم بود ، روز وشب تان رنگارنگ زیبایی ونشاط باد  

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment