Tuesday, March 27, 2018

سازمان ملل - ایران : ابراز نگرانی گزارشگران سازمان ملل در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی
ابراز نگرانی گزارشگران سازمان ملل در مورد وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایراییرادیو فردا  : « چهار گزارشگر ارشد امور حقوق بشری سازمان ملل، در مورد گزارش های مربوط به ضرب و شتم و رفتارهای غیرانسانی با آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، فعالان مدنی زندانی، ابراز نگرانی کرده و در مورد وضعیت کنشگران حقوق بشر در ایران، هشدار داده اند. کارشناسان ملل متحد ۲۸ اسفند ماه در بیانیه ای گفته اند خانم ها اتینا دائمی و  گلرخ ایرایی، پس از انتشار گزارش ها در مورد رفتارهای غیرانسانی با آن ها، از زندان اوین به زندان قرچک نزدیک  شهر ری انتقال داده شده اند. ناظران سازمان ملل می گویند این دو کنشگر مدنی هدف ضرب و شتم نگهبانان قرار گرفته و سپس به بند عمومی فرستاده شده اند. این چهار تن می گویند تلاش کرده اند در این مورد با مقام های ایران گفت وگو کنند، اما این تلاش های نتیجه ای نداشته است. آنها تاکید کرده اند که پرونده این دو فعال حقوق بشری، نمونه ای از رویه جاری آزار و اذیت، ارعاب و زندانی کردن کسانی ست که در دفاع از حقوق بشر و حمایت از زندانیان عقیدتی در ایران فعالیت می کنند ...».

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment