Sunday, March 25, 2018

امل برلين دست دراز ایران و ترکیه: چه کسی نهادهای اسلامی آلمان را تامین مالی می‌کند؟





امل برلين دست دراز ایران و ترکیه: چه کسی نهادهای اسلامی آلمان را تامین مالی می‌کند؟


:  سه انجمن شیعی در منطقه نوی‌کلن برلین باید پیش‌نویس توافق خود با دولت آلمان را را برای “مرکز شیعیان اروپا در هامبورگ” می‌فرستادند که آن مرکز هم باید از نهادهای مذهبی ایران دستور می‌گرفت. این پیش‌نویس به شدت تغییر کرد و نهادهای شیعه اعلام کردند که پیش‌نویس جدید قابل مذاکره نیست. آن‌ها نهایتا این توافق را امضا نکردند، زیرا رضایت تهران را نداشتند. بنابه این گزارش، این اولین نشانه عمومی‌شده از این حدس دولت آلمان بود که رژیم ایران ۱۵۰ انجمن شیعه در آلمان را از نظر محتوایی، پرسنلی و مالی هدایت می‌کند. در ادامه گزارش گفته شده که اداره حفاظت از قانون اساسی گمان می‌کند که مرکز اسلامی هامبورگ «موظف است ارزش‌های اجتماعی، سیاسی و مذهبی انقلاب اسلامی [ایران، ۱۳۵۷] را در سطح اروپا گسترش دهد.» ایران تاثیر پرسنلی خود را از طریق انتخاب مدیر مرکز اسلامی هامبورگ تضمین می‌کند. درحال حاضر این سمت را آیت‌الله رضا رمضانی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در اروپا و عضو مجلس خبرگان به عهده دارد. براساس اطلاعاتی که نهادهای اطلاعاتی آلمان به‌دست آورده‌اند، حمایت مالی از انجمن‌های مساجد شیعه در اروپا از طریق «بیت رهبری» انجام می‌شود. این گزارش در پایان بخش ایران می‌نویسد: «جوامع شیعه آلمان به تهران وابسته هستند.»
آلمانی‌ها نگران تاثیر دولت‌های خارجی برای مسلمانان این کشور هستند. انتهای این نگرانی احتمال افراطی شدن مسلمانان زیر پوشش  برخی از این نهادهاست.
دويچه وله فارسي - ‏جمعه‏، 2018‏/03‏/16
وزیر جدید کشور آلمان: اسلام به آلمان تعلق ندارد
وزیر جدید کشور آلمان در یکی از اولین اظهارنظرهایش گفته است که اسلام به آلمان تعلق ندارد.




ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم #نوروز مبارک #آ#ايران    


مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment