Sunday, April 15, 2018

شنبه شب 14 آوریل - سوریه :اکسپرس انگلستان: ‌پایگاه نظامی رژیم ایران در حلب بمباران شد
شنبه شب 14 آوریل - سوریه :اکسپرس انگلستان: ‌پایگاه نظامی رژیم ایران در حلب بمباران شد


اکسپرس انگلستان 26فروردین 96 گزارش داد:‌
یک انفجار بزرگ شنبه شب در نزدیک یک پایگاه نظامی رژیم  ایران در سوریه شنیده شد.  گفته می‌شود این پایگاه توسط یک هواپیمای ناشناس مورد حمله قرار گرفته است
پایگاه مذکور  در جبل عزان در جنوب حلب واقع شده که یک ناحیه روستا نشین تحت کنترل دولت سوریه است. مردم گفتند انفجارهایی در این محل شنیده‌اند.
دیدبان حقوق‌بشر سوریه مستقر در لندن  گزارش داد دلیل این انفجار نامعلوم است.

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment