Sunday, April 29, 2018

ایران - دستاوردهای 40 ساله حاکمیت چپاولگر وفاسد آخوندی - بحران آب
ایران - دستاوردهای 40 ساله حاکمیت چپاولگر وفاسد آخوندی - بحران آب بحران بی‌سابقه آب  در حاکمیت آخوندی، زندگی میلیونها ایرانی را در معرض خطر قرار داده است. مطابق تازه ترین داده‌ها توسط کارگزاران رژیم، « تابستان 97، ایران روی لبه پرتگاه خشکسالی قدم خواهد زد.
وزیر نیروی رژیم می‌گوید که وضعیت آب شرب در برخی مناطق کشور حاد است
در چنین شرایطی و در حالیکه سپاه پاسداران خامنه‌ای و باندهای مافیایی آب بی محابا مشغول بکارند رژیم اعلام کرده است:« در حال حاضر آب مفید پشت سدهای خوزستان 20درصد ظرفیت این سدها است و در واقع 80درصد ظرفیت آنها خالی است».براساس  آمار حکومتی « ظرفیت سد دز به میزان 10درصد، کرخه 30درصد، مارون31درصد و جره 30درصد پر شده‌اند. در حال حاضر حوضه آبریز کارون بزرگ (سدهای کارون 3و 4-دز- عباسپور-گتوند علیا) تنها یک میلیارد و 200میلیون متر‌مکعب آب دارد که تنها به اندازه سد کرخه است.


« بر اساس آمار سازمان محیط‌زیست، سالانه بیش از 90درصد از منابع آبی کشور مصرف می‌شود که از این میزان تنها 40درصد جایگزین خواهد شد». (سایت حکومتی انتخاب  خبر 20فروردین 1397)
بحران آب در حاکمیت آخوندها بقدری جدی است که اعضای مجلس ارتجاع نیز نسبت به سرازیر شدن مردم به‌جان آمده به خیابانها اعلام خطر می‌کنند
مجلس رژیم: 20فروردین 97
حاجی، عضو مجلس رژیم 19فروردین 97:
پنج میلیون نفر در اصفهان از مردادماه آب خوردن ندارند
الان پنج میلیون نفر جمعیت...  از مرداد ماه به بعد آب خوردن تو استان اصفهان ندارند... همین امروز خدا شاهده از شهرهای ما تماس داشتند دولت آباد، شابروباد، دستگرد و بقیه شهرها که آب خوردن کم شده آب چاه بی‌کیفیت رو رو شبکه دارند می‌گذارند... با پنج میلیون نفر تشنه چگونه بایستی براشون اقدام کرد یک وضعیت اضطراری هست
کامران، عضو مجلس رژیم 19فروردین 97:
اخطار می‌دهم با آب شوخی نکنید کشته می‌دهیم
در رابطه با آب جناب پزشکیان  یک دهه هست حقآبه دار رو حقش رو می‌خورند وقتی تجمع می‌کنند چشمشون رو کور می‌کنند همین دفعه هم ما یک چشم کور شده و کلی هم ما در واقع ترکش تو بدنشون است خب حالا چه کار باید کرد؟...
من اینجا اخطار بدهم با آب شوخی نکنند مسئولان، ما بعد کشته می‌دهیم.
احمد حمزه، عضو مجلس رژیم 19فروردین 97:
بحران آب آشامیدنی در کرمان حل نشود مردم به خیابانها می‌ریزند
الان کشاورزان جنوب کرمان به خاک سیاه نشسته
همینطور اگر از الآن به فکر فصل گرما در جنوب کرمان نباشید بحران آب آشامیدنی امسال مردم رو به خیابانها خواهد کشاند و دردسر جدیدی رو برای شما درست خواهد کرد.
دهمرده، عضو مجلس رژیم 19فروردین 97:
یک فاجعه در سیستان به‌خاطر خشکسالی در حال رخ دادن است
جناب آقای رئیس‌جمهور با توجه به خشکسالی ویرانگر سیستان که حقیقتاً مردم دار و ندار خودشون رو از دست دادند و یک فاجعه در حال رخ دادن هست...
بحران در استان اصفهان بحدی وخیم است که هر روز شاهد اعتراضات کشاورزان محروم در این خطه هستیم.
« حقه آب» اکنون به یک واقعیت در میان اقشار زحمتکش و محروم تبدیل شده است.


تهران  #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment