Sunday, April 1, 2018

بعد از توافق کره شمالی با آمریکا وضعیت ایران پر تلاطم چه می‌شود؟
بعد از توافق کره شمالی با آمریکا وضعیت ایران پر تلاطم چه می‌شود؟

پس از اینکه رئیس‌جمهور چین خبر داد «پیونگ یانگ متعهد شده تا به خلع‌سلاح اتمی بپردازد». همه توجهات به سمت ایران جلب شد زیرا پس از این رخداد بسیار مهم موضوع بحران کره شمالی به شکل شتابنده ای به سمت حل شدن پیش میرود. متحد اصلی این حکومت هم که ایران باشد سریعا واکنش نشان داد و گفت: کره شمالی تسلیم زیاده خواهی آمریکا شد!
با توجه به اینکه همه کشورها از این رویداد استقبال کردند چرا ایران واکنش منفی نشان داد؟
شاید با نگاه به روی قضیه بسیاری علیت این واکنش منفی را متمرکز شدن آمریکا روی ایران بدانند و بگویند چون جبهه کره شمالی برای آمریکا خنثی شده روی ایران متمرکز میشود!‌ این درست اما سطح قضیه است.
زیرا اگر تمام داستان این بود، جمهوری اسلامی که حفظ نظام برایش به قول خمینی اوجب واجبات است زودتر دست به کار میشد و موشکها را میداد و زودتر از کره شمالی خود را خلاص میکرد!
جمهوری اسلامی نمیتوانست زودتر دست به کار شود زیرا دردهایی دارد که کره شمالی آنها را ندارد!
اول اینکه: ساختار حکومت کره شمالی دارای شکاف نیست؛ در جمهوری اسلامی جنگ جناحین در بالاترین سظح خود قرار دارد
 جناح روحانی به‌شدت در پی دویدن در مسیر زهرخوری است. اما دلواپسان تابه‌حال می‌گفتند شما کاری کردید اتمی را بتون کنیم و اگر نکرده بودیم، الآن آمریکا جرأت نداشت برایمان ضرب‌الاجل و شروط سخت مشخص کند. اما اکنون با کوتاه آمدن کره شمالی از اتمی، جناح روحانی پاتک کرده که دیدید اتمی هم باشیم، در نهایت مجبور به زهرخوری هستیم!
در نیتیجه جنگ در درون نظام شدت بیشتری می‌یابد.
شدت یافتن جنگ جناحی، توان رویارویی حکومت را با جامعه‌ جوشان ایران تضعیف می‌کند.
درد دوم اینکه: دشمنان درونی نظام که شامل اقشار مختلف مردم ایران از زنان و مردان، کارگران تا کسبه و کشاورزان از معلمین و دانشجویان و دانشگاهیان و بازنشستگان کشوری و لشکر و دانش‌آموزان که همگی با پرچم سرنگونی و براندازی به میدان آمده اند، با فضایی انفجاری جامعه ای جوشان، که پشتگرم به تغییر و براندازان و سرنگونی طلبان هستند.
بنابراین، کوتاه‌آمدن کره شمالی از برنامه اتمی، نه تنها تاثیر بیرونی بر نظام (تمرکز آمریکا روی ایران) را در پی دارد، بلکه مهمتر و عمیق‌تر، نظام را از درون دچار تکانه‌های جدی‌ کرده، و ضعیف‌ و متلاشی میکند.

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment