Saturday, April 28, 2018

رویتر :اسرائیل میگوید شبه جزیره كره” عاری از تسلیحات اتمی” برای مقابله با ایران كمك كننده است
رویتر :اسرائیل میگوید شبه جزیره كره” عاری از تسلیحات اتمی” برای مقابله با ایران كمك كننده است


نیویورك- رویتر- وزیر اطلاعات اسرائیل گفت متعهد شدن رهبران دو كره جهت عاری سازی شبه جزیره كره از تسلیحات اتمی میتواند به دونالد ترامپ دست قویتری در مذاكره مجدد توافقی كه برنامه اتمی ایران را محدود ساخته, بدهد.بعد از اینكه روسای جمهور دو كره موافقت كردند تا جهت ” عاری سازی كامل” شبه جزیره كره در یك نشست سران [در آینده] در سئول تلاش نمایند, ”اسرائیل كاتز Israel Katz ” که وزیر هر دو وزارتخانه اطلاعات و ترابری اسرائیل میباشد, در مصاحبه با رویترز شركت كرد. کاتز گفت چنین تحولی اگر نتیجه دهد, میتواند تاثیر بزرگتری در به حداقل رساندن تهدید مسابقه تسلیحات اتمی در خاورمیانه داشته باشد...او گفت ” ترامپ الان قدرت بیشتری علیه ایران خواهد داشت و ممكن است اتحادیه اروپا را قانع كند كه حلقه ضعیفی در این ائتلاف نباشد, ” و اضافه كرد” بنظرم اگر كره شمالی از فعالیت و قابلیت اتمی خارج شده و به آن خاتمه دهد , این موضوع بسیار خوبی خواهد بود. این مساله همچنین برای منطقه ما نیز خوب خواهد بود, چرا كه رابطه ئی وجود دارد, اسرائیل كاتز Israel Katz گفت رابطه بین ایران و كره شمالی, مرتبط با تكنولوژی موشكی است. او گفت ” بله, من فكر میكنم همكاری وجود دارد كه مربوط به توسعه موشكهای بالستیك است. و ما شواهد آنرا در ا ختیار داریم, ”. او بدون اینكه وارد جزئیات شود اضافه كرد ” ما شواهد بسیاری در اختیار داریم,
کاتز كه میخواهد بعد از نتانیاهو نخست وزیر بعدی اسرائیل باشد گفت ” بنظرم ما الان باید با ایران بسیار شدید عمل كنیم

درگیریهای منطقه ای: در حالیكه ظرفیتهای اتمی ایران در حال حاضر كاهش یافته , كاتز تاكید كرد اسرائیل در رابطه با خواست خود برای محدود ساختن فعالیتهای افزایش یافته تهران در سوریه, هشیار باقی خواهد مانداو گفت” ایرانیهای نباید در سوریه باشند. این به این مفهوم نیست كه ما هر سرباز ایرانی را در سوریه مورد حمله قرار خواهیم داد, ولی پایگاهها, پایگاههای نظامی و پایگاههای مهمات و موشكهای بالستیك و چیزیهای دیگری مشابه این؟ بله, ”.روسیه, متحد كلیدی اسد گفته است كه تسلیحات پیشرفته در اختیار سوریه قرار خواهد داد. اسرائیل نگران است كه این ممكن است شامل سیستم موشك زمین به هوای اس -300 باشد كه تحلیلگران نظامی میگویند میتواند توانائی روسیه در كنترل آسمان سوریه را بهبود بخشد.کاتز گفت” آنها در موری تامین موشكهای پیشرفته صحبت میكنند ولی خود  اس- 300 را بزبان نمی آورند,  او گفت” شخصا برای من باور اینكه پوتین به آنها اس-300 خواهد داد, سخت است” و اضافه كرد” چرا كه این كارت اصلی پوتین است که در مذاكره با اسرائیل آنرا در دست دارد...[نقطه چین از متن اصلی م.] اگر او اس-300 را به آنها بدهد بعد از آن با ما در رابطه چه چیزی میتواند صحبت كند؟”
تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment