Thursday, April 26, 2018

گزارشگران بدون مرز: ایران تحت حاکمیت آخوندها در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۶۴ را به دست آورد
گزارشگران بدون مرز: ایران تحت حاکمیت آخوندها  در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۶۴ را به دست آورد

گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش‌اش از رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها اعلام کرده که ایران در سال ۲۰۱۸ از نظر تأمین آزادی رسانه‌ها در بین ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۶۴ را به دست آورده است. به این ترتیب ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروند -خبرنگاران است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید «سرکوب» آزادی اطلاع‌رسانی، محدود به داخل کشور نیست و «رسانه‌های جهانی و به ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج از کشور نیز قربانی سرکوب و تهدید و سانسور» توسط جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment